BYJONG Jonglörlük ve Yaratıcı Drama ile Nöroeğitsel ve Bütünsel Yetenek ve Beyin Gelişim Eğitimleri SEVİNÇ Kolejleri'nde... www.akademiguven.com http://goo.gl/8btE0t

“Yaratıcı Drama ve Sahne Sanatları Kursu Yıllık Planı” hakkında

Sayın Velilerimiz,

Okulumuzda verilen ‘Yaratıcı Drama ve Sahne Sanatları’ kursunda hedeflediğimiz Psikomotor, Psikososyal ve Psikoteknik kazanımlarımız aşağıdaki gibidir:

Yaratıcı Drama ve Sahne Sanatları çalışmalarıyla çocuklarımızın ‘Zihinsel, Bedensel, Duyusal, Duygusal, Ruhsal, Davranışsal Durum ve Farkındalığını Koruma ve Geliştirme’ hedeflenmektedir.

Bu eğitim modeli Dünya’da “Bütünsel Beyin Modeli” olarak gerçekleştirilmektedir. Bu alanlar

Zihinsel: Dikkat, Konsantrasyon, Zihinde Canlandırma, Farkındalık, Yaratıcılık egzersizleri.
Bedensel: Denge, Koordinasyon,  Kuvvet,  Esneklik, Refleks ve Nefes egzersizleri
Algısal:  İşitsel,  Görsel,  Dokunsal, Tatsal,  Kokusal, Sezgisel yetenek uygulamaları
Psikojik: Özgüven,  Özsaygı,  Özdisiplin,  Özfarkındalık, Özbilgisi, Özdeğer, Özetkinlik, Özmotivasyon

Davranışsal: Beslenme, Uyku, Hijyen, İletişim, Düşünme, Değerlendirme, Özbakım vb. gibi günlük Bütünsel Yaşam Becerileri ile ilgili bilgilendirme, sahneleme, oyun ve uygulamaları yer almaktadır.

Bu uygulamaların yanı sıra kendi yetenek ve yeterlilikleriyle yılsonunda yapılacak sahne gösterileriyle, kendilerini gerçekleştirmeleri yönünde büyük bir adım amaçlanmaktadır.

İçerik hakkında daha fazla bilgiye aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

www.byjong.com Eğitim ve Etkinlik dünyası yetkinlikleri artırmak için birçok yöntem ve sistemi kişisel gelişimin hizmetine sunuyor. Hedef elbette açık, fark yaratan ve sürekliliği olan yeni ve eğlenceli şeyler.

Bu hedefin en yeni hizmetkârlarından biri de eski zanaatlardan Jonglörlük. Oxford Üniversitesi'nin yaptığı araştırmalara göre Jonglörlük beynin birçok bölgesinin kullanımı sonucunda; algılama, anlama, değerlendirme, analiz etme, akıl yürütme, planlama, karar verme, denge, dikkat, konsantrasyon, koordinasyon, refleks, özgüven, farkındalık ve kendini ifade gibi zihinsel, bedensel, psikolojik, sosyal özelliklerimizi geliştiren etkilere sahip.

Bugün tüm ileri ülkelerin eğitim, spor, sanat, sağlık, bilim, eğlence ve günlük hayatta yerini almış bir faaliyet alanı olan Jonglörlüğün ilk izlerine M.Ö 2000'li yıllarda rastlanıldığını söylüyor uzmanlar.

Sürekli bir değişim ve dönüşüm halinin farkında olarak; doğayı ve doğal olanı izleyerek ve sürekli öğrenerek yaşayan Jonglörler, çevrilen toplar, dönen labutlar gibi hayatın bir döngüsü olduğuna inanıyor ve bu döngünün ancak denge, sebat, dikkat, farkındalık, estetik, enerji, hareket gibi kavramlarla devam edeceğini biliyor. Jonglörlük de bunları sağlayacak Zihin-Beden-Ruh- altyapısını oluşturuyor. Bunu, stres ve gerginliğin aksine eğlence, oyun ve sürekli öğrenim kavramlarıyla başarıyorlar. Bütünsel Gelişim için Çevirin Dönsün Dünya!... J
Seçmeli Sosyal Etkinlik Kulübünün Adı: BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri.

BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri nedir?

Hızlanan günlük yaşamlarımızda beynimizden ortalama 50 bin ila 100 bin düşünce geçer. Bu düşüncelerin kaliteli ve doğru olmasını sağlayan beyinlerimizdeki ‘Miyelin’ isimli beyaz bölgelerdir. Alt beyinden gelen istek, arzu ve ihtiyaçların oluşturduğu elektik akımı, duygu bölgesi olan Limbik Sistem ve insanla hayvanı birbirinden ayıran Yetenek ve Bilgelik bölgeleri olan Beyaz ve Gri Hücreler tarafından değerlendirmeden davranışa dönüşmesine Psikomotor-Psikososyal Bozukluk, hastalık, problem, güçlük ya da rahatsızlıklar diyoruz; Dikkat dağınıklığı, Konsantrasyon bozuklukları, Odaklanma bozuklukları, Öğrenme güçlüğü, Hiperaktivite,  MS, Parkinson, Alzahimre, Demans, Şizofreni, Bipolar Kişilik bozuklukları vb. gibi Duygu, Durum ve Davranış bozuklukları bunlardan bazılarıdır.

BYJONG Nöroeğitsel Eğitim Programı yukarıda adı geçen ve gelecekte farklı alt türleri oluşabilecek sinirsistemi bozukluklarını öncelikle engelleyen ve gerektiğinde rehabilite eden spor, sanat, bilim, drama vb. gibi birçok uzmanlık alanını kapsayan multidisipliner, disiplinler arası eğitim programıdır.
Çocuklarımızın çağın gereklerine uygun Zihinsel, Bedensel, Psikolojik, Sosyal "Bütünsel Yaşam Becerilerini" kazanabilmeleri için 'Eğitim Bilimciler' farklı disiplinleri bir araya getirerek yeni yöntem ve uygulamalar geliştiriyor. Beyin araştırmacıların da yaptığı araştırmalara göre Serotonin hormonu oyun oynarken en yüksek düzeye çıkarak katılımcı,kararlı, dikkatli, verimli ve mutlu olmamızı sağlıyor.

Oyun, Sanat, Spor, Hareket, Müzik, Dans, Bilim, Psikodrama, Terapi gibi birçok alanı içinde bulunduran "BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri." yeni eğitim yöntemlerinden en etkili ve revaçta olanıdır.

Niçin BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri.?

Anne-Baba olarak çocuklarımızın  kendi ihtiyaçlarını karşılayıp, kendisine yetebilmesini, yeri geldiğinde kendini korumasını, başarılı olmasını ve tüm bunların gelişerek devam etmesini istediğimiz birçok konu var;günlük bakım, eğitim vb. Öğrenme dikkatimizin derinliği, süresi ve genişliğine bağlıdır.

Çocukların hızlı, kalıcı ve gelişmeye açık öğrenmeleri sevdikleri kişi, yer ve konuyla yakından ilgilidir.

Bilinçli (kognitif) davranış, deneyim ve başarı duyu organlarımızı kullanıldığımız oranda beynimizin Neokorteks Bölgesinde gelişir. Oyun, çocukların en etkili öğrenme yöntemlerinden biridir.

BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri., çocuklarımızın “Deneyimsel Oyunlarla” özellikle beyindeki Duygu, Düşünce ve Davranışlarımızdan sorumlu Alt Beyin, Limbik Sistem, Amigdala, Korteks ve Neokorteks isimli bölgelerini bilinçli kullanmalarını geliştirerek, Beta’dan Alfa beyin frekansına geçirmesiyle:

Denge, Dikkat, Konsantrasyon, Koordinasyon, Yüksek iç Motivasyon, İletişim, Özgüven, Özsaygı, Özdisiplin, Özfarkındalık (Metakognitif, Üstbiliş)gibi Kişisel ve Sosyal yaşam becerilerini geliştirerek, istek ve hareketlerinin farkında; mutlu ve başarılı bir yaşam sürmesi hedeflenmektedir. 

 

EĞİTİMCİLER: Psikomotor-Psikososyal Yetenek ve Beceri Geliştirme Uzmanlarımız tarafından

BYJONG Bütünsel Yaşam için Jonglörlük ve Oyun ile Nöroeğitsel Gelişim Programı Kurucu ve Eğitmenleri

Nöroeğitsel Jonglörlük Oyunları ve Yaratıcı Drama Lider Öğretmenleri tarafından  Bütünsel Yaşam seminer, eğitim ve etkinlik hizmetleri düzenlenilmektedir.

http://www.byjong.com/?Syf=26&Syz=364172&/BYJONG-N%C3%B6roe%C4%9Fitsel-Jongl%C3%B6rl%C3%BCk-Oyunlar%C4%B1-%C3%96zel-Okullardan-sonra-Milli-E%C4%9Fitime-ba%C4%9Fl%C4%B1-Devlet-Okullar%C4%B1ndaOyun, Spor, Sanat, Hareket Terapi ve Rekreasyon Bilimi uygulamalarından oluşan “BYJONG” Bütünsel Yaşam ve Jonglörlük Oyunları ile Nöroeğitsel Gelişim programı özellikle sanat, spor, bilim gibi zihinsel, bedensel ve duygusal yeterlilik gerektiren disiplinlerle ilgilenen çocukların hızlı ve kalıcı ilerlemesini sağlarken, aynı zamanda, planlama, hesaplama,  uzgörü, yaratıcılık, yeni bakış açıları gibi akademik başarı sağlamada  gelişmelerine  üst boyutta yardımcı oluyor.Eğitim dünyası yetkinlikleri artırmak için birçok yöntem ve sistemi kişiselgelişimin hizmetine sunuyor. Yelkenden Konfüçyüs'e kadar uzanan yelpazede aklın geliştirdiği her eskiyeni her yol günümüz çalışanına farklı dozlarda enjekte ediliyor. Hedef elbette açık, fark yaratan ve sürekliliği olan verimlilik. Bu hedefin en yenihizmetkarlarından biri de eski zanaatlardan jonglörlük. Oxford Üniversitesi'nin yaptığıaraştırmalara göre jonglörlük; akıl yürütme, planlama, karar verme, koordinasyon ve konsantrasyon gibi bilişsel özellikleri geliştiren etkilere sahip. Bugün tüm ileri ülkelerineğitim, spor, sanat, sağlık, eğlence ve günlük hayatta yerini almış bir faaliyet alanı olan jonglörlüğün ilk izlerine M.Ö 2000'li yıllarda rastlanıldığını söylüyor uzmanlar. Sürekli bir değişim ve dönüşüm halinin farkında olarak; doğayı, doğal olanı izleyerek ve sürekli öğrenerek yaşayan jonglörler, çevrilen, dönen toplar gibi hayatın bir döngüsü olduğuna inanıyor ve bu döngünün ancak denge, sebat, dikkat, farkındalık, estetik, enerji, hareket gibi kavramlarla devam edeceğini biliyor. Jonglörlük de bunları sağlayacak bedenruh- zihin altyapısını oluşturuyor. Bunu stres ve gerginliğin aksine eğlence, oyun ve sürekli öğrenim kavramlarıyla başarıyorlar. Odaklanmayı geliştiriyor 
Bu noktalardan yola çıkılarak hazırlanan eğitim programları da batılı ülkelerde olduğu gibi Türkiye'de de ilgi görüyor. Uzmanlar jonglörlüğün ilköğretimden üniversiteye kadar eğitim sürecinin her döneminde var olması gerektiğini düşünüyor. ByJONG Jonglörlük Ekibi Kurucusu ve Eğitmeni Serdar Güven şirketlerin jonglörlük eğitimlerine önceleri ihtiyatlı yaklaştıklarını ancak faydalarını gördükçe talebin arttığını vurguluyor. Güven bu eğitimin kişilere yeni deneyimler ve yeniliklere açıklık, sorumluluk alabilme, zorluklarla baş edebilme becerisi, kendini ifade edebilme gibi kazanımlar da sağladığını söylüyor. Güven'e göre algısal, ayırt edici ve birleştirici öğrenme, özümleme, uyumlulaştırma, analiz, karar verme, stratejik düşünme, problem çözme becerisi uygulama gibi iş hayatında çalışanlara fark katan yetkinliklerde jonglörlük, hız ve kapasiteyi artırıcı etki yaratıyor. Bu eğitimi insanın olduğu tüm iş kollarında vermek niyetiyle yola çıktıklarını söyleyen Güven, eğitim programlarının birçok disiplini içinde barındırdığını ifade ediyor. Güven eğitimlerin spor, sanat ve bilimin birleşiminden oluştuğunu belirterek "Akrobasi, drama, oyun, duruş, nefes teknikleri, hayatın başka alanlarında da gerekli yetkinlikleri içeriyor" diyor.

Nöroeğitsel Yetenek Geliştirme Uzmanı Serdar Güven, 1999 yılında katıldığı topluluk ve festivallerde Jonglörlüğün dünyada sanat, spor ve eğitim kurumlarında bilim amacıyla kullanımlarının yanı sıra bir terapi uygulaması olarak kullanıldığını gördüğünü belirterek, “Bende bir eğitimci, sanatçı ve sağlıkçı olarak bu disiplinleri bir potada birleştirdim ve “BYJONG” Bütünsel Yaşam ve Jonglörlük Oyunları ile Nöroeğitsel Gelişim programını oluşturdum” diyor.
Serdar Güven, bu eğitim programının, beynin her iki lobunda yer alan, motor korteks isimli beyaz bölge olan “Miyelin” maddesinin arttırılması ve neokorteks isimli gri bölgelerin geliştirilmesi ile dikkat, konsantrasyon, koordinasyon, denge, motivasyon, hafıza, çözümleme, karar verme, özgüven, farkındalık, stres yönetimi, sabır, sebat, azim, vb. gibi duygu, düşünce ve davranışlarımızla ilgili hayati önem taşıyan konularda fayda sağladığını vurguluyor.

Beyindeki geliştirilen bölgelerin, çocukları kazalardan daha açok korumanın yanında, çağın getirdiği olumsuz yaşam şekillerinin getireceği bilişsel, duyuşsal ve davranışsal problemlerden uzak tuttuğunu da ifade eden Serdar Güven, 2003 yılından itibaren kolejler, bilim ve sanat merkezleri, üniversiteler, çeşitli Üstün Yetenek Geliştirme Merkezleri ve anaokullarında yalnız çocuklarla değil, rekreasyon aktiviteleri olarak anne-baba-çocuk kaliteli vakit eğitimlerinin yanı sıra hizmet içi eğitimlerde, eğitimcinin eğitimi ve Takım Motivasyon projeleri gerçekleştirdiklerini belirtiyor. Güven, “Eğitim kurumları haricinde belediyelerde, şirketlerde, özel ve kamu kurum ve kuruluşlarında, uluslararası nörobilim kongreleri, zihin, beden ve ruh sağlığı festivallerinde, eğitimde iyi örnekler projelerinde, iş dünyasıyla ilgili toplantılarında, kişisel gelişim seminerlerinde birçok proje gerçekleştirdik ve çalışmalarımıza duyulan ilgiyle yeni alanlarda devam ediyoruz” diyerek konuşmasını sürdürüyor.Beyninizi Geliştirmek İçin JONGLÖRLÜK

Jonglörlüğün, yani birden fazla nesneyi çevirmenin, kişiye en büyük kazanımı, beyindeki beyaz ve gri maddeyi geliştirmesidir.

 

Beyaz Maddeyi Tanıyalım

Beyaz madde, beynin alt kısmında bulunur. Yeteneklerimizi belirleyen maddedir. İnsan beyninin neredeyse yarısını doldurur. Bu maddeye beyaz rengini veren ‘miyelin’dir.


Miyelin, tabaka biçiminde yalıtkan bir malzemedir. İmpulsların (uyarıların) hızlı iletilmesini sağlar. Miyelin kılıf, merkezi ve çevresel sinir sistemlerindeki sinir hücrelerinde uyartıların hızını artıran, uyartı eşiğini düşüren, bunları sinir hücresinin çapıyla doğru orantıyla yapan, lipit ve proteinden oluşan bir dokudur.

 

Miyelinin rengini verdiği beyaz madde ile kaplı olan aksonlar,  beynin farklı bölgelerindeki sinir hücrelerini birbirlerine bağlar. Miyelinle kaplı sinir uyarımları 100 kat daha hızlı iletilmektedir.  Miyelin olmadığında sinyal kaybolmaktadır.  Merkezî sinir sisteminde miyelinin yokluğu veya eksikliği mültipl skleroz, serebral plasi (duruş ve hareket bozukluğu), Alexander hastalığı (merkezî sinir sisteminin tahribatı) gibi hastalıklara sebep olmaktadır.  Miyelin doğumda sadece beynin birkaç bölgesinde yaygınken,  daha sonra hızla genişler. 25-30 yaşlarında ise belirli bölgelere                               yayılmış olur.

 

Gri Maddeyi Tanıyalım

Gri madde; zihin hesaplamalarının yapıldığı ve hafızanın depolandığı yerdir. Gri maddenin bulunduğu kabuk, beynin en üst tabakasında olup sıkıca paketlenmiş nöron gövdelerinden meydana gelmektedir. Bu kısımlar sinir hücrelerinin karar verme kısımlarıdır.

Beynimizin sağ ve sol lobunun organize bir şekilde çalışması bize ne kazandır?

 

ISHK Kurucu Başkanı Prof. Ornstein’ın 20’ye aşkın kitabında yayınlanmış araştırmaları gösteriyor ki, insan beyninin, dahice çalışması ancak ve ancak sağ ve sol beynin işlevlerinin organize çalışması ile mümkündür. Belirli konularda uzmanlaşmak, ancak bu iki beynin işbirliği ile mümkün olabilir.
Tarihteki bütün dehalar, büyük buluş yapanlar, üstün kişiler, hep beyninin iki yarısını da mükemmel bir işbirliği içinde kullanan kimselerdir.

Özellikle karmaşık sorunların çözümünde, geniş ve uzun vadeli olabilecek kararlarda, pratik düşünmede ve gereksinimlere cevap olabilecek buluşlarda sağlıklı sonuçlara ulaşabilmek için, beynin her iki yanının işbirliği içinde çalışması şarttır.

Öğrenilen bilgilerin, geçici bir ezber olarak kalmayıp kalıcı hafızada dosyalanması ve ömür boyu kullanılabilmesi, her iki beynin de öğrenme işine aktif olarak katılmasıyla mümkündür.

Beynimizin farklı fonksiyonlara sahip iki kısmının organize bir biçimde çalışması, aynı zamanda beyaz ve gri madde alanı ve miktarında artış sağlar. Bu organize çalışma, kendi fayda döngüsünü oluşturduğunda, size sadece dahice bir akla sahip olmak kalır.


Beynimizin deneyimsel uygulamalarla daha hızlı ve kalıcı öğrendiği bilimsel araştırmalarla de ortaya konmuştur. Jonglörlük uygulamaları sırasında, beynimizin duygu, düşünce ve davranışa yönelik birçok bölgesi etkin hale gelmektedir.1.       Beyin(Zihin)Bilişsel Alan: Dikkatli, Eleştirel, Analitik, Derinlikli, Güçlü, Hızlı ve Sakin Konsantre Düşünme Bilinci, Yeteneği ve Becerisi Geliştirme

2.       Vücut(Beden)Fiziksel Alan: İhtiyaç, Teknik ve Estetik odaklı; Enerjik, Doğru Nefes ve Beslenme Bilinci, Yeteneği ve Becerisi Geliştirme

3.       Duygusal(Psikolojik)Ruhsal Alan: Motivasyon, Özgüven, Arzu, Değerler, Kendini Kabul ve İfade Alanı, Bilinci, Yeteneği ve Becerisi Geliştirme

4.       Sosyal( Toplumsal) Varoluşsal Alan: Empati, Hayat Amacı, Statü, Kendini Kabul ettirme  Bilinci, Yeteneği ve Becerisi Geliştirme

5.       Yaratıcılık(Kreatif )Bütünsel Alan: Tüm alanların kaliteli birleşimi olan Bütünsel Alan

BYJONG, BÜTÜNSEL OYUN ve EĞİTİM TERAPİ Nedir?

Serdar GÜVEN özgün ve yenilikçi bir eğitim modeli olan ‘Byjong, Bütünsel Oyun ve Eğitim Terapi ‘sinin dünyadaki yaratıcılarından biridir.

10 yılı aşkın çalışma süresince okul öncesi eğitmeni olan eşi Cevahir Yıldız GÜVEN ve spor işletmeciliği alanında ihtisas yapan kardeşi Sertaç GÜVEN ile birlikte geliştirdikleri, Etkinliği kanıtlanmış birçok alanın birleşiminden oluşan ‘Byjong, Bütünsel Oyun ve Eğitim Terapisi’ başta İstanbul olmak üzere pek çok şehrin özel okullarınca çocuklarla çalışmada özgün, yenilikçi ve kazanımlarından dolayı talep ve tavsiye edilmektedir.
PROGRAMIN İÇERİNDE YER ALAN DİSİPLİNLER Nelerdir?

İçinde birçok ‘Sanat’ dalının yer aldığı ‘Byjong, Bütünsel Oyun ve Eğitim Terapi Programı’ özellikle Müzik, Dans, Tiyatro, vb. gibi Performans Sanatlarından yararlanmaktadır.

Ayrıca bedene dair yönüyle dünyada federasyonları bulunan bir Spor dalıdır. Konu ile ayrıntılı bilgi için http://www.thewjf.com/

Bilimin fizik ve matematik alanlarıyla ilgili yönü,  ileri derecelerdeki eğitim hayatında doğal bilimlerle birleştirilerek verilmektedir.

Spor, Sanat ve Bilimin yanı sıra, Zihinsel, Bedensel, Duygusal ve Sosyal alanda Bütünsel  yeni bir alan oluşturan ve Sağlık yönünde olumlu etkiler yaratan Bütüncül Teknikler programın içeriğinde yer almaktadır.

Dikkat, Konsantrasyon ve Beyin geliştirici birçok uygulamanın yanında;

El-Göz-Beden Ritmi ve Koordinasyonu geliştirici uygulamalar,

İç motivasyonu, iç ve dış farkındalığı ve ifade gücünü attırıcı uygulamalar ve

Kendini gerçekleştirme yönünde kazanımları olan birçok eğlenceli ve katılımcı uygulamalar

Ve bütün alanların birleşiminden oluşan çeşitli Performans Sanatları, Jonglörlük ve Dramanın birleşimlerinden oluşan, sahnelemeye yönelik özgün ve yaratıcı Bütünsel uygulama ve etkinlikler bulunmaktadır.Programın içeriğinde ayrıca, 

  • Nefes, Postür, Vizüalite, Jonglörlük, Drama, Denge ve Takım çalışmaları.
  • Hareket, Düşünce, Konsantrasyon, Yaratıcılık, İletişim ve Davranış Geliştirme Oyunları.
  • Sürekli Öğrenme ve İyileştirme  Prosesi ile düşünce ve davranış olarak  herkesin, ev, iş ve akademik yaşamında sürekli iyileştirmenin yollarını araması ile ilgili, farkındalık çalışmaları yer almaktadır.

 
HANGİ PROBLEM ve RAHATSIZLIKLARIN ÖNLENMESİNDE ve TEDAVİSİNDE ETKİLİDİR?

                Aşağıda adı geçen hastalıkların tamamı ve daha fazlasının oluşum nedenlerinden biri de, beyindeki “Nöron Bağlarındaki” gerilik, dejenerasyon ya da yeterli miktarda kullanılmamaktan ileri gelmektedir. Birçoğunun ilerlemesi önlenebilir, büyük çoğunluğunda geriletilebilir, hemen hemen hepsinde gen yoluyla gelecek nesle olumsuz aktarımlar engellenebilmektedir.

 

Aşağıdaki “Hastalıkları” tanıyor musunuz?

Hareketsizlik Rahatsızlıkları

Duygu Durum Bozuklukları

Teknolojik Hastalıklar…

Odaklanma güçlüğü

Öğrenme güçlüğü

Dikkat dağınıklığı

Dikkat eksikliği

Hiperaktivite

Alzheimer

Parkinson

Anksiyete

Asperger

Şizofreni

Kolonus

Obozite

Demans

Vertigo

Ataksi

Otizm

Rett

MSHer şey görecelidir.     Albert EİNSTEİN

Eğitime Albert EİNSTEİN’ın bu sözüyle baktığımızda, işleri olasılığa bırakmak bir yana, tamamıyla kendi Kaynak Alanlarımız olan Zihin, Beden, Duygu, Sosyal ve Varoluşsal alanlarımız ve bunlara bağlı Karakter, Bütünlük, Niyet, Yeterlilikler ve Sonuçlardan sorumlu olduğumuz gerçeği ortaya çıkmaktadır. Seçim ve Sonuçlar tabii ki GÖRECELİ... :)

ÖNEMLİ OLAN BOL “MİYELİNLİ” KARAR VEREBİLMEK ve HAREKETE GEÇEBİLMEK.

GÜVEN Bütünsel Gelişim AKADEMİ

www.akademiguven.com

 

BYJONG Psikomotor-Psikososyal Yetenek ve Beceri Gelişimi Programları

Nöroeğitsel Jonglörlük, Yaratıcı Drama, Akıl ve Hafıza Oyunları, Sanat ve Hareket Terapileri ile

Bütünsel Beyin Modeli Tabanlı Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Hizmetlerimiz:

1.    Bütünsel Yaşam Koçluğu, Özel Eğitim Koçluğu (Hafif Mental Retardasyon)

2.    Nöroeğitim, Öğrenci  ve Veli Koçluğu:  Spor, Beslenme ve Uyku Koçluğu

3.    Dikkat Eksikliği, Konsantrasyon ve Odaklanma Bozukluğu

4.    Down Sendromu –Otizm-Rett ve Asperger Sendromları

5.    DEHB Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

6.    Dil ve Konuşma Gerilikleri - Kekemelik

7.    Öğrenme Güçlüğü - Disleksi

8.    Özgüven Yitimi ve Gelişimi

9.    Davranış Problemleri

10. Sosyal Beceri Gelişimi

11. Ders Çalışma Becerisi

12. Stres ve Öfke Yönetimi

13. Sınav Hazırlığı ve Sınav Kaygısı Problemleri

14. Amaç - Hedef - Plan - Zaman Yönetimi

15. Yetenek Alanlarını Belirleme ve Yönetimi

16. Alzheimer, Parkinson, Demans, Erken, Bunama, Hafıza Problemleri

17. Güzel Sanatlar: Resim, Fotoğraf, Video

18. Müzik Eğitimleri: Gitar, Piyano, Ritim-Bateri, Akordeon.

19. Okuma-Yazma Eğitimleri (6-8 Yaş)  

20. Severek ve Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi (9 ve Üzeri)

21. Kötü Alışkanlıklar, Takıntılar ve Bağımlılıklar

22. Madde ve Teknoloji Bağımlılıklarından Kurtulma

23. Akademik Ders Desteği: İngilizce, Türkçe, Matematik, Fen, Kimya ve diğer tüm dersler. 

24. Hafta içi ve Hafta sonu Eğitim Öğretim, Yıl içi Kış Okulu ve Yaz Okulu Programları

25. Yaratıcı Drama ve Jonglörlük Eğitimleri.Öğrencilerimiz Üç Top Çevirme ve Jonglörlük Tekniklerini eğlenerek öğrenirken, beyinlerinin sağ ve sol bölgelerini harekete geçirerek denge, dikkat, konsantrasyon, koordinasyon ve refleks yeteneklerini üst seviyede geliştiriyorlar.
BYJONG Jonglörlük ve Yaratıcı Drama ile Nöroeğitsel ve Bütünsel Gelişim Eğitimleri SEVİNÇ Kolejleri'nde... http://goo.gl/8btE0t
#BYJONG #Psikomotor #Psikososyal #Yetenek #Beceri #kisiselgelisim #sancaktepe #ümraniye #çekmeköy #ataşehir #EgitimKoclugu #Noroegitsel #Jonglorluk #Yaraticidrama #çekmeköyözelders #özeldersçekmeköy #ümraniye #çekmeköy #ataşehir #OyunTerapisi #ögrenci #öğretmen #Hizliokuma #Okumayazma #ogrenmeguclugu #Odaklanmabozuklugu #Davranısproblemleri #DikkatEksikligi #Hiperaktivite Paylaşmak Güzeldir :)

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv     
2283 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın