• Oyun Doktoru Serdar GÜVEN
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.
Jonglörlük ile ilgili genel bilgiler?
  1. Jonglörlük ile ilgili genel bilgi?

 

Serdar Güven: Jonglörlüğün ilk izlerine M.Ö. 1500-2000’li yıllarda Mısır hiyerogriflerinde rastlıyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrar, orta çağda ortaya çıkıyor. Traubadour denen gezgin müzisyenlere eşlik eden dil ustalarına verilen isim olan ‘jonglör’, günümüzde objeleri ustalıkla çeviren insanlara verilen ad halini alıyor. Zaten Jonglörlüğün kelime kökü “ustalık, hüner, maharet, beceri” gibi kavramları içeriyor. Bugün ise jonglörlük, tüm ileri ülkelerin eğitim, spor, sanat, sağlık, eğlence ve günlük hayatta yerini almış bir faaliyet alanıdır. Jonglörler, sürekli bir değişim ve dönüşüm halinin farkında olarak; doğayı, doğal olanı izleyerek ve sürekli öğrenerek yaşarlar. Çevrirdikleri, dönen toplar gibi hayatın bir döngüsü olduğuna inanır ve bu döngünün ancak denge, sebat, dikkat, farkındalık, estetik, enerji, hareket vb. gibi kavramlarla devam edeceğini bilirler.

 

  1. Hangi eğitimlerde kullanılıyor?

 

Serdar Güven: Öncelikle eğitim, sağlık, iş dünyası, spor, sanat, bilim kurum ve kuruluşlarına sürekli ve sürdürülebilir eğitim projeleri üretiyoruz. Bu çerçevede;

-       İş ve özel yaşamda gerekli olan Psikomotor beceri gelişiminin yanı sıra, el-göz-beden koordinasyonu ve hızı isteyen işlerde, kullanıyoruz.

-       Küçük ve büyük motor becerileri gerektiren konsantrasyon, dikkat, odaklanma isteyen işlerde iş kazalarından uzak tutmak amaçlı olarak, kullanıyoruz.

-       Yöneticilik, yüksek sorumluluk gerektiren, hızlı ve doğru karar alınması gereken mesleklerde net ve sağlıklı karar verebilme yetisini geliştirmek amaçlı olarak, kullanıyoruz.

-       Sosyal yönü yoğun iş gruplarında iletişim, empati, hoşgörü, amaç, vizyon, ortak hedefler vb. gibi kavramları geliştirerek ekip ve takım bilincini hissettirmek amaçlı olarak, kullanıyoruz.

-       Az hareketli iş ortamlarının getirdiği bedensel rahatsızlıkların engelleyerek iş kayıplarının azaltılması amacıyla, kullanıyoruz.

-       Bireylerin özel yaşamlarında da kullanabileceği, çevresiyle kaliteli zaman geçirmesini sağlayacak, kişisel gelişim aktivitesi olarak, kullanıyoruz.

-       Çalışanın iş ve sosyal yaşamında olumlu ve kaliteli bağlar oluşturmak amacıyla motivasyon aktivitesi olarak, kullanıyor ve eğitimler veriyoruz.

 

Eğitim programlarımızı işyeri-çalışan-müşteri için faydalı köprüler kurmak amacıyla oluşturduk ve içeriklerimizi sürekli yeniliklerle geliştirerek güncelliyoruz.

 

 

 

  1. Kişisel gelişimde en çok kişinin hangi özelliklerini, yeteneklerini geliştiriyor?

 

Serdar Güven: Eğitimlerimizin katılımcılara; özgüven, disiplin, sebat, azim, sabır, hoşgörü, empati, iletişim, uzlaşı yeteneklerini geliştirme, odaklanabilme becerisi, stres yönetimi, koordine olabilme becerisi vb. gibi özellikler kazandırdığını söyleyebiliriz. Ayrıca yeni deneyimlere, yeniliklere açıklık, sorumluluk alabilme becerisi, zorluklarla baş edebilme becerisi, kendini ifade edebilme vb. gibi kazanımlar da kişisel gelişime eşlik etmektedir.

 

Ayrıca algısal öğrenme, ayırt edici öğrenme, birleştirici öğrenme, özümleme, uyumlulaştırma, sembolik öğrenme, analiz, karar verme, stratejik düşünme, problem çöme becerisi ve uygulaması, vb. hayati önem taşıyan konularda hız ve kapasite ile ilgili olumlu gelişmeler yaratmaktadır.

 

Refleks hız ve oranı, denge kontrolü, zihinsel ve bedensel fokuslanabilme gelişimi ise bedensel kazanımlardan en önemlileri. Yine şu özellikler kazanımlar arasındadır;

-       Rahatlık: Uzman kişiler beceriyi kolay, rahat, pürüzsüz ve amatörlere göre daha az çaba harcayarak gösterirler.

-       Otomatiklik: Uzman kişiler beceriyi gösterirken genellikle bilinçli olarak ne yaptıklarını düşünmezler.

-       Zihinsel Çaba: Beceri geliştikçe zihinsel çaba azalır. Yapılan iş bireye daha kolay gelir ve birey zihinsel olarak yorulmaz.

-       Stres: Amatör ya da acemi kişiler beceriyi sergilerken stres altında kalırlar ustalar bu stresi hissetmezler.

-       Bakış Açısı: Acemiler bir beceriyi gösterirken yaptıkları eylemlerin hepsine dikkat ederler. Oysa usta kişiler bilir ve işin başka yönlerine dikkat verebilirler.

 

  1. En çok hangi sektörlerden talep var?

 

Serdar Güven: Günümüzde tüm şirketler açısından; finansman, teknoloji, üretim, piyasa, pazarlama, reklam, müşteri memnuniyeti vb. günlük konuları en iyi şekilde yönetebilmek öncelikli konular arasında yer alıyor. İnovatif stratejik düşünce sistemine sahip olmak, değer yaratmak, yeni ürün geliştirmek, üretim, satış, pazarlama ya da müşteri ilişkilerinde fark yaratmak, verimliliği arttırmak, maliyetleri düşürmek ya da takım çalışmasını güçlendirmek gibi kritik unsurların temelinde ise “yetenek” yatıyor. Biz de yetenek gelişimi üzerine yeni bir alan olan bu eğitimi, insanın olduğu tüm iş kollarında vermek niyetiyle yola çıktık. Kurumların kendi istedikleri proje, amaç, hedef ve kazanımlar haricinde;

-       İş dünyasından, birleştirici takım ve motivasyon çalışması, iş kazalarını azaltıcı faaliyet olarak

-       Özel Eğitim kurumlarından, yenilikçi ve geliştirici kulüp çalışması olarak

-       Özel gruplardan, kaliteli zaman geçirmek amaçlı trendi ve farklı bir spor, sanat hobisi olarak

-       Hasta yakınlarından, rehabilite sürecine destek olarak

-       Spor, sanat ve bilim merkezlerinden, yaratıcılık, problem çözme, beden-düşünme hız ve kalitesini arttırıcı aktivite olarak gelen taleplere cevap veriyoruz.

 

  1. Eğitimlerle ilgili genel bilgi?

 

Serdar Güven: Eğitim programımızın içeriğinde eğitimlerini aldığımız birçok disiplin bir arada bulunuyor. Eğitimlerimiz spor, sanat ve bilimin birleşiminden oluşmaktadır. Biraz açacak olursak, zihinsel, bedensel ve psikolojik birçok teknikten bazıları, jonglörlük, akrobasi, drama, oyun, duruş postür doğrultma, nefes teknikleri, özgüven çalışmaları, vizüalite çalışmaları, akışkanlık çalışmaları, bütünsellik ve kendiliğindenlik çalışmaları ile hayatımızın başka alanlarında da kullanabileceğimiz teknikler içermektedir.

 

Bu teknik çalışmaların gerekliliği ise;

Kasların kullanılmasında incelik, yerindelik ve uygunluk,

Birkaç organın hareketlerinin aynı anda koordine edilmesi,

Değişen duruma göre anında en uygun ve doğru hareketleri seçme,

Değişen amaca ve hıza göre hareketlerin ve düşüncelerin uyumunu sağlama, Zamanında, doğru ve yeterli tepkide bulunma,

El, kol, zihin ve beden vücudun diğer kaslarını rahatlıkla kullanma ustalığı hemen her iş ve günlük yaşamda gereklidir.

Çünkü becerilerin organize edilmiş bir sıra ve süreklilik içinde sonuca yönelik yapılması gerekir. Tek bir kas hareketi, düşünce ya da davranış beceri ya da yetenek olarak tanımlanamaz.

 

  1. Bu eğitimlere kimlerin katılması öneriliyor?

 

Serdar Güven: Beyin son derece statik ve sınırlı kullanılan bir organ.  Oysa bu eğitim programımız ile beynin etkinlik, derinlik, güç, hız, kapasite gibi özelliklerini artırmaya yardımcı oluyoruz.

Beden-ruh-zihin bütünlüğünü sağlayarak, iş ve özel yaşam arasındaki dengeyi kurmak isteyen;

İletişim, eğitim ve öğrenmeyle ilgili kendini geliştirmek isteyen, çeşitli risk gruplarına dahil olan ya da

bir takım zararlı alışkanlıklardan uzak kalmak isteyen herkese

Jonglörlük ile Konsantrasyon ve Yetenek Geliştirme Eğitimlerimizi öneririz.

 

  1. Oxford’un yaptığı araştırma sonucuna dair kısa da olsa bilgi…

 

Serdar Güven: Oxford Üniversitesi’nin yaptığı araştırmalar sonucu ortaya çıkan etkilerine göre Jonglörlük; akıl yürütme, planlama, karar verme, koordinasyon ve konsantrasyon gibi bilişsel özellikleri geliştiren etkilere sahip bulunuyor. Yapılan araştırmada bütün bunların, beyindeki nöronlar arasındaki iletişimi sağlayan snapsların üzerindeki miyelin kılıflarının artışıyla ilgili olduğu ortaya çıkmıştır.

Miyelin artışına yönelik çalışmalar ise, bilişsel ve duyuşsal birçok rahatsızlığın önüne geçilmesi ve rehabilite sürecinde yararlanılmasında kullanılmaktadır. Bunlar arasında, Parkinson, MS Multiple Skleroz, Alzheimer, Demans, Vertigo, Ataksi, Klonus, Disleksi, Hiperaktivite, Otizim, Down, Asperger ve benzeri sendromlar;  Depresyon, Anksiyete bozuklukları, Panik atak vb. gibi duygu durum bozuklukları bulunmaktadır. Konuşmacı, gösterici ve eğitmen olarak katıldığımız, Mayıs ayında 8. si yapılan Kognitif konulu Nörobilim toplantılarında uzmanlarca, jonglörlüğün bilişsel ve duyuşsal duygu durum bozukluklarında yararlı olabileceğine işaret edildi. Temmuz ayında ise Üstün Zekalı Eğitimiyle ilgili Eğitimde Mükemmellik, isimli kongrede sahnedeki performansımız büyük ilgi topladı, kendi konularında uzman birçok konuşmacıdan takdir ve işbirliği teklifleri aldık.

 

Bizler, verdiğimiz eğitimlerle beyindeki Miyelin gelişimine destek olarak, gelecek nesillerde yukarıda sözünü ettiğim bir takım problemlerin ortaya çıkmadan önüne geçilmesini hedefliyoruz. Bu çerçevede, ilk öğretimden başlamak üzere, yaratıcılık, iletişim, problem çözme, karar verme, konsantrasyon ve koordinasyon gibi alanları geliştirerek 4’ünden 104’üne tüm katılımcılarımızın günlük yaşam kalitelerini arttırmayı amaçlıyoruz.

 

  1. Eklemek istedikleriniz…

 

Serdar Güven: İşini daha iyi yapabilmek birçok maharet, beceri, ustalık, hüner gerektiriyor. Jonglörlük ise bunları sağlayacak beden-ruh-zihin altyapısını oluşturuyor. Bunu stres ve gerginliğin aksine eğlence, oyun ve sürekli öğrenim kavramlarıyla başarıyor. Bu yüzden, gelişmiş Batılı ülkelerde olduğu gibi bizde de Jonglörlüğün ilk öğretimden üniversiteye kadar eğitim sürecinin her döneminde ve iş hayatımızdaki etkinlikler ile günlük hayatımızda da var olması gerektiğine inanıyoruz.

  
87 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın