Riva Konaklarında BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Oyunlarıyla Mutlu Çocuklar, Mutlu Aileler :) ... goo.gl/adauua Paylaşmak Güzeldir :)


Instagram
BYJONG Nöroeğitsel ve Bütünsel Yaşam Ailesi Olarak "Her Yeni Yılın Tüm İnsanlığa Ruhsal, Zihinsel, Bedensel, Psikolojik ve Sosyal BÜTÜNLÜK Getirmesi, Dünyamıza Neşe, Sağlık, Mutluluk, Huzur, Barış, Kardeşlik, Adalet, Başarı, Paylaşılabilir Kazançlar ve Kollektif Bilinç Getirmesi Dileklerimizle..." BYJONG Nöroeğitsel ve Bütünsel Yaşam Ailesinin Yeni Yıl Dilekleri... http://goo.gl/WWkhZk


Nöroeğitsel Yaklaşım Nedir?

Beyin ve Merkezi sinir sisteminin Bilişsel, Duyuşsal ve Davranışsal olarak

geliştirilmesine yönelik faaliyetler «Bütünüdür».
Nöroeğitimin Kullanıldığı Alanlar Nelerdir?

•Uyum
•Denge
•Dikkat
•Esneklik
•Yaratıcılık
•Refleks Hızı
•Motivasyon
•Koordinasyon
•Konsantrasyon
•Nesne Kontrolü


BYJONG Nöroeğitsel Gelişim Eğitimlerinin İçerikleri:

•Nefes Teknikleri
•Farkındalık Teknikleri
•Jonglörlük Teknikleri
•Dur-Düşün-Yap Metodu
•İç Motivasyon Oluşturma
•Görme ve Dinleme Biçimleri
•Takım Kurma ve Takım Olma Becerileri
•Vizüalizasyon (Zihinde Canlandırma) Teknikleri
Jonglörlük Nedir?

•Jonglörlük, birden fazla objeyi (işi), aynı anda “yetkin ve rahat” bir şekilde koordine edebilme, dengede tutabilme, idare ede bilme sanatı ve becerisidir.
•Sporda, tiyatro ve diğer sahne sanatlarında bu uygulamalara verilen isim  “jonglaj” dır. Bu disiplini meslek edinen yada uygulayanlara “jonglör” denilmektedir.
•Aynı zamanda beyin dalgalarını dengeleyen multitasking kazanımlı bir «Terapi» alanıdır.
Juggling Therapy
Jonglörlük ve Beyin ilişkisi

•Beden ve Ritim ile yapılan hatalara açık uygulamalar Beynin özellikle «Beyaz Bölgesini» geliştirmektedir, diğer adıyla: Miyelinizasyon.

Miyelin Eksikliğinin Oluşturduğu Rahatsızlıkları Nelerdir?

•Anksiyete, Depresyon, Davranış Problemleri
•Stres ve Öfke Problemleri
•Öğrenme Güçlüğü
•Görme Bozukluğu
•Dikkat Eksikliği
•Hiperaktivite
•Epilepsi-Sara
•Alzheimer
•Parkinson
•Şizofreni
•Otizm
•MSYaratıcı Drama ve Beyin İlişkisi

•Düşünce ve deneyime yönelik uygulamaların «Beyinin» birçok bölgesinde gelişmeler sağladığı tespit edilmiştir, özellikle beynin
•«Gri Bölgesini» geliştirmektedir: Neokorteks
•İnsan ile hayvanı ayıran
•Bilişsel Alan
•Diğer adıyla Beynin
•Bilinç ve Bilgelik Bölgesidir.

Neokorteksin Görevleri 
•Duygusal, Depresif ve Kaygılı Düşünceleri Eleme ve Durum Değerlendirmesi,
•Motor emirlerin oluşumu
•Rasyonel Düşünme
•Uzaysal muhakeme
•Bilinçli düşünme, Stres Yönetimi, Farkındalık
•Duyu algılaması
•Analitik Zeka
•Akıl Yürütme
•Dil
ve daha birçok yüksek fonksiyonların yürütülmesinde görev alır.


Nöroeğitsel JONGLÖRLÜK ve Yaratıcı Dramanın Yararları Nelerdir?

•Özgüven
•Yaratıcılık
•Hayal gücü
•Estetik sezgi
•Empati becerisi
•Karar verme gücü
•İletişim kurma becerileri
•Kendini ve başkalarını anlama becerisi
•Farklı olay ilgili deneyim kazanmayı sağlar
•Farklı durumlarla ilgili deneyim kazanmayı sağlar
•Duyarlı olmak
•Demokratik kişilik
•Bağımsızlık duygusu
•Kendini kontrol etme
•Problemlerin çözümü
•Kendini ifade edebilme
•Barışık olma becerisini
•Kendini ifade edebilme
•Etkin ve katılımcı olmak
•Saygı duyma becerilerini artırır
•Farklılıkları güzellikler olarak algılama
•Karşılaşılabilecek değişik durumlara hazır olma becerisi
Dramanın Türleri

RUHSAL

PSİKODRAMA 

Farkındalık Geliştirme

Kendini İfade, Duygular Düşünceler

Davranışlar, Anılar

Hisler

Üst bilişZiHİNSEL

EĞİTSEL DRAMA

Akademik Başarı Gelişimi

Problem Çözme BecerisiÖğrenme, İletişim

Dersler, Karakter

Değerler, Sorumluluklar


BEDENSEL

YARATICI DRAMA 

Yeni Bakış Açıları Geliştirme

Sorun Çözme Becerisi

Yaratıcılık, Eğlence

Yetenek, Hareket

Beceri, Oyun


TOPLUMSAL

SOSYODRAMA 

Meslek, Statü

Kültür, İlişkiler

Bağlar, Sınırlar

İletişim, Görevler

Nöroeğitsel JONGLÖRLÜK ve Yaratıcı Dramanın KULLANIM AMAÇLARI

Zihinsel-Bilişsel Alan:

Hızlı

Esnek

Derinlikli

Soyut ve somut düşünme yeteneği.

Ve…

Konsantrasyon becerisi sonucunda:

Yaratıcılık

Etkin ve etkili karar verme

Problem çözme

Stres yönetimi

Üstbiliş

vb. gibi konularda becerileri gelişimi sağlar.


Bedensel- Fiziksel Alan:

Postür duruş doğruluğu

Sinir

Eklem

Kas sistemlerindeki etkisi ile

Psikomotor beceriler kazandırır.

Ve…

Koordinasyon

Denge

Refleks

Esneklik

Uyum

vb. gibi konularda fiziksel gelişim sağlar.Duyusal: Duygusal-Duyuşsal Alan:

Bireysel çalışmalarını, takım çalışmalarıyla birleştirme sürecinde, sosyal beceriler kazandırır;

Empati

Hoşgörü

Farkındalık

Özgüven

Özdisiplin

Özdeğer

Özsaygı

Özbenlik

vb. gibi konularda kendini ifade ve iletişimsel gelişim sağlar.


Sosyal- Davranışsal Alan:

Sosyal zeka

Duygusal zeka

Takım Kurmak

Takıma uyum

Takımda uzlaşma

Aidiyet duygusu

Kendini ifade

Kabul etme

Kabul ettirme

vb.gibi gelişimler sağlar.

BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri nedir?

Hızlanan günlük yaşamlarımızda beynimizden 50 bin ila 100 bin düşünce ile geçer.

Çocuklarımızın çağın gereklerine uygun Zihinsel, Bedensel, Psikolojik, Sosyal "Bütünsel Yaşam Becerilerini" kazanabilmeleri için 'Eğitim Bilimciler' farklı disiplinleri bir araya getirerek yeni yöntem ve uygulamalar geliştiriyor. Beyin araştırmacıların da yaptığı araştırmalara göre Serotonin hormonu ekiple oynanan oyunlar sırasında en yüksel düzeye çıkarak dikkatli, mutlu ve verimli olmamızı sağlıyor. 

Oyun, Sanat, Hareket, Spor, Müzik, Dans, Bilim, Psikodrama, Terapi gibi birçok alanı içinde bulunduran " BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri " bunların en yeni ve en etkili olanlarındandır.

Niçin BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri?

Anne-Baba olarak çocuklarımızın  kendi ihtiyaçlarını karşılayıp, kendisine yetebilmesini, yeri geldiğinde kendini korumasını, başarılı olmasını ve tüm bunların gelişerek devam etmesini istediğimiz birçok konu var. "Öğrenme " dikkatimizin derinliği, süresi ve genişliğine bağlıdır.

Çocukların hızlı, kalıcı ve gelişmeye açık öğrenmeleri sevdikleri kişi, yer ve konuyla yakından ilgilidir.

Çocuklarımızdan denemedikleri  bir şeyi başarmalarını bekleyemeyiz.

Bilinçli (kognitif) davranış, deneyim ve başarı beynimizin duyu organları kullanıldığı oranda gelişir.

Oyun, çocukların en etkili öğrenme yöntemlerinden biridir.

BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri, çocuklarımızın “Deneyimsel Oyunlarla” özellikle beyindeki Duygu, Düşünce ve Davranışlarımızdan sorumlu Alt Beyin, Limbik Sistem, Amigdala, Korteks ve Neokorteks isimli bölgelerini bilinçli kullanmalarını geliştirerek, Beta’dan Alfa beyin frekansına geçirmesiyle:

Denge, Dikkat, Konsantrasyon, Koordinasyon, Yüksek iç Motivasyon, İletişim, Özgüven, Özsaygı, Özdisiplin, Özfarkındalık (Metakognitif, Üstbiliş)gibi Kişisel ve Sosyal yaşam becerilerini geliştirerek, istek ve hareketlerinin farkında; mutlu ve başarılı bir yaşam sürmesini hedeflemekteyiz. 

Uyguladığımız etkinliklerden bazıları aşağıdadır:

El-Göz-Beden, Sağ ve Sol Beyin bölgelerinin aktif edildiği Nöroeğitsel Jonglörlük Oyunları

Refleks, Denge, Dikkat, Konsantrasyon, Koordinasyon, Odaklanma Becerisi Oyunları,

Tanışma, iletişim ve ilişki Oyunları,

Dinleme, Görme ve Algılama Becerileri Oyunları

Okuma, Anlama ve Hatırlama Becerisi Oyunları,

Nefes, Stres, Kaygı ve Öfke Kontrolü Uygulamaları

Yaratıcılık, Yetenek ve Beceri Gelişimi Oyunları

Özgüven, Özsaygı, Özdisiplin, Özdeğer, Özetkinlik ve Özfarkındalık Oyun ve Uygulamaları yer almaktadır.

Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama ile

Psikomotor-Psikososyal Yetenek ve Beceri Geliştirme Uzmanı

Serdar GÜVEN   www.byjong.com  Cep:0535 865 07 53     serdarguven2003@gmail.com

 


Çocuğunuzun en çok hangi alanlarda gelişmesini istersiniz?

1. Beyin(Zihin)Bilişsel Alan: Dikkatli, Eleştirel, Analitik, Derinlikli, Güçlü, Hızlı ve Sakin Konsantre Düşünme Bilinci, Yeteneği ve Becerisi

Eğer kafamızın içine bakabilme imkânına sahip olabilseydik, hangi beynin bir 

diğerinden daha zeki olduğunu anlayabilir ya da hangi saklı durumların kişide 

şizofrene veya disleksiye (öğrenme bozukluğu) neden olduğu keşfedilebilirdik. Yeni 

bir manyetik rezonans teknolojisi olan difüzyon tensör görüntüleme cihazı gerekli 

kanıtları bulmak için bilim insanlarına yardım etmekte ve önemli bir bilgiyi açığa 

çıkarmaktadır; zekâ ve akıl sendromlarının çeşitliliği sadece beyaz madde içeren 

beyin bölgelerinden etkilenmektedir.

2. Vücut(Beden)Fiziksel Alan: İhtiyaç, Teknik ve Estetik Odaklı; Enerjik, Doğru Nefes ve Beslenme Bilinci, Yeteneği ve Becerisi

Bilim adamlarının, uzun süre beyindeki beyaz maddenin pasif bir alt yapı 

olduğunu sanmalarına rağmen, yeni çalışmalar bu maddenin öğrenmeyi ve akıl 

(mental) hastalıklarını aktif olarak etkilediklerini göstermektedir. 

Gri madde ise zihin hesaplamalarının yapıldığı ve hafızanın depolandığı 

yerdir. Gri maddenin bulunduğu kabuk, beynin en üst tabakasında olup sıkıca 

paketlenmiş nöron gövdelerinden meydana gelmektedir. Bu kısımlar sinir hücrelerinin 

karar verme kısımlarıdır. Alt kısım ise beyaz maddenin bulunduğu yerdir ve insan 

beyninin neredeyse yarısını doldurur. İnsandaki beyaz madde oranı diğer 

hayvanların beyninden bulunandan daha fazladır. 

Beyaz madde milyonlarca haberleşme kablosundan oluşmakta ve her biri 

akson denilen uzun ve diğerlerinden bağımsız uzun bir tel içermektedir. Miyelin 

denilen beyaz bir madde ile kaplı olan aksonlar beynin farklı bölgelerindeki nöronları 

birbirlerine bağlar. 

Yapılan araştırmalar, beyaz madde bölgelerinin profesyonel piyanistlerde 

müzisyen olmayanlara göre çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bölgeler 

serebral korteks bölgelerini birbirlerine bağlamakta ve bu da parmakları koordineli bir 

şekilde hareket ettirmeyi sağlamaktadır. 

3. Duygusal(Psikolojik)Ruhsal Alan: Motivasyon, Özgüven, Arzu, Değerler, Kendini Kabul ve İfade Bilinci, Yeteneği ve Becerisi

Merkezî sinir sisteminde miyelinin yokluğu veya eksikliği mültipl skleroz, 

serebral plasi (duruş ve hareket bozukluğu), Alexander hastalığı (merkezî sinir 

sisteminin tahribatı) gibi hastalıklara; miyelinin anormal oluşumu ise şizofreniye, 

otizme ve disleksiye neden olmaktadır. 

4. Sosyal( Toplumsal) Varoluşsal Alan: Empati, Kendini Kabul Ettirme Bilinci, Yeteneği ve Becerisi

Sağırlık, seslerin analiz edildiği serebral korteks’deki daha yüksek seviyedeki 

işlemlerdeki kusurlardan meydana gelmektedir. McGill Üniversitesi’nden bir 

araştırmacı, bu durumda beyaz maddenin sağ ön beyindeki özel bir fiber yığıntı 

kısmında azaldığını bulmuştur. Yale Üniversitesi’ndeki araştırmalarda bu yığıntı 

kısmında miyelinleşmenin yüksek seviyelere oluştuğu zamanlar olan ceninin son 

gelişim zamanları veya ergenlikte sigara dumanına maruz kalmanın da, beyaz 

maddeyi bozup dağıttığını göstermiştir.Miyelinleşmenin en büyük kısmı 0-6 yaş ve sonrasında yirmili yaşlarda oluşmaktadır. Orta yaşta ve yaşlılıkta beyin yeniden nasıl biçimlenebiliyor ve kendini nasıl onarabiliyor sorusu 

akla gelebilir. Örneğin 60, 70 ve 80’li yaşlarda zihinsel egzersizlerin Alzheimer’ın 

gecikmesine yardım ettiği bilinmektedir. Ayrıca bilgelik neden ileri yaşlarda artmakta 

sorusu da bu noktada akla gelen önemli sorulardan biridir. 

Deneyler, miyelinleşmenin 50’li yaşların ortalarına doğru daha gizli ve ustaca 

devam ettiğini ileri sürmektedir. Beyaz madde öğrenme çeşitleri için anahtar bir rol 

oynamakta, bunun için de uzun süren pratikler ve tekrarlar gerekmektedir. Beyinleri 

geniş bir şekilde miyelinleşen çocuklara bu nedenle ebeveynlerine kıyasla yeni yetenekler kazandırmak çok daha kolaydır. Başka bir deyişle dünya çapında büyük 

zihinsel ve fiziksel yetenekler yetiştirmek için çocuklara çok küçük yaşlardan

itibaren küçük ve büyük kas gruplarına yönelik etkinlikler ve 

yönlendirici bilgileri vermek gerektiği anlaşılmaktadır.5. Yaratıcılık(Kreatif )Bütünsel Alan: Tüm alanların kaliteli birleşimi olan Bütünsel Alan.

Bilim adamlarının, uzun süre beyindeki beyaz maddenin pasif bir alt yapı 

olduğunu sanmalarına rağmen, yeni çalışmalar bu maddenin öğrenmeyi ve akıl 

(mental) hastalıklarını aktif olarak etkilediklerini göstermektedir. 

Gri madde ise zihin hesaplamalarının yapıldığı ve hafızanın depolandığı 

yerdir. Gri maddenin bulunduğu kabuk, beynin en üst tabakasında olup sıkıca 

paketlenmiş nöron gövdelerinden meydana gelmektedir. Bu kısımlar sinir hücrelerinin 

karar verme kısımlarıdır. Alt kısım ise beyaz maddenin bulunduğu yerdir ve insan 

beyninin neredeyse yarısını doldurur. İnsandaki beyaz madde oranı diğer 

hayvanların beyninden bulunandan daha fazladır. 

Beyaz madde milyonlarca haberleşme kablosundan oluşmakta ve her biri 

akson denilen uzun ve diğerlerinden bağımsız uzun bir tel içermektedir. Miyelin 

denilen beyaz bir madde ile kaplı olan aksonlar beynin farklı bölgelerindeki nöronları 

birbirlerine bağlar. 


Kaynak:

Scientific American, White Matter Matters, Mart 2008, Syf 42-49 

http://www.kavramsitesi.org/admin/uploads/%7B0CB0D6BB-27EA-4543-8573-

80C622B0B4F1%7D.doc 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_tensor_imaging


Daha fazla bilgi için...

Yaratıcı Drama, Oyun ve Sanat Eğitmeni
Serdar GÜVEN
tel: 0535 865 07 53
e-mail: serdarguven2003@gmail.com


Riva Konakları & BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Oyunlarıyla Mutlu Çocuklar, Mutlu Aileler :) ... http://goo.gl/adauua

#referanslar #referans #abdiibrahimotsuka #biocodex #finansbank #takım #kurumsaleğitim #adidas #abbott #konicaminolta #sankoenerji #dimes #pakmaya #bebelac #bemaddy #rotaract #byjong #jonglörlük #yaratıcıdrama #Eğitim #anaokul #kreş #oyungrubu #yuva #üszem #ilköğretim #bilsem #ortaokul #idsa #lise @serdarguven2003Riva Konakları & BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Oyunlarıyla Mutlu Çocuklar, Mutlu Aileler :) ... http://goo.gl/adauua

#kolej #istek #istekvakfı #koçkoleji #koçvakfı #istekvakfı #itüvakfı #üniversite #itü #istanbulüniversitesi #oxford #anne #baba #çocuk #annebabaçocuk #yetenek #beceri #rekreasyon #kalitelivakit #Sağlık #ms #disleksi #ogrenmeguclugu #ogrenmeguclugucekmekoy 
#ogrenmeguclugu #cekmekoy #özelegitim #çekmeköyoözeleğitim #özelegitimcekmekoy @serdarguven2003Riva Konakları & BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Oyunlarıyla Mutlu Çocuklar, Mutlu Aileler :) ... http://goo.gl/adauua


#Otizm #otizmcekmekoy #cekmekoyotizm #dikkateksikligi #dikkateksikligicekmekoy #Cekmekoydikkateksikligi
#beyin #psikomotor #psikososyal #site #siteyönetim #siteyönetimi #riva
#rivakonakları #millitakım #pınaraltuğ #sirketetkinlik #sirketegitimi #şirketeğitimi #takimruhu #motivasyon #takimmotivasyon #toplantı #takımmotivasyon #nöroeğitsel #nörobilim #etkinlik #motivasyonetkinlik #bayiitoplantisi #şirketoyun @serdarguven2003Riva Konakları & BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Oyunlarıyla Mutlu Çocuklar, Mutlu Aileler :) ... //goo.gl/adauua Paylaşmak Güzeldir :)

#oyunşirket #eğitim #denge #dikkat #konsantrasyon #koordinasyon #event #invent #rekreasyon #yoga #sporapp #zaman #gün #pazar #cumartesi #hafta #ay #aralık #ocak #şubat #yıl #2014 #2015 #mehmetokur @serdarguven2003http://www.byjong.com/?Syf=26&Syz=241587&%2FÇEKMEKÖY-YAZ-OKULUNDA-YENİLİKÇİ-BEYİN-ve-YETENEK-GELİŞTİRME-AKTİVİTELERİ...


2003 Yılından bu yana Kişisel ve Kurumsal Gelişim Eğitim hizmetlerini sürdüren BYJONG Eğitim Ekibi, özel hizmet alanlarına bir yenisini ekledi. Özel yaşam alanları, Site ve Konak sakinlerine Eğitim ve Seminerler vermeye devam ediyor!... Oyun, Sanat  ve Hareket Terapileriyle Stres Yönetimi, İletişim Becerileri, Kaliteli Vakit Aktiviteleri ve daha fazlası için iletişime geçebilir eğitim dosyamızı talep edebilirsiniz...

  
3138 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın