Özel Alev Okulları & BYJONG ”Oyun ile Dikkat, Konsantrasyon ve Koordinasyon Geliştirme Kulüp Eğitimleri... www.akademiguven.com http://goo.gl/HwKZlp

“Yaratıcı Drama ve Sahne Sanatları Kursu Yıllık Planı” hakkında

Sayın Velilerimiz,

Okulumuzda verilen ‘Yaratıcı Drama ve Sahne Sanatları’ kursunda hedeflediğimiz Psikomotor, Psikososyal ve Psikoteknik kazanımlarımız aşağıdaki gibidir:

Yaratıcı Drama ve Sahne Sanatları çalışmalarıyla çocuklarımızın ‘Zihinsel, Bedensel, Duyusal, Duygusal, Ruhsal, Davranışsal Durum ve Farkındalığını Koruma ve Geliştirme’ hedeflenmektedir.

Bu eğitim modeli Dünya’da “Bütünsel Beyin Modeli” olarak gerçekleştirilmektedir. Bu alanlar

Zihinsel: Dikkat, Konsantrasyon, Zihinde Canlandırma, Farkındalık, Yaratıcılık egzersizleri.
Bedensel: Denge, Koordinasyon,  Kuvvet,  Esneklik, Refleks ve Nefes egzersizleri
Algısal:  İşitsel,  Görsel,  Dokunsal, Tatsal,  Kokusal, Sezgisel yetenek uygulamaları
Psikojik: Özgüven,  Özsaygı,  Özdisiplin,  Özfarkındalık, Özbilgisi, Özdeğer, Özetkinlik, Özmotivasyon

Davranışsal: Beslenme, Uyku, Hijyen, İletişim, Düşünme, Değerlendirme, Özbakım vb. gibi günlük Bütünsel Yaşam Becerileri ile ilgili bilgilendirme, sahneleme, oyun ve uygulamaları yer almaktadır.

Bu uygulamaların yanı sıra kendi yetenek ve yeterlilikleriyle yılsonunda yapılacak sahne gösterileriyle, kendilerini gerçekleştirmeleri yönünde büyük bir adım amaçlanmaktadır.

İçerik hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

www.byjong.com 

 

BYJONG ”OYUN ile KOORDİNASYON ve KONSANTRASYON GELİŞTİRME KULÜP EĞİTİMLERİ”

                                                                   ÖZEL ALEV OKULLARINDA…

Uzun süredir birçok ileri ülkenin eğitim sisteminde ve günlük yaşamında yer alan “Jonglörlük (Juggling)” aktivitesi ve eğitimleri Özel Alev Okullarının girişimleriyle, yeni eğitim ve öğretim döneminde öğrencilerinin yararına sunuldu.

Özellikle el-göz ve beden koordinasyonu üzerine kurulu olan “Oyun ile Koordinasyon ve Konsantrasyon Geliştirme Eğitimleri” beyindeki psikomotor beceri alanını geliştirerek, öğrencilerin daha derinlikli, hızlı, kalıcı ve yaratıcı işlere imza atmalarını sağlıyor. El-göz-beden aktivitelerinin beynimizi geliştirdiği ile ilgili bilgiler, Oxford Üniversitesinin 2009 yılında yaptığı araştırmalar sonucu bilimsel verilere dayanmaktadır. İlgili makale için: http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2009/091012_2.html

 

Video: http://www.youtube.com/watch?v=SM05JIu44gQ

 

 

Bu araştırmanın ortaya koyduğu verilere göre; yarım saatlik bir “Jonglörlük” uygulaması bile %5 oranında miyelinizasyonda sürekli bir artışa sebep oluyor.  Beynimizin kablolama sistemi olan ‘Miyelin’deki artış ise algı, filtreleme, kodlama, işleme, kullanım ve kayıt gibi beynimizin önemli  görevini yerine getirmektedir. Literatürdeki diğer kullanımlarıyla Ak Madde ya da Beyaz Cevher ismide verilen Miyelinin beyinde yeterli oluşumunda Dikkat, Konsantrasyon, Koordinasyon, Odaklanma, Farkındalık, vb. gibi alanlardaki psikomotor özellikler hat safhada kullanılarak öğrencilerin zihinsel, bedensel, duygusal ve sosyal alan enerjilerindeki kaçaklar azaldığından günlük yaşamda, akademik yaşamda, özel ve sosyal yaşamlarında  başarıya ulaşmaları daha kolay, hızlı, rahat, sürdürülebilir ve kalıcı olmaktadır.

Bunların yanında el-göz hareketlerindeki hız ve odaklanma gibi önemli özelliklerin artışı ile öğrencilerin birçok kaza riskinden kendilerini koruyabilme becerilerinin arttığını söylemek mümkün.

Eğitiminde beyinin çalışma prensiplerine benzer olarak, birçok farklı teknik ve bilgileri bir araya getiren Serdar GÜVEN,  eğitimlerinde,   ” Zihne yönelik Bilişsel(Kognitif) Alan, Duygu ve Hislere yönelik Duyuşsal (Affektif) Alan, Hareket ve Küçük ve Büyük Motoru oluşturan Devinişsel(Psikomotor) Alan ve öğrenmeyi kolaylaştırıcı Üstbiliş(Metakognitif) alanlara yönelik multidisipliner uygulamaları bir araya getirerek,  Ultra- multidisipliner bir eğitim programı oluşturmuştur.

Miyelin artışının yanı sıra, beynin en üst alanını oluşturan “Korteks” bölgesinin kalınlaşarak analiz, problem çözme ve yaratıcılığa yönelik düşünme becerisini geliştirmen uygulamalar içermektedir.

Miyelin eksikliğinde ise MS, Parkinson, Alzheimer, Demans, Öğrenme Güçlüğü, Odaklanma Güçlüğü, Disleksi, Dikkat eksikliği ve Dağınıklığı, Hiperaktivite, Kolonus, Ataksi, Küçük ve Büyük Denge Bozuklukları, Anksiyete Bozuklukları, Duygu Durum Bozuklukları, Şizofreni, Rett, Asperger , Otizm Yaygın gelişimsel Bozuklukları ve benzer birçok yaşam kalitesini düşüren rahatsızlıkların oluşumu önlenip, gerilemesi ve hatta iyileşmesi sağlanabilmektedir.

Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi müdür yardımcılığı görevi sırasında yaptığı gözlem, araştırma ve projeler ile 15 yıldır sürdürdüğü çalışmalarını hızlandıran Serdar GÜVEN Eğitim Kurumları dışında Bireysel ve Grup,  Psikomotor, Hareket, Drama, Sanat, Oyun Terapi ve Eğitimlerinin Türkiye’de de gelecekte daha farklı yerlere taşınabileceği işaretlerini vermektedir.
Özel Yalıtım Maddesi: Miyelin Kılıf

Sinir hız kılıfı.Sinir hücrelerinde, hücrenin belirli bir bölümü tarafından meydana getirilen ve akson adı verilen uzantıların üzerini kaplayarak koruma ve sinir iletiminde hız sağlayan örtü. 

Miyelin tıpkı elektrik kablolarının etrafındaki iletken olmayan plastik yalıtım malzemesi gibi görev yapar. Elektrik kabloları hem dokunanların zarar görmemesi, hem de elektrik kaçağı yapıp güç kaybına sebep olmamaları için yalıtılırlar. Eğer miyelin maddesi olmasaydı ya elektrik sinyalleri çevredeki dokulara sızarak mesajı bozacak ya da vücuda zarar verecekti. Ayrıca bu yalıtım maddesi iletkenliği büyük ölçüde artırarak, sinyalin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Miyelinle kaplı olmayan sinirler uyarıları saniyede 1-2 metre hızla iletirken, miyelinle kaplı sinirler uyarıları saniyede 100 metre hızla iletirler.

Vücudumuzdaki miyelin kılıflı sinir lifleri duyu organlarımızdan beyne, beyin ve omurilikten istemli kaslarımıza uyarılar gönderirler. İstemli hareketlerimiz o kadar hızlı ve otomatiktir ki, beyindeki bir düşünce ile adale kasılması neredeyse eş zamanlı gibidir. Algı ve hareketlerimizin hiçbir çaba harcanmadan böylesine hızlı olmasının ardındaki sebep, sinir iletiminin saatte 390 kilometreye varan hızla gerçekleşmesidir. Bacaklardaki 1 metre uzunluğundaki siyatik sinirlerinde bu hız saatte 467 km'dir.

Bazı durumlarda sinyallerin zamanlaması olağanüstü boyutlardadır. Konuşma esnasında "b" harfinin telafuzunu "p" harfinin telafuzundan ayırt edebilmeniz için, "p" harfini çıkartacak şekilde ses tellerinizi hareket ettirmenizden saniyenin otuz binde biri kadar bir süre önce dudaklarınızın açılması lazımdır. Böylece "p" harfini, eş zamanlı olarak dudaklarınızı açıp ve ses tellerinizi titretmeniz sonucunda ortaya çıkan "b" harfi ile karıştırmamış olursunuz. Yani "b" ile "p" harfleri arasındaki ayrımı saniyenin otuz binde biri kadarlık süreye borçluyuz. Bu ayrım hayatımızda iletişim açısından son derece önemlidir. "Pot" ve "bot" kelimeleri arasındaki anlam farkını sağlayan işte bu küçük zaman dilimidir. Beyin bu zamanlamayı kendi kendine yaptığı için, sizin bunun üzerinde "düşünmeniz" bile gerekmez. "P" ya da "b" harflerini seslendirme sinyali düşüncelerinizde belirdiğinde, bu olayların tümü de birbirini izleyerek gerçekleşir.

Miyelin kılıfının önemini anlamak için Multipl skleroz (MS: multiple sclerosis) hastalığını düşünebiliriz. Multipl skleroz (MS) beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın zarar gördüğü bir hastalıktır. Kılıfın hasar gördüğü yerlerde skleroz denilen sertleşmiş dokular yer almaktadır. Bu sertleşmiş dokular, sinir sistemi içinde pek çok yerde oluşabilir ve sinirler boyunca mesajların iletilmesini, beyin ve diğer organlar arasındaki iletişimi engelleyerek birtakım bozuklukların oluşmasına neden olur. Bu hastalıkta miyelin kılıf hasarlıdır ve tıpkı elektrik tellerini yalıtan bir kabloda delikler oluşması gibi miyelin kılıfta da boşluklar oluşur. Bu boşluklar sinir uyarılarının iletilmesinde kesintilere sebep olurlar.

Dizili domino taşları arasından bir tanesini çıkardığınızda, taşların birbirini iterek devirmesi bu boşluk noktasında kesintiye uğrar. Aynı şekilde hasarlı miyelin kılıfı da sinir uyarılarının iletilmesini kesintiye uğratacaktır. Bir domino taşının eksilmesinin etkisi, ciddi bir sinir veya omurilik hasarının etkilerine benzetilebilir. Bu hasar giderilene kadar sinir uyarısı yayılamaz.

Bu hastalık miyelin kılıfının vücudumuz açısından önemini gözler önüne seren önemli bir örnektir.
BYJONG Nöroeğitsel  Jonglörlük Oyunları Kurucusu

Yaratıcı Drama Lider Eğitmeni

Kurumsal İletişim Uzmanı

Bütünsel Yaşam ve Eğitim Koçu

Serdar GÜVEN

www.byjong.com

tel: 0535 865 07 53

e-mail ve facebook: serdarguven2003@gmail.com

 

 https://www.youtube.com/watch?v=jEvfg2v_lwc

 

https://www.youtube.com/watch?v=ySwE2qdOdRY

 

YAŞAM BİR BÜTÜNDÜR !

Bütünsel Yaşam için Jonglörlük ve Oyun İle Nöroeğitsel Gelişim

 

BYJONG

Psikomotor&Psikososyal

Zihinsel, Bedensel, Psikolojik, Sosyal

Bütünsel Yaşam, Eğitim ve Sağlık Koçluğu

İletişim, Özgüven, Farkındalık, Duygu, Düşünce ve Davranış

Dikkat, Konsantrasyon, Koordinasyon, Motivasyon Danışmanlığı

Eğitim, Koçluk, Mentorluk, Seminer, Sunum ve Etkinlik Hizmetleri

Nöroeğitsel Multitasking Yetenek ve Beceri Geliştirme Eğitim ve Etkinlikleri


Özel Alev Okulları & BYJONG ”Oyun ile Koordinasyon ve Konsantrasyon Geliştirme Kulüp Eğitimleri... http://goo.gl/HwKZlp

  
3896 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın