• Oyun Doktoru Serdar GÜVEN
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
Juggling enhances connections in the brain... http://goo.gl/OQvdsg Paylaşmak Güzeldir :)


InstagramJuggling enhances connections in the brain

Health

Image of brain showing changes after learning to juggle. Created by Jan Scholz in FMRIB centre.
Learning to juggle enhances part of the white matter of the brain

Learning to juggle leads to changes in the white matter of the brain, an Oxford University study has shown.

The research, funded by the Wellcome Trust and Medical Research Council and published in the journal Nature Neuroscience, appears to show improved connectivity in parts of the brain involved in making movements necessary to catch the balls.

‘We tend to think of the brain as being static, or even beginning to degenerate, once we reach adulthood,’ says Dr Heidi Johansen-Berg of the Department of Clinical Neurology, University of Oxford, who led the work. ‘In fact we find the structure of the brain is ripe for change. We’ve shown that it is possible for the brain to condition its own wiring system to operate more efficiently.’

The researchers at the Oxford Centre for Functional Magnetic Resonance Imaging of the Brain (FMRIB) set out to see if changes in the white matter of the brain could be seen in healthy adults on learning a new task or skill.

White matter consists of the bundles of long nerve fibres that conduct electrical signals between nerve cells and connect different parts of the brain together, while the grey matter consists of the nerve cell bodies where the processing and computation in the brain is done. Changes in grey matter following new experiences and learning have been shown. But enhancements in white matter have not previously been demonstrated. 

We find the structure of the brain is ripe for change.

Dr Heidi Johansen-Berg

Measuring changes in white matter relied on assessing diffusion MRI images using new methods pioneered by the FMRIB centre at Oxford. The methods are able to compare anatomical features of white matter between individuals or over time.

‘We have demonstrated that there are changes in the white matter of the brain – the bundles of nerve fibres that connect different parts of the brain – as a result of learning an entirely new skill,’ explains Dr Johansen-Berg.

A group of young healthy adults, none of whom could juggle, was divided into two groups each of 24 people. One of the groups was given weekly training sessions in juggling for six weeks and asked to practice 30 minutes every day. Both groups were scanned using diffusion MRI before and after the six-week period.

Photo of Jan Scholz of FMRIB centre jugglingJuggler, postgraduate student at FMRIB, and first author on the paper, Jan Scholz (left), said: ‘We challenged half of the volunteers to learn to do something entirely new. After six weeks of juggling training, we saw changes in the white matter of this group compared to the others who had received no training. The changes were in regions of the brain which are involved in reaching and grasping in the periphery of vision, so that seems to make a lot of sense.’

After the training, there was a great variation in the ability of the volunteers to juggle. All could juggle three balls for at least two cascades, but some could juggle five balls and perform other tricks. All showed changes in white matter, however, suggesting this was down to the time spent training and practising rather than the level of skill attained.

‘This exciting new result raises a lot of questions,’ says Dr Johansen-Berg, ‘MRI is an indirect way to measure brain structure and so we cannot be sure exactly what is changing when these people learn. Future work should test whether these results reflect changes in the shape or number of nerve fibres, or growth of the insulating myelin sheath surrounding the fibres.’

Dr Johansen-Berg says: ‘Of course, this doesn’t mean that everyone should go out and start juggling to improve their brains. We chose juggling purely as a complex new skill for people to learn. But there is a ‘use it or lose it’ school of thought, in which any way of keeping the brain working is a good thing, such as going for a walk or doing a crossword.’

‘There are potential clinical applications of this work, although they are a long way off,’ adds Dr Johansen-Berg. ‘Knowing that pathways in the brain can be enhanced may be significant in the long run in coming up with new treatments for neurological diseases, such as multiple sclerosis, where these pathways become degraded.’

http://www.ox.ac.uk/media/news_stories/2009/091012_2.htmlNöroeğitsel Jonglörlük Workshop Eğitim ve Etkinlikleri

 

BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri nedir?

Hızlanan günlük yaşamlarımızda beynimizden 50 bin ila 100 bin düşünce ile geçer.

Çocuklarımızın çağın gereklerine uygun Zihinsel, Bedensel, Psikolojik, Sosyal "Bütünsel Yaşam Becerilerini" kazanabilmeleri için 'Eğitim Bilimciler' farklı disiplinleri bir araya getirerek yeni yöntem ve uygulamalar geliştiriyor. Beyin araştırmacıların da yaptığı araştırmalara göre Serotonin hormonu ekiple oynanan oyunlar sırasında en yüksel düzeye çıkarak dikkatli, mutlu ve verimli olmamızı sağlıyor.

Oyun, Sanat, Hareket, Spor, Müzik, Dans, Bilim, Psikodrama, Terapi gibi birçok alanı içinde bulunduran " BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri " bunların en yeni ve en etkili olanlarındandır.

Niçin BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri?

Anne-Baba olarak çocuklarımızın  kendi ihtiyaçlarını karşılayıp, kendisine yetebilmesini, yeri geldiğinde kendini korumasını, başarılı olmasını ve tüm bunların gelişerek devam etmesini istediğimiz birçok konu var. Öğrenme dikkatimizin derinliği, süresi ve genişliğine bağlıdır.

Çocukların hızlı, kalıcı ve gelişmeye açık öğrenmeleri sevdikleri kişi, yer ve konuyla yakından ilgilidir.

Çocuklarımızdan denemedikleri  bir şeyi başarmalarını bekleyemeyiz.

Bilinçli (kognitif) davranış, deneyim ve başarı beynimizin duyu organları kullanıldığı oranda gelişir.

Oyun, çocukların en etkili öğrenme yöntemlerinden biridir.

BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri, çocuklarımızın “Deneyimsel Oyunlarla” özellikle beyindeki Duygu, Düşünce ve Davranışlarımızdan sorumlu Alt Beyin, Limbik Sistem, Amigdala, Korteks ve Neokorteks isimli bölgelerini bilinçli kullanmalarını geliştirerek, Beta’dan Alfa beyin frekansına geçirmesiyle:

Denge, Dikkat, Konsantrasyon, Koordinasyon, Yüksek iç Motivasyon, İletişim, Özgüven, Özsaygı, Özdisiplin, Özfarkındalık (Metakognitif, Üstbiliş)gibi Kişisel ve Sosyal yaşam becerilerini geliştirerek, istek ve hareketlerinin farkında; mutlu ve başarılı bir yaşam sürmesini hedeflemekteyiz.

Uyguladığımız etkinliklerden bazıları aşağıdadır:

El-Göz-Beden, Sağ ve Sol Beyin bölgelerinin aktifedildiği Nöroeğitsel Jonglörlük Oyunları

Refleks, Denge, Dikkat, Konsantrasyon, Koordinasyon, Odaklanma Becerisi Oyunları,

Tanışma, iletişim ve ilişki Oyunları,

Dinleme, Görme ve Algılama Becerileri Oyunları

Okuma, Anlama ve Hatırlama Becerisi Oyunları,

Nefes, Stres, Kaygı ve Öfke Kontrolü Uygulamaları

Yaratıcılık, Yetenek ve Beceri Gelişimi Oyunları

Özgüven, Özsaygı, Özdisiplin, Özdeğer, Özetkinlik ve Özfarkındalık Oyun ve Uygulamaları.

Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama ile

Psikomotor-Psikososyal Yetenek ve Beceri Geliştirme Uzmanı

Serdar GÜVEN   www.byjong.com  Cep:0535 865 07 53     serdarguven2003@gmail.com

 

Çocuğunuzun en çok hangi alanlarda gelişmesini istersiniz?

 

1. Beyin(Zihin)Bilişsel Alan: Dikkatli, Eleştirel, Analitik, Derinlikli, Güçlü, Hızlı ve Sakin Konsantre Düşünme Bilinci, Yeteneği ve Becerisi

 

Eğer kafamızın içine bakabilme imkânına sahip olabilseydik, hangi beynin bir

 

diğerinden daha zeki olduğunu anlayabilir ya da hangi saklı durumların kişide

 

şizofrene veya disleksiye (öğrenme bozukluğu) neden olduğu keşfedilebilirdik. Yeni

 

bir manyetik rezonans teknolojisi olan difüzyon tensör görüntüleme cihazı gerekli

 

kanıtları bulmak için bilim insanlarına yardım etmekte ve önemli bir bilgiyi açığa

 

çıkarmaktadır; zekâ ve akıl sendromlarının çeşitliliği beyaz ve gri madde içeren

 

beyin bölgelerinden etkilenmektedir.

 

2. Vücut(Beden)Fiziksel Alan: İhtiyaç, Teknik ve Estetik Odaklı; Enerjik, Doğru Nefes ve Beslenme Bilinci, Yeteneği ve Becerisi

 

Bilim adamlarının, uzun süre beyindeki beyaz maddenin pasif bir alt yapı

 

olduğunu sanmalarına rağmen, yeni çalışmalar bu maddenin öğrenmeyi ve akıl

 

(mental) hastalıklarını aktif olarak etkilediklerini göstermektedir.

 

Gri madde ise zihin hesaplamalarının yapıldığı ve hafızanın depolandığı

 

yerdir. Gri maddenin bulunduğu kabuk, beynin en üst tabakasında olup sıkıca

 

paketlenmiş nöron gövdelerinden meydana gelmektedir. Bu kısımlar sinir hücrelerinin

 

karar verme kısımlarıdır. Alt kısım ise beyaz maddenin bulunduğu yerdir ve insan

 

beyninin neredeyse yarısını doldurur. İnsandaki beyaz madde oranı diğer

 

hayvanların beyninden bulunandan daha fazladır.

 

Beyaz madde milyonlarca haberleşme kablosundan oluşmakta ve her biri

 

akson denilen uzun ve diğerlerinden bağımsız uzun bir tel içermektedir. Miyelin

 

denilen beyaz bir madde ile kaplı olan aksonlar beynin farklı bölgelerindeki nöronları

 

birbirlerine bağlar.

 

Yapılan araştırmalar, beyaz madde bölgelerinin profesyonel piyanistlerde

 

müzisyen olmayanlara göre çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bölgeler

 

cerebral corteks bölgelerini birbirlerine bağlamakta ve bu da parmakları koordineli bir

 

şekilde hareket ettirmeyi sağlamaktadır.

 

3. Duygusal(Psikolojik)Ruhsal Alan: Motivasyon, Özgüven, Arzu, Değerler, Kendini Kabul ve İfade Bilinci, Yeteneği ve Becerisi

 

Merkezî sinir sisteminde miyelinin yokluğu veya eksikliği mültipl skleroz,

 

serebral plasi (duruş ve hareket bozukluğu), Alexander hastalığı (merkezî sinir

 

sisteminin tahribatı) gibi hastalıklara; miyelinin anormal oluşumu ise şizofreniye,

 

otizme ve disleksiye neden olmaktadır.

 

4. Sosyal( Toplumsal) Varoluşsal Alan: Empati, Kendini Kabul Ettirme Bilinci, Yeteneği ve Becerisi

 

Sağırlık, seslerin analiz edildiği cerebral cortex’deki daha yüksek seviyedeki

 

işlemlerdeki kusurlardan meydana gelmektedir. McGill Üniversitesi’nden bir

 

araştırmacı, bu durumda beyaz maddenin sağ ön beyindeki özel bir fiber yığıntı

 

kısmında azaldığını bulmuştur. Yale Üniversitesi’ndeki araştırmalarda bu yığıntı

 

kısmında miyelinleşmenin yüksek seviyelere oluştuğu zamanlar olan ceninin son

 

gelişim zamanları veya ergenlikte sigara dumanına maruz kalmanın da, beyaz

 

maddeyi bozup dağıttığını göstermiştir.

 

 

 

Miyelinleşmenin en büyük kısmı 0-6 yaş ve sonrasında yirmili yaşlarda oluşmaktadır. Orta yaşta

 

ve yaşlılıkta beyin yeniden nasıl biçimlenebiliyor ve kendini nasıl onarabiliyor sorusu

 

akla gelebilir. Örneğin 60, 70 ve 80’li yaşlarda zihinsel egzersizlerin Alzheimer’ın

 

gecikmesine yardım ettiği bilinmektedir. Ayrıca bilgelik neden ileri yaşlarda artmakta

 

sorusu da bu noktada akla gelen önemli sorulardan biridir.

 

Deneyler, miyelinleşmenin 50’li yaşların ortalarına doğru daha gizli ve ustaca

 

devam ettiğini ileri sürmektedir. Beyaz madde öğrenme çeşitleri için anahtar bir rol

 

oynamakta, bunun için de uzun süren pratikler ve tekrarlar gerekmektedir. Beyinleri

 

geniş bir şekilde miyelinleşen çocuklara bu nedenle ebeveynlerine kıyasla yeni yetenekler kazandırmak çok daha kolaydır. Başka bir deyişle dünya çapında büyük

 

zihinsel ve fiziksel yetenekler yetiştirmek için çocuklara çok küçük yaşlardan

 

itibaren küçük ve büyük kas gruplarına yönelik etkinlikler ve

 

yönlendirici bilgilerivermek gerektiği anlaşılmaktadır.

 

 

 

5. Yaratıcılık(Kreatif )Bütünsel Alan: Tüm alanların kaliteli birleşimi olan Bütünsel Alan.

 

Bilim adamlarının, uzun süre beyindeki beyaz maddenin pasif bir alt yapı

 

olduğunu sanmalarına rağmen, yeni çalışmalar bu maddenin öğrenmeyi ve akıl

 

(mental) hastalıklarını aktif olarak etkilediklerini göstermektedir.

 

Gri madde ise zihin hesaplamalarının yapıldığı ve hafızanın depolandığı

 

yerdir. Gri maddenin bulunduğu kabuk, beynin en üst tabakasında olup sıkıca

 

paketlenmiş nöron gövdelerinden meydana gelmektedir. Bu kısımlar sinir hücrelerinin

 

karar verme kısımlarıdır. Alt kısım ise beyaz maddenin bulunduğu yerdir ve insan

 

beyninin neredeyse yarısını doldurur. İnsandaki beyaz madde oranı diğer

 

hayvanların beyninden bulunandan daha fazladır.

 

Beyaz madde milyonlarca haberleşme kablosundan oluşmakta ve her biri

 

akson denilen uzun ve diğerlerinden bağımsız uzun bir tel içermektedir. Miyelin

 

denilen beyaz bir madde ile kaplı olan aksonlar beynin farklı bölgelerindeki nöronları

 

birbirlerine bağlar.

 

 

Kaynak:

 

Scientific American, White Matter Matters, Mart 2008, Syf 42-49

 

http://www.kavramsitesi.org/admin/uploads/%7B0CB0D6BB-27EA-4543-8573-

 

80C622B0B4F1%7D.doc

 

http://en.wikipedia.org/wiki/Diffusion_tensor_imaging
GÜVEN Bütünsel Gelişim AKADEMİ

BYJONG Psikomotor-Psikososyal Yetenek ve Beceri Gelişimi Programları

Nöroeğitsel Jonglörlük, Yaratıcı Drama, Akıl ve Hafıza Oyunları, Sanat ve Hareket Terapileri ile

Bütünsel Beyin Modeli Tabanlı Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Hizmetlerimiz:

1.    Bütünsel Yaşam Koçluğu, Özel Eğitim Koçluğu (Hafif Mental Retardasyon)

2.    Nöroeğitim, Öğrenci  ve Veli Koçluğu:  Spor, Beslenme ve Uyku Koçluğu

3.    Dikkat Eksikliği, Konsantrasyon ve Odaklanma Bozukluğu

4.    Down Sendromu –Otizm-Rett ve Asperger Sendromları

5.    DEHB Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

6.    Dil ve Konuşma Gerilikleri - Kekemelik

7.    Öğrenme Güçlüğü - Disleksi

8.    Özgüven Yitimi ve Gelişimi

9.    Davranış Problemleri

10. Sosyal Beceri Gelişimi

11. Ders Çalışma Becerisi

12. Stres ve Öfke Yönetimi

13. Sınav Hazırlığı ve Sınav Kaygısı Problemleri

14. Amaç - Hedef - Plan - Zaman Yönetimi

15. Yetenek Alanlarını Belirleme ve Yönetimi

16. Alzheimer, Parkinson, Demans, Erken, Bunama, Hafıza Problemleri

17. Güzel Sanatlar: Resim, Fotoğraf, Video

18. Müzik Eğitimleri: Gitar, Piyano, Ritim-Bateri, Akordeon.

19. Okuma-Yazma Eğitimleri (6-8 Yaş)  

20. Severek ve Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi (9 ve Üzeri)

21. Kötü Alışkanlıklar, Takıntılar ve Bağımlılıklar

22. Madde ve Teknoloji Bağımlılıklarından Kurtulma

23. Akademik Ders Desteği: İngilizce, Türkçe, Matematik, Fen, Kimya ve diğer tüm dersler. 

24. Hafta içi ve Hafta sonu Eğitim Öğretim, Yıl içi Kış Okulu ve Yaz Okulu Programları

25. Yaratıcı Drama ve Jonglörlük Eğitimleri.BYJONG Nöroeğitsel  Jonglörlük Oyunları Kurucusu

Yaratıcı Drama Lider Eğitmeni

Kurumsal İletişim Uzmanı

Bütünsel Yaşam ve Eğitim Koçu

Serdar GÜVEN

www.byjong.com

tel: 0535 865 07 53

e-mail ve facebook: serdarguven2003@gmail.com

 

 https://www.youtube.com/watch?v=jEvfg2v_lwc

 

https://www.youtube.com/watch?v=ySwE2qdOdRY

 

YAŞAM BİR BÜTÜNDÜR !

Bütünsel Yaşam için Jonglörlük ve Oyun İle Nöroeğitsel Gelişim

 

BYJONG

Psikomotor&Psikososyal

Zihinsel, Bedensel, Psikolojik, Sosyal

Bütünsel Yaşam, Eğitim ve Sağlık Koçluğu

İletişim, Özgüven, Farkındalık, Duygu, Düşünce ve Davranış

Dikkat, Konsantrasyon, Koordinasyon, Motivasyon Danışmanlığı

Eğitim, Koçluk, Mentorluk, Seminer, Sunum ve Etkinlik Hizmetleri

Nöroeğitsel Multitasking Yetenek ve Beceri Geliştirme Eğitim ve Etkinlikleri


Juggling enhances connections in the brain... http://goo.gl/OQvdsg

#Otizm #otizmcekmekoy #cekmekoyotizm #dikkateksikligi #dikkateksikligicekmekoy #Cekmekoydikkateksikligi
#ogrenmeguclugu #ogrenmeguclugucekmekoy #ogrenmeguclugu #cekmekoy #özelegitim #çekmeköyoözeleğitim #özelegitimcekmekoy #referans #referanslar #abdiibrahimotsuka #biocodex #finansbank #takım #kurumsaleğitim #adidas #abbott #konicaminolta #sankoenerji #dimes #pakmaya #bebelac #bemaddy #rotaract #byjong #jonglörlük #yaratıcıdrama @serdarguven2003

#sirketetkinlik #sirketegitimi #şirketeğitimi #takimruhu #motivasyon #takimmotivasyon #toplantı #takımmotivasyon #nöroeğitsel #nörobilim #etkinlik  
#motivasyonetkinlik #bayiitoplantisi #şirketoyun #oyunşirket
#eğitim #denge #dikkat #konsantrasyon #koordinasyon #event #invent #rekreasyon #yoga #sporapp
@serdarguven2003
  
3314 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın