• Oyun Doktoru Serdar GÜVEN
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
Havada Üç Top Çevirme Jonglörlük Eğitimleri goo.gl/3hUVCp

JONGLÖRLÜK ile Bütünsel BEYİN Gelişim Eğitimleri


Jonglörlük Nedir?

 

Jonglörlük denge, dikkat ve refleks özelliklerimizin kullanılması sonucunda üç ve daha fazla topun ardışık olarak atılıp tutulması becerisine verilen isimdir.

 

Bu uygulamalara ‘Jonglaj’ ve bu işle uğraşanlara da ‘Jonglör’ denilmektedir.

 

Dünya’da en çok sirk ve tiyatro gibi sahne sanatlarında ayrıca, multidisipliner yönleriyle spor, sağlık ve eğitim alanlarında kullanılmaktadır.

 

Tabii ki bu işi meslek olarak yapanlar olduğu gibi, hobi olarak yapan insanlar da vardır.

 

’Oxford Üniversitesi araştırmacıları jonglörlük (birden fazla topu havaya atarak düşürmeden yakalama) gibi karmaşık işler yapmanın beyin yapısında olumlu değişimlere yol açtığını ortaya çıkardı. http://www.ox.ac.uk/news/2009-10-12-juggling-enhances-connections-brain

Araştırma için hiç jonglörlük yapmamış 24 kişi seçilerek, denekler iki gruba ayrıldı.

İlk gruba her gün 30 dakika pratik yaptırıldı. İki grup da beyin dokularındaki su moleküllerinin hareketini ölçen bir cihazla taramadan geçti. Jonglörlük eğitimi alan grubun beynindeki beyaz maddede yüzde 5 oranında artış kaydedildiği görüldü.

 

Beynin kullanılmayan bölgeleri sonucu Parkinson ve Alzheimer gibi rahatsızlıklara neden olabileceği araştırılıyor, beynin birçok bölgesini aktive ettiği tespit edilmiştir. Bunun sonucunda denge, dikkat, hafıza, refleks, koordinasyon, nesne kontrol, vb. gibi bilişsel aynı zamanda ince ve kaba motor becerilerin artması söz konusu olmaktadır.

 

Jonglörlük, aşağıdaki kazanımları sağlamaktadır:

 

-   Beynin sağ ve sol loblarını dengeli kullanarak; konunun hem bütününü hem de detaylarını görebilme yeteneği kazandırır.

-   Soyut ve somut düşünebilmesini sağlayarak; hızlı karar verme, sorun çözme, risk alma, odaklanabilme beceri ve yeteneklerini artırır.

-   Beyindeki ‘beyaz madde’nin artırılmasıyla gelecekte iş gücü kalitesini ve verimini düşürebilecek rahatsızlıklardan uzak tutar. ( Demans, Alzheimer, Parkinson, Dikkat Eksikliği, Konsantrasyon Bozukluğu, Odaklanma Problemleri, vb. gibi bilişsel rahatsızlıkları engeller.)

-   Beynimizin Amigdala ve Hipokampüs bölgelerinde kontrolümüzü geliştirerek amaç, hedef ve görevlerimizi yerine getirebilme yeteneği kazandırır.

-   Üst biliş sayesinde, olaylar ve durumlara yeni bakış açıları ile yaklaşma becerisi kazandırır.

-   Sosyal yönü yoğun iş gruplarında iletişim, empati, hoşgörü, ortak hedefler ve bunun gibi kavramları barındırarak, ekip ve takım bilincini hissettirir ve geliştirir.

-   Beden ve ritim ile uygulanmasından dolayı beyindeki korteks kalınlığını artırarak stres kontrolü ve yönetimini geliştirir. 

-   El ve göz koordinasyonunu geliştirerek zihinsel ve bedensel refleks hızını artırır. 

-   Uzun ve hareketsiz pozisyonların oluşturduğu postür bozukluklarını engeller. 

-   Dikkatin yükselmesi ile yeni durum ve deneyimlere açık olmayı sağlar.

-   Fikir akıcılığı ve serbest düşünme becerisi kazandırır.

-   Yaratıcı ve orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.

-   Hataları faydaya çevirebilme becerisi kazandırır.

-   Uzun çalışma saatlerindeki performansı artırır.

-   Durumları değerlendirme kapasitesini artırır.

-   Serotonin salınımına katkıda bulunur.

-   Odaklanma ve yoğunlaşmayı sağlar.

-   Özgüven gelişimi sağlar.JONGLÖRLÜK ile Bütünsel BEYİN Gelişim Eğitimleri

JONGLÖRLÜK, aynı anda birkaç nesnenin ardışık olarak, belli bir hedefi gerçekleştirmeye yönelik görme, algılama, planlama, karar verme, organize etme ve yerine getirmesi ile oluşan “Hareketler Bütünüdür”.

Bilen… ile bilmeyenin…, yürüye bilen ile yürüyemeyenin, gören ile görmeyenin, … bir olmadığı gibi Jonglörlük yapan ve yapmayan bir insanın beyin kıvrımları da eşit değildir.

Jonglörlük sırasında oluşan beyin kıvrımları ve yoğunlaşmasında ki artış, beyinlerimizin birçok fonksiyonunun artığını gösteren bir veridir. http://www.ox.ac.uk/news/2009-10-12-juggling-enhances-connections-brain

Jonglörlük; Hızlı ve Doğru Algılama, Öğrenme, Hatırlama, Tasarım, Karar verme, Koordinasyon, Organizasyon, Planlama, Hareket vb. gibi günlük, akademik ve iş yaşamımızda hayati önem taşıyan konularda Bütünsel bir Gelişim sağlamaktadır.
DetaylarDünya'dan Jonglörlük ile ilgili Haber ve Makaleler

Neuroscience and psychology news and views.

Juggling can change brain structure within 7 days

 

Mind Hacks

 

https://mindhacks.com/2008/07/29/juggling-can-change-brain-structure-within-7-days/

 

A new study just published in PLoS One reports that learning to juggle alters the structure of motion detection areas in the brain within as little as 7 days.

Led by neuroscientist Joenna Driemeyer, the study builds on a previous research that also found juggling could alter brain structure, although this previous study waited three months before the brain was checked for alterations using high resolution structural MRI scans.

This new study also took 20 non-jugglers and asked them to learn to juggle, but scanned them after 7, 14 and 35 days.

After only 7 days, a motion specialised part of the occipital lobe known as V5 had increased in density. In both studies, the changes were maintained over the subsequent weeks of practice, but these areas returned to their pre-learning state after several weeks without juggling.

This is an interesting example of rapid ‘neuroplasticity‘, the ability of the brain to adapt structurally to new situations.

However, the authors are careful to note that they can’t tell whether the brains of the participants had generated more neurons, or whether existing cells grew in size, or additional glial cells were developed, or maybe there were just changes in how much blood or other brain fluids packed the area.

Also, the fact that changes seemed to occur at the beginning of the learning cycle but that further practice maintained but didn’t cause additional changes led the researchers to speculate that learning a variety of new things, rather than simply practising old skills, may be most effective in terms of brain structure alterations.

Link to ‘Changes in Gray Matter Induced by Learning ‚Äî Revisited’.
Link to PubMed entry for paper.

Full disclosure: I’m an unpaid member of the PLoS One editorial board.

Zihin Hakları

Sinirbilim ve psikoloji haberleri ve görüşleri.

Jonglörlük beyin yapısını 7 gün içinde değiştirebilir

PLoS One'da yayınlanan yeni bir araştırmada , koşuöğrenmenin öğrenilmesi beyindeki hareket algılama alanlarının yapısını 7 gün gibi kısa sürede değiştirdi.

Beynin yüksek çözünürlüklü yapısal MRI taramaları ile değiştirildiğini kontrol etmeden önceki üç ay beklediyse de, sinirbilimci Joenna Driemeyer'in öncülüğünde yürütülen bu çalışma, Jonglörlük Egzersizlerinin beyin yapısını değiştirebileceğini keşfeden önceki bir araştırmaya dayanıyor .

Bu yeni çalışmada ayrıca 20 haydan çıkarıcı bulunmuş ve bunlardan 7, 14 ve 35 gün sonra tarama yapmayı öğrenmeleri istenmiştir.

Sadece 7 gün sonra, V5 olarak bilinen oksipital lobun hareket özel bir kısmı yoğunlukta artış gösterdi. Her iki çalışmada da değişiklikler müteakip haftalık uygulama haftalarında devam ettirildi, ancak bu alanlar hokkabazlık olmadan birkaç hafta sonra öğrenim öncesi durumuna döndü.

Bu hızlı ' nöroplastisite ', beynin yapısal olarak yeni durumlara uyum yeteneği ilginç bir örneğidir .

Bununla birlikte, yazarlar, katılımcıların beyinlerinin daha fazla nöron oluşturup oluşturmadığına veya mevcut hücrelerin büyüdüğüne ya da ek glial hücrelerin geliştirilip gelişmediğine bakamadıklarını ya da belki de ne kadar kan değişikliği yapıldığını söyleyememelerine dikkat ediyorlar veya diğer beyin sıvıları bölgeyi dolaştı.

Ayrıca, değişikliklerin öğrenme döngüsünün başında ortaya çıktığı, ancak daha fazla uygulamanın sürdürülmesinin ilave değişikliğe neden olmadığı gerçeği, araştırmacıların, yalnızca eski becerileri uygulamak yerine çeşitli yeni şeyler öğrenmenin spekülasyonuna yol açtı. beyin yapısı değişiklikleri açısından en etkilidir.

Bağlantı ', AI Revisited Öğrenme Bağlı Grey Matter Değişim' için. Kağıt için PubMed girişine 
bağlantı .

 


Juggling Juggles the Brain

 

  
4496 kez okundu

Yorumlar

Bütünsel Gelişim Eğitimleri      19/10/2019 23:20

http://www.byjong.com/?Syf=26&Syz=378300&/Siz-e%C4%9Fitim-ve-etkinlik-konunuzu-belirleyin;-Biz-kal%C4%B1c%C4%B1-olmas%C4%B1n%C4%B1-sa%C4%9Flayal%C4%B1m...-www.akademiguven.com-goo.gl/yw0cXd-Payla%C5%9Fmak-G%C3%BCzeldir-:) http://www.byjong.com/?Syf=26&Syz=601763&/Havada-%C3%9C%C3%A7-Top-%C3%87evirme-Jongl%C3%B6rl%C3%BCk-E%C4%9Fitimleri-goo.gl/3hUVCp #jonglörlük ile #sağlıklıyaşam #denge #dikkat #konsantrasyon #koordinasyon #hafıza #refleks #beyin #nörobilim http://www.byjong.com/?newUrun=1&Id=1830281&CatId=bs58501&Fstate=&/Jongl%C3%B6rl%C3%BCk-Top-Seti-(%C3%9C%C3%A7-Adet-Jongl%C3%B6rl%C3%BCk-Topu) www.akademiguven.com www.byjong.com
Misafir -