• Oyun Doktoru Serdar GÜVEN
  • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Anasayfa


     Jonglörlük Top Seti (Üç Adet Jonglörlük Topu)

   
Ürün Kodu : 01
Üretici : GÜVEN Bütünsel Gelişim AKADEMİ
Fiyat : 125 TL (KDV Hariç)
Ürün Özellikleri
Yararlı bir Hobi, En Güzel Hediyedir. :) goo.gl/qTzQrF
 Sipariş        Detaylar
 
 
Detaylar

Jonglörlük Nedir?

 

Jonglörlük denge, dikkat ve refleks özelliklerimizin kullanılması sonucunda üç ve daha fazla topun ardışık olarak atılıp tutulması becerisine verilen isimdir.

 

Bu uygulamalara ‘Jonglaj’ ve bu işle uğraşanlara da ‘Jonglör’ denilmektedir.

 

Dünya’da en çok sirk ve tiyatro gibi sahne sanatlarında ayrıca, multidisipliner yönleriyle spor, sağlık ve eğitim alanlarında kullanılmaktadır.

 

Tabii ki bu işi meslek olarak yapanlar olduğu gibi, hobi olarak yapan insanlar da vardır.

 

’Oxford Üniversitesi araştırmacıları jonglörlük (birden fazla topu havaya atarak düşürmeden yakalama) gibi karmaşık işler yapmanın beyin yapısında olumlu değişimlere yol açtığını ortaya çıkardı.

Araştırma için hiç jonglörlük yapmamış 24 kişi seçilerek, denekler iki gruba ayrıldı.

İlk gruba her gün 30 dakika pratik yaptırıldı. İki grup da beyin dokularındaki su moleküllerinin hareketini ölçen bir cihazla taramadan geçti. Jonglörlük eğitimi alan grubun beynindeki beyaz maddede yüzde 5 oranında artış kaydedildiği görüldü.

 

Beynin kullanılmayan bölgeleri sonucu Parkinson ve Alzheimer gibi rahatsızlıklara neden olabileceği araştırılıyor, beynin birçok bölgesini aktive ettiği tespit edilmiştir. Bunun sonucunda denge, dikkat, hafıza, refleks, koordinasyon, nesne kontrol, vb. gibi bilişsel aynı zamanda ince ve kaba motor becerilerin artması söz konusu olmaktadır.

 

Jonglörlük, aşağıdaki kazanımları sağlamaktadır:

 

-   Beynin sağ ve sol loblarını dengeli kullanarak; konunun hem bütününü hem de detaylarını görebilme yeteneği kazandırır.

-   Soyut ve somut düşünebilmesini sağlayarak; hızlı karar verme, sorun çözme, risk alma, odaklanabilme beceri ve yeteneklerini artırır.

-   Beyindeki ‘beyaz madde’nin artırılmasıyla gelecekte iş gücü kalitesini ve verimini düşürebilecek rahatsızlıklardan uzak tutar. ( Demans, Alzheimer, Parkinson, Dikkat Eksikliği, Konsantrasyon Bozukluğu, Odaklanma Problemleri, vb. gibi bilişsel rahatsızlıkları engeller.)

-   Beynimizin Amigdala ve Hipokampüs bölgelerinde kontrolümüzü geliştirerek amaç, hedef ve görevlerimizi yerine getirebilme yeteneği kazandırır.

-   Üst biliş sayesinde, olaylar ve durumlara yeni bakış açıları ile yaklaşma becerisi kazandırır.

-   Sosyal yönü yoğun iş gruplarında iletişim, empati, hoşgörü, ortak hedefler ve bunun gibi kavramları barındırarak, ekip ve takım bilincini hissettirir ve geliştirir.

-   Beden ve ritim ile uygulanmasından dolayı beyindeki korteks kalınlığını artırarak stres kontrolü ve yönetimini geliştirir. 

-   El ve göz koordinasyonunu geliştirerek zihinsel ve bedensel refleks hızını artırır. 

-   Uzun ve hareketsiz pozisyonların oluşturduğu postür bozukluklarını engeller. 

-   Dikkatin yükselmesi ile yeni durum ve deneyimlere açık olmayı sağlar.

-   Fikir akıcılığı ve serbest düşünme becerisi kazandırır.

-   Yaratıcı ve orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.

-   Hataları faydaya çevirebilme becerisi kazandırır.

-   Uzun çalışma saatlerindeki performansı artırır.

-   Durumları değerlendirme kapasitesini artırır.

-   Serotonin salınımına katkıda bulunur.

-   Odaklanma ve yoğunlaşmayı sağlar.

-   Özgüven gelişimi sağlar.
Dünya'dan Jonglörlük ile ilgili Haber ve Makaleler

Neuroscience and psychology news and views.

Juggling can change brain structure within 7 days

 

Mind Hacks

 

https://mindhacks.com/2008/07/29/juggling-can-change-brain-structure-within-7-days/

 

A new study just published in PLoS One reports that learning to juggle alters the structure of motion detection areas in the brain within as little as 7 days.

Led by neuroscientist Joenna Driemeyer, the study builds on a previous research that also found juggling could alter brain structure, although this previous study waited three months before the brain was checked for alterations using high resolution structural MRI scans.

This new study also took 20 non-jugglers and asked them to learn to juggle, but scanned them after 7, 14 and 35 days.

After only 7 days, a motion specialised part of the occipital lobe known as V5 had increased in density. In both studies, the changes were maintained over the subsequent weeks of practice, but these areas returned to their pre-learning state after several weeks without juggling.

This is an interesting example of rapid ‘neuroplasticity‘, the ability of the brain to adapt structurally to new situations.

However, the authors are careful to note that they can’t tell whether the brains of the participants had generated more neurons, or whether existing cells grew in size, or additional glial cells were developed, or maybe there were just changes in how much blood or other brain fluids packed the area.

Also, the fact that changes seemed to occur at the beginning of the learning cycle but that further practice maintained but didn’t cause additional changes led the researchers to speculate that learning a variety of new things, rather than simply practising old skills, may be most effective in terms of brain structure alterations.

Link to ‘Changes in Gray Matter Induced by Learning ‚Äî Revisited’.
Link to PubMed entry for paper.

Full disclosure: I’m an unpaid member of the PLoS One editorial board.

Zihin Hakları

Sinirbilim ve psikoloji haberleri ve görüşleri.

Hokkabazlık beyin yapısını 7 gün içinde değiştirebilir

PLoS One'da yayınlanan yeni bir araştırmada , koşuöğrenmenin öğrenilmesi beyindeki hareket algılama alanlarının yapısını 7 gün gibi kısa sürede değiştirdi.

Beynin yüksek çözünürlüklü yapısal MRI taramaları ile değiştirildiğini kontrol etmeden önceki üç ay beklediyse de, sinirbilimci Joenna Driemeyer'in öncülüğünde yürütülen bu çalışma, hokkabazlığın beyin yapısını değiştirebileceğini keşfeden önceki bir araştırmaya dayanıyor .

Bu yeni çalışmada ayrıca 20 haydan çıkarıcı bulunmuş ve bunlardan 7, 14 ve 35 gün sonra tarama yapmayı öğrenmeleri istenmiştir.

Sadece 7 gün sonra, V5 olarak bilinen oksipital lobun hareket özel bir kısmı yoğunlukta artış gösterdi. Her iki çalışmada da değişiklikler müteakip haftalık uygulama haftalarında devam ettirildi, ancak bu alanlar hokkabazlık olmadan birkaç hafta sonra öğrenim öncesi durumuna döndü.

Bu hızlı ' nöroplastisite ', beynin yapısal olarak yeni durumlara uyum yeteneği ilginç bir örneğidir .

Bununla birlikte, yazarlar, katılımcıların beyinlerinin daha fazla nöron oluşturup oluşturmadığına veya mevcut hücrelerin büyüdüğüne ya da ek glial hücrelerin geliştirilip gelişmediğine bakamadıklarını ya da belki de ne kadar kan değişikliği yapıldığını söyleyememelerine dikkat ediyorlar veya diğer beyin sıvıları bölgeyi dolaştı.

Ayrıca, değişikliklerin öğrenme döngüsünün başında ortaya çıktığı, ancak daha fazla uygulamanın sürdürülmesinin ilave değişikliğe neden olmadığı gerçeği, araştırmacıların, yalnızca eski becerileri uygulamak yerine çeşitli yeni şeyler öğrenmenin spekülasyonuna yol açtı. beyin yapısı değişiklikleri açısından en etkilidir.

Bağlantı ', AI Revisited Öğrenme Bağlı Grey Matter Değişim' için. Kağıt için PubMed girişine 
bağlantı .

 


Juggling Juggles the Brain

 

http://faculty.washington.edu/chudler/jugg.html

 

Feburary 3, 2004

Street performers, circus entertainers and clowns: they can all juggle. Neuroscientists are now getting into the juggling act. Brain researchers at the University of Regensburg (Germany) have found that learning to juggle can change brain structure.

The researchers divided 24 people into two groups:

 Juggling Group: 12 subjects learned a three-ball cascade juggling routine. They were considered to be skilled jugglers when they could juggle for 60 seconds.

 Non-Juggling Group: 12 subjects had no juggling practice.

Magnetic resonance imaging was used to measure the size of different areas within the brains of the subjects. Brain scans were taken before anyone practiced juggling, three months after the jugglers practiced and three months after the jugglers stopped practicing.

Experiment Timeline

Results

At the first brain scan, there were no differences in the brains of the study participants. However, at the second brain scan, a significant expansion was found in two areas (the mid-temporal area and left posterior intraparietal sulcus) within the brains of jugglers. These two areas of the brain are important for processing information related to moving objects. No changes were seen in the brains of non-jugglers at the second scan. At brain scan #3, after the jugglers stopped juggling, the brain expansion seen earlier was reduced.

These data suggest that learning new skills can alter brain structure. However, it is unclear what exactly caused the brain changes. The expansion in the two brain areas may have been caused by an increase in the number of nerve cells, glial cells or synapses.

Further research may provide therapies for people who have brain damage. For example, it may be possible to design an exercise program to target a specific area of the brain to repair damage and restore function.

 

Reference and more information:

 1. Draganski, B., Gaser, C., Busch, V., Schuierer, G., Bogdahn, U. and May A. Neuroplasticity: changes in grey matter induced by training. Nature, 427:311-312, 2004.
 2. Brain plasticity - Neuroscience for Kids

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkabazlık Beyni Juggle eder

3 Şubat 2004

Sokak sanatçısı, sirk sanatçısı ve palyaçolar : hepsi hokkabazlık yapabilirler. Sinirbilimciler hokkabazlık hareketine giriyorlar. Regensburg Üniversitesi'nde (Almanya) yapılan beyin araştırmacıları, sarsılmayı öğrenmenin beyin yapısını değiştirebileceğini bulmuşlardır.

Araştırmacılar 24 kişiyi iki gruba ayırdı:

Hokkabaz Grubu: 12 kişi üç top şelale hokkabazlık rutini öğrendi. 60 saniyeliğine hokkabazlık yapabilecek yetenekli hokkabazlar olarak görüldü.

 Hokkabazlık Dışı Grup: 12 kişide hokkabazlık uygulaması yoktu.

Öznelerin beyinleri içindeki farklı alanların boyutunu ölçmek için manyetik rezonans görüntüleme kullanıldı. Herkesin hokkabazlık yapmadan önce, hokkabazların uygulandıktan üç ay sonra ve hokkabazların uygulamayı bıraktıktan üç ay sonra beyin taramaları çekildi.

Deneme Zaman Çizelgesi

Sonuçlar

İlk beyin taramasında, çalışma katılımcılarının beyinlerinde herhangi bir farklılık yoktu. Bununla birlikte, ikinci beyin taramasında, hokkabazların beynindeki iki alanda (orta temporal alan ve sol posterior intraparietal sulkus) anlamlı bir genişleme bulundu. Beynin bu iki alanı hareket eden nesnelerle ilgili bilgileri işlemek için önemlidir. İkinci taramada hokkabazların beyinlerinde hiçbir değişiklik görülmedi. Beynik tarama # 3'te, hokkabazlular hokkabazlık yapmayı bıraktıktan sonra, daha önce görülen beyin genişlemesi azaltıldı.

Bu veriler, yeni becerilerin öğrenilmesinin beyin yapısını değiştirebileceğini önermektedir. Bununla birlikte, beyindeki değişikliklerin neden tam olarak gerçekleşmediği belli değil. İki beyin alanındaki genişleme, sinir hücrelerinin, glial hücrelerin veya sinapsların sayısında bir artışa neden olabilir.

Daha fazla araştırma beyin hasarı olan insanlar için terapi sağlayabilir. Örneğin, beynin belirli bir alanını hedefleyerek hasarı onaracak ve işlevi geri getirecek bir egzersiz programı tasarlamak mümkün olabilir.

 

Referans ve daha fazla bilgi:

 1. Draganski, B., Gaser, C., Busch, V., Schuierer, G., Bogdahn, U. ve May A. Nöroplastisite: Eğitime bağlı gri cevherdeki değişiklikler. Nature, 427: 311-312, 2004.
 2. Beyin yumuşaklığı - Çocuklar için Sinirbilim

 
Juggling revisited — A voxel–based morphometry study with expert jugglers

http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S105381191400278X

 

https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.04.023Get rights and content

Highlights

Using voxel based morphometry we investigated expert jugglers and non-jugglers.

Jugglers displayed higher levels of gray matter density in the visual system.

Gray matter density in the right hMT+/V5 region correlated with performance.

Abstract

Juggling is a highly interesting tool to investigate neuroplasticity associated with motor-learning. Several brain-imaging studies have reported changes in regional brain morphology in visual association cortices in individuals learning how to juggle a three-ball cascade. However, to our knowledge there are no studies that investigated expert jugglers, looking for specific features in regional brain morphology related to this highly specialized skill.

Using T1-weighted images and voxel-based morphometry we investigated in a cross-sectional study design 16 expert jugglers, able to juggle at least five balls and an age- and gender-matched group of non-jugglers. We hypothesized that expert jugglers would show higher gray matter density in regions involved in visual motion perception and eye-hand coordination. Images were pre-processed and analyzed using SPM8. Age was included in the analyses as covariate of no interest.

As compared to controls jugglers displayed several clusters of higher, regional gray matter density in the occipital and parietal lobes including the secondary visual cortex, the hMT +/V5 area bilaterally and the intraparietal sulcus bilaterally. Within the jugglers group we also found a correlation between performance and regional gray matter density in the right hMT +/V5 area.

Our study provides evidence that expert jugglers show increased gray matter density in brain regions involved in visual motion perception and eye–hand coordination, i.e. brain areas that have previously been shown to undergo dynamic changes in terms of gray matter increases in subjects learning a basic three-ball cascade. The extent to which transient increases in beginners and the differences in experts and non-experts are based on the same neurobiological correlates remains to be fully elucidated.

Abbreviations

BA

Brodmann Area

BDNF

brain derived neurotrophic factor

DTI

diffusion tensor imaging

FA

fractional anisotropy

GM

gray matter

IPS

intraparietal sulcus

MT

mediotemporal cortex

PPC

posterior parietal cortex

WM

white matter

VBM

voxel based morphometry

sc

structural connectivity

svc

small volume correction

Keywords

Intraparietal sulcus

Juggling

Motor learning

Visual cortex

Voxel based morphometry

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkabaz tekrar ziyaret - Uzman hokkabazlarıyla voksel bazlı bir morfometri çalışması

https://doi.org/10.1016/j.neuroimage.2014.04.023Hak ve içerik al

Önemli

Voksel tabanlı morfometri kullanarak uzman hokkabazlar ve hokkabazlar araştırdık.

Hokkabazlar, görsel sistemde daha yüksek gri madde yoğunluğunu gösterdiler.

Sağ hMT + / V5 bölgesindeki gri cevher yoğunluğu performans ile ilişkilendirildi.

soyut

Hokkabazlık, motor öğrenme ile ilişkili nöroplastisiteyi araştırmak için oldukça ilginç bir araçtır. Birkaç beyin görüntüleme çalışması, bireylerde görsel dernek kortekste bölgesel beyin morfolojisinde değişiklikler olduğunu ve üç küre şamandırasını nasıl kullanacağını öğrenmişlerdir. Bununla birlikte, bilgimize göre, bu uzmanlık hokkabazlarını araştıran, bölgesel beyin morfolojisinde bu son derece uzmanlaşmış beceri ile ilgili spesifik özellikler arayan hiçbir çalışma bulunmamaktadır.

Kesitsel bir çalışmada, T1 ağırlıklı görüntüleri ve voksel tabanlı morfometri kullanarak, en az beş top ve yaş ve cinsiyete uygun olmayan hokkabazlar grubu ile uğraşan 16 uzman hokkabazını tasarladık. Görsel hareket algılama ve göz elle koordinasyonunda yer alan bölgelerde uzman jokrugerlerin daha yüksek gri madde yoğunluğunu göstereceğini varsaydık. Görüntüler ön işleme tabi tutuldu ve SPM8 kullanılarak analiz edildi. Yaş analizlere, ilgisiz kovaryate olarak dahil edilmiştir.

Kontrollere kıyasla, hokkabazlar, ikincil görsel korteks, hMT  + / V5 alanı bilateral ve bilateral olarak intraparietal sulkus da dahil olmak üzere, oksipital ve parietal loblarda yüksek, bölgesel gri cevher yoğunluğunu gösteren birkaç küme sergiledi . Hokkabazlar grubu içinde sağ hMT  + / V5 bölgesindeki performans ve bölgesel gri madde yoğunluğu arasında bir korelasyon bulduk .

Çalışmamız, uzman hokkabazcılarının, görsel hareket algılamasında ve göz el koordinasyonunda yer alan beyin bölgelerinde artmış gri madde yoğunluğunu, yani daha önce temel bir üçlü öğrenen bireylerde gri madde artışı bakımından dinamik değişikliklere uğradığı gösterilen beyin bölgelerini gösterdiğini göstermektedir -basın kaskadı. Yeni başlayanlarda geçici artışların ve uzmanların ve uzman olmayanların farklılıklarının aynı nevrobiyolojik ilişkilere dayanılarak ne ölçüde ölçülebileceği hala açıklığa kavuşmamıştır.

Kısaltmalar

BA

Brodmann Bölgesi

BDNF

Beyinden türetilen nörotrofik faktör

DTI

difüzyon tansörü görüntüleme

FA

kesirli anizotropi

GM

gri madde

IPS

intraparietal sulkus

MT

mediotemporal korteks

PPC

posterior parietal korteks

WM

Beyaz madde

VBM

voksel tabanlı morfometri

sc

yapısal bağlantı

svc

küçük hacim düzeltmesi

Anahtar kelimeler

İntraparietal sulkus

jonglörlük

Motor öğrenimi

Görsel korteks

Voksel tabanlı morfometri

 
May 07, 2013

Learn How to Juggle and Improve Your Brain's Power

http://www.lifehack.org/articles/lifestyle/learn-how-to-juggle-and-improve-your-brains-power.html

 

 

 

Alex Morris

I'm a copywriter, blogger, and writer from England. Full Bio

Learning to juggle can do you all sorts of favours—not only does it look great it’s also a form of enjoyable, and challenging, exercise. Just as importantly, recent scientific studies have linked juggling to major health benefits. We’ll reveal how this skill can improve your mental acuity (which we back up with handy scientific knowhow), and we’ll also provide you with a basic guide on how to master the art of juggling.

Juggling and your Brain

 •  
 •  
 •  

In The Science of Juggling (Peter J. Beek and Arthur Lewbel, 1995) ithe earliest depiction of juggling is from antiquity, circa 1781 B.C. In the tomb of an unknown Prince a piece of artwork was discovered displaying Egyptian women juggling amongst each other, clearly indicating this famous ability is an ancient skill. However, despite the amount of time humans have been juggling, the first scientific research into the process only occurred in 1903. In this study Edgar James Swift published an article in the American Journal of Psychology suggesting that there were benefits of juggling for the human brain. Further research was held in the following decades, and by the 1980s mathematical formulas were being investigated by scientists such as Paul Klimek. His work involved the meticulous analysis of juggling patterns; in extensive diagrams he revealed the numerical order in which items are thrown and caught, the name given to these patterns being “site-swap”.

Contemporary studies are ongoing and have primarily focused on the health benefits for the brain, with the most revealing results coming from Oxford University in 2009. Dr. Heidi Johansen-Berg’s investigation finally proved the actions involved in juggling lead to “changes in the white matter of the brain”. As the doctor clarified, “We have demonstrated that there are changes in the white matter of the brain—the bundles of nerve fibres that connect different parts of the brain—as a result of learning an entirely new skill.” From this research it is evident the mental processes involved in successful juggling improve the connectivity of the brain. Juggling specialists, such as JuggleFit, have clarified the activity will help: relieve stress, fight off Alzheimer’s disease, sharpen concentration, increase dexterity, ward off food cravings, and assist in the cessation of smoking. Obviously you can achieve many of these health benefits by simply keeping yourself active, as Dr. Johansen-Berg clarifies, “there is a ‘use it or lose it’ school of thought, in which any way of keeping the brain working is a good thing, such as going for a walk or doing a crossword.” Unlike these activities, it seems that the activity of juggling has particular significance for the human brain as it encourages nerve fibre growth. This promotes overall brain fitness and, as many scientists believe, can help ward off debilitating illnesses as a result. It has been postulated the practice of distinguishing between individual juggling balls is what promotes this nerve fibre growth, although it is clear more research is needed in order to fully understand just how juggling can help the human brain and its vast complexities. However, Dr. Johansen-Berg remains positive for the potential of juggling as a meditative aid, “Knowing that pathways in the brain can be enhanced may be significant in the long run in coming up with new treatments for neurological diseases, such as multiple sclerosis, where these pathways become degraded.”

ADVERTISING

This research suggests there are numerous promising and powerful healing abilities to tap into here, and with this in mind there is only the final issue of taking up this ancient trick yourself and learning how to juggle. We’ll give you a helping hand.

Learn How To Juggle

 •  
 •  
 •  

As noted on Juggling.org, “It is essential to practise in order to learn juggling. The simplest movement requires complex electrical/chemical circuitry within the brain. The study of this circuitry is fast becoming an important field of neuroscience.” From my experience I’d consider it vital to remember you will need patience when practicing—as a beginner, you will make a lot of mistakes. Whilst every individual will learn at a different rate, I found it took a few days of 30 minute sessions to build a clumsy technique up, and around a week to get the three ball cascade perfected.

The professionals put it this way, “Jugglers learn in a narrow focus situation. Recall how most people learn to read. First, they learn to recognize the letters (the ball or pin). Then they learn to recognize the word (the juggling pattern). However, once this basic juggling “pattern” (the word) has been learned, then the focus can shift to a higher level still (the words become a sentence). An example of this would be a juggler on a rola-bola [a balance board].” As the experts confirm, the only way to get anywhere with your juggling is to practice, “Neuroscience tells us practice creates or builds the desired pathways in the brain.” Once your mind understands these new electronic impulses then you will find yourself well on your way!

ADVERTISING

So how should you start out? Firstly you will need to get some beanbag juggling balls (pictured above—they’re cheap), or you could use household objects such as oranges, apples, or tennis balls. When you’re happy with your equipment take a look below at the perpetual motion image. This is the three ball cascade you’ll be learning; use this as a visual guide as it will prove very useful as a reference.

 •  
 •  
 •  
 1. Get the basic “feel” of the process by throwing a ball in an arc from one hand to the other; it should rise up to eye height at the peak of its arc.
 2. A great method to perfect juggling is “scooping”, a technique that smooths out your movements. Scoop your hands when throwing back and forth as it helps greatly with overall fluidity.
 3. Now, with one juggling ball in each hand, throw one in an arc towards your other hand. When it is at the top of its arc lower your other arm to launch the other ball towards your free hand. As each follows its arc catch them in your hands. Practice this to increase your understanding of the motions involved.
 4. Now try for the 3 ball cascade; hold two juggling balls in your right hand, and one in your left. As practised in point 3, throw one ball in a sweeping arc from your right hand. When it has reached the peak of its arc, send the ball in your left hand to your right.

ADVERTISING

 1. Catch the first ball in your left hand whilst the second is arching upwards towards your right, now launch the third ball in your right hand towards the left and prepare to catch the second. Use the perpetual motion diagram above for visual assistance, and remember practice makes perfect! In a short space of time you’ll have a great new skill.

 

 

 

 

 

 

 

Beyninizin gücünü nasıl artırabilir ve geliştireceğinizi öğrenin.

Güncellenme Zamanı: 07 Mayıs 2013

 

Alex Morris

Ben İngiltere'den bir metin yazarı, blog yazarı ve yazarım. Tam Biyo

Dövüşmeyi öğrenmek size her çeşit iyilik yapabilir; sadece eğlenceli ve zorlayıcı bir egzersiz şekli olan harika görünmesi değil. En önemlisi, son bilimsel çalışmalar hokkabaz ile büyük sağlık yararları arasında bağlantı kurdu. Bu becerinin zihinsel keskinliğinizi nasıl geliştirebileceğini (kullanışlı bilimsel bir bilgi birikimi ile desteklediğimizi) ve ayrıca hokkabazlık sanatının ana hatlarını öğrenmek için temel bir kılavuz sağlayacağımızı açıklayacağız.

Hokkabazlık ve beyin

 •  
 •  
 •  

Gelen Dönüşümü Bilimi(Peter J. Beek ve Arthur Lewbel, 1995) ilk esneme tasvirleri M.Ö. 1781 yıllarında antik eserlerden bilinmektedir. Bilinmeyen bir Prensin mezarında, birbirlerine hükmeden Mısırlı kadınların sergilendiği resim parçaları keşfedilmiştir; eski bir beceri. Bununla birlikte, insanların haşır neşir olduğu sürece, sürecin ilk bilimsel araştırması yalnızca 1903'te gerçekleşti. Edgar James Swift, American Journal of Psychology'de, insan beyninde hokkabazlığın yararları olduğunu düşündüğü bir makaleyi yayınladı. . Sonraki yıllarda daha fazla araştırma yapıldı ve 1980'lerde matematik formülleri Paul Klimek gibi bilim adamları tarafından araştırıldı. Çalışmaları, hokkabazlık modellerinin titizlikle incelenmesini içeriyordu;

Çağdaş çalışmalar devam etmekte ve öncelikle beyindeki sağlık yararları üzerine odaklanılmakta ve en açıklayıcı sonuçlar Oxford Üniversitesi'nden geliyorHeidi Johansen-Berg'in soruşturması sonunda hokkabazlık eylemlerinin "beyindeki beyaz maddedeki değişiklikler" le sonuçlandığını kanıtladı. Doktor açıklığa kavuştuğunda, "Beynin beyaz maddesinde, tamamen yeni bir beceri keşfinin bir sonucu olarak beynin farklı bölümlerini birbirine bağlayan sinir liflerinin demetleri olduğunu gösterdik." Bu araştırmadan Başarılı hokkabazlık ile ilgili zihinsel süreçlerin beynin bağlantısını geliştirdiği açıktır. JuggleFit gibi hokkaburluk uzmanları, stresin hafifletilmesi, Alzheimer hastalığına karşı savaş, konsantrasyonun güçlendirilmesi, beceriyi artırmak, besin arzularını önlemek ve sigarayı bırakmak için yardımcı olacağını açıklığa kavuşturdu. Açıkçası, Dr. Johansen-Berg'in açıkladığı gibi, bu sağlık yararlarının çoğunu yalnızca kendinizi aktif tutarak elde edebilirsiniz; "Beyni çalışmanın herhangi bir yolunun iyi bir şey, mesela bir yürüyüşe çıkmak ya da bir bulmaca yazmak gibi bir düşünce ekibi kullanması ya da kaybetmesi" var. Bu faaliyetlerin tersine, bu faaliyetin aksine, Sinir lifinin büyümesini teşvik ettiği için, insan beyni için hurda oynamanın önemi vardır. Bu genel beyin zindeliğini teşvik eder ve pek çok bilim adamının inandığına göre, zayıflatıcı hastalıkları önlemeye yardımcı olabilir. Hokkabazlığın insan beynine ve geniş karmaşıklığına nasıl yardımcı olabileceğini tam olarak anlamak için daha fazla araştırmaya ihtiyaç olduğu açık olmasına rağmen, bireysel hokkabaz topları ayırt etme uygulaması bu sinir lifinin büyümesini teşvik eden şeydir. Bununla birlikte, Dr Johansen-Berg, meditatif bir yardım olarak hokkabazlık potansiyeli için olumlu kalır,

REKLÂM

Bu araştırma, buraya girmek için pek çok umut verici ve güçlü iyileştirme kabiliyeti olduğunu ve bu akılda kalırsa, bu eski numarayı kendiniz alıp nasil kavrayabileceğinizi öğrenmenin nihai konusu olduğunu düşündürmektedir. Size yardım eli uzatacağız.

Nasıl Juggle öğrenin.

Juggling.org'da belirtildiği gibi , " Hokkabaz öğrenmek için pratik yapmak çok önemlidir. En basit hareket beyindeki kompleks elektrik / kimyasal devreleri gerektirir. Bu devrenin çalışması, nörobilimin önemli bir alanı haline geliyor: "Deneyimime göre, pratik yaparken sabrınıza ihtiyaç duyacağınızı hatırlamak isterim - bir acemi olarak, çok hata yapacaksınız. Her birey farklı bir oranda öğrenecek olsa da, beceriksiz bir teknik oluşturmak için birkaç dakikalık 30 dakikalık seanslar aldığını ve üç top şelalesini mükemmelleştirmek için yaklaşık bir hafta sürdüğünü fark ettim.

Profesyoneller bu şekilde şunu ifade ediyorlar: "Hokkabazlar dar bir odaklanma durumunda öğreniyorlar. Çoğu insanın okumayı nasıl öğrendiğini hatırlayın. Önce harfleri (top veya pim) tanımayı öğrenirler. Daha sonra kelimeyi (hokkabazlık kalıp) tanımayı öğrenirler. Ancak, bu temel hokkabazlık "kalıp" (kelime) öğrendikten sonra, odağı hala daha yüksek bir seviyeye kaydırabilir (sözcükler bir cümle haline gelir). Bunun bir örneği, bir rola-bola [bir denge kurulu] üzerinde bir hokkabaz olacaktır "Uzmanlar onayladığımız gibi, hokkabazlık yerinizden bir yere varmanın tek yolu uygulama" dır. Neuroscience, uygulamaya istediğimiz yolları yaratır veya kurar Beyin "zihniniz bu yeni elektronik impulsları anladığında, yolunuza kendinizi iyi bakarsınız!

REKLÂM

Peki nasıl başlamalıyım? Öncelikle, biraz fıçı torbası hokkabaz topları (yukarıdaki resimde gösterildiği gibi ucuza) almanız gerekecek veya portakal, elma veya tenis topları gibi ev eşyalarını da kullanabilirsiniz. Ekipmanınızdan memnun olduğunuzda, sürekli hareketli görüntüye bir göz atın. Bu, öğreneceğiniz üç top şelale. bir referans olarak çok faydalı olabileceğini ispatlayacak bir görsel kılavuz olarak kullanın.

 1. Bir elden diğerine bir yay atarak sürecin temel "hissini" alın; yay yüksekliğinde göz hizasına kadar yükselmelidir.
 2. Hokkabazlık mükemmelleştirmek için harika bir yöntem, hareketlerinizi düzelten bir teknik olan "kazma" yöntemidir. Genel akışkanlık ile büyük ölçüde yardımcı olduğu için ileri geri atarken ellerinizi alın.
 3. Şimdi, her elinizle bir hokkabaz topu ile bir elinizi diğer elinize doğru ark olarak atın. Yayının en üstündeyken diğer kolunu indirerek diğer topu serbest eline doğru fırlatın. Her biri arkının arkasından onları ellerinizde yakalayın. İlgili hareketleri anlamanıza yardımcı olmak için bunu uygulayın.
 4. Şimdi 3 top kaskatını deneyin; sağ elinizde iki, sol elinizde birer hokkabaz topu tutun. 3. maddede uygulandığı gibi, bir topu sağ elinizden süpürerek yay atın. Yayının tepesine ulaştığında, sol elinizdeki topu sağa gönderin.

REKLÂM

 1. Sol elinizde ilk topu yakalayın, ikincisi sağa doğru yukarı doğru ilerliyorsa, şimdi sağ elinizdeki üçüncü topu sola doğru fırlatın ve ikinci atışı yakalamaya hazır olun. Görsel yardım için yukarıdaki sürekli hareket diyagramını kullanın ve uygulamanın mükemmel olmasını hatırlayın! Kısa bir süre içinde harika bir yeni yetenek kazanacaksınız.

 Learning to juggle grows brain networks for good

By Jessica Hamzelou

 

https://www.newscientist.com/article/dn17957-learning-to-juggle-grows-brain-networks-for-good/

 

Juggling boosts the connections between different parts of the brain by tweaking the architecture of the brain’s “white matter” – a finding that could lead to new therapies for people with brain injuries.

White matter describes all areas of the brain that contain mostly axons – outgrowths of nerve cells that connect different cells. It might be expected that learning a new, complex task such as juggling should strengthen these connections, but previous work looking for changes in the brains of people who had learned how to juggle had only studied increases in grey matter, which contains the nerve cells’ bodies.

Now Jan Scholz and his colleagues at the University of Oxford have discovered that juggling changes white matter, too. They gave 24 young men and women training packs for juggling and had them practise for half an hour a day for six weeks. Before and after this training period, the researchers scanned the brains of the jugglers along with those of 24 people who didn’t do any juggling, using a technique called diffusion tensor imaging that reveals the structure of white matter.

They found that there was no change in the brains of the non-jugglers, but the jugglers grew more white matter in a part of the parietal lobe – an area involved in connecting what we see to how we move.

The same transformation was seen in all the jugglers, regardless of how well they could perform. This suggests that it’s the learning process itself that is important for brain development, not how good you are.

Learning matters

Arne May of the University Medical Centre Hamburg-Eppendorf in Germany, who led the previous work on juggling and grey matter, finds this result “fascinating”. “It suggests that learning a skill is more important than exercising what you are good at already – the brain wants to be puzzled and learn something new,” he says.

Like May, Scholz’s group found increases in grey matter, but differences in the size and timing of the grey- and white-matter changes suggest they are independent. Nevertheless, both are probably necessary to learn how to juggle, argues Scholz.

“More white matter on its own might mean you can move more quickly, but you’d need the grey matter to make sure your hands were in the right place,” he says.

Don’t use it, don’t lose it

The group scanned the jugglers’ brains again after four weeks without juggling. They found that the new white matter had stayed put and the amount of grey matter had even increased. This could be why, when we learn a new skill, we retain some ability, no matter how long ago we last practised.

“It’s like riding a bike,” Scholz says. “Either you can juggle or you can’t. It takes a lot of training to learn, but once it clicks, you don’t forget it.”

Scholz also hopes that it might be possible to develop juggling-based training programmes to help people with brain injuries, or that further study of how juggling changes the architecture of the brain may lead to the discovery of drugs that could boost this plasticity. “If we could use training or drugs to help stroke patients regenerate damaged parts of their brains, that would be fantastic,” he says.

Journal reference: Nature Neuroscience, DOI: 10.1038/nn.2412

 

 

 

 

 

 

İyileştirmeyi öğrenmek beyin ağlarını iyi yetişir

By Jessica Hamzelou

Hokkabazlık beyin "beyaz cevheri" nin mimarisini düzelterek beynin farklı kısımları arasındaki bağlantıları artırır; beyin hasarına sahip insanlar için yeni terapilere yol açabilecek bir bulgudur.

Beyaz cevher , çoğunlukla aksonlar içeren beyindeki tüm alanları tanımlar - farklı hücreleri birbirine bağlayan sinir hücrelerinin büyümeleri. Hokkabazlık gibi yeni, karmaşık bir görevin öğrenilmesinin bu bağlantıları güçlendirmesi beklenebilir, ancak daha önce ne yapacağını öğrendiklerinin beyinlerinde değişiklikler arayan önceki çalışmalar, yalnızca sinir hücrelerinin sinir hücrelerini içeren gri cevherdeki artışları incelemişti. bedenler.

Şimdi Jan Scholz ve Oxford Üniversitesi'ndeki meslektaşları, hokkabazlığın beyaz cevher değiştirdiğini keşfettiler. Hücrenecek 24 genç erkek ve kadın eğitim paketi verdiler ve günde yarım saat boyunca altı hafta boyunca pratik yaptıklarını söyledi. Bu eğitim periyodundan önce ve sonra araştırmacılar, beyaz cevher yapısını ortaya çıkaran difüzyon tensörü görüntüleme tekniği kullanarak hokkabazlının beyinlerini, hokkabazlık yapmayan 24 kişinin beyniyle taradılar.

Habersiz öğretmenlerin beyinlerinde herhangi bir değişiklik olmadığını buldular, ancak hilaller, parietal lobun bir bölümünde - yani gördüğümüz şeyleri nasıl taşıdığımıza bağlayan bir alana daha fazla beyaz madde kazandı.

Tüm hokkabazların performansı ne kadar iyi olursa olsun, aynı dönüşüm gerçekleşti. Bu, beyin gelişiminde önemli olan öğrenme sürecinin kendisi olduğuna işaret eder, ne kadar iyi olduğunuza değil.

Öğrenme konuları

Hollowing ve gri madde üzerine daha önceki çalışmalara öncülük eden Almanya'daki University Medical Center Hamburg-Eppendorf'un Arne May, bu sonucu "büyüleyici" buluyor. "Bir beceri öğrenmenin zaten iyi olduğunuz şeyleri yerine getirmekten daha önemli olduğunu, yani beyin şaşkın olmak ve yeni bir şeyler öğrenmek istiyor" diyor.

Mayıs ayı gibi Scholz'un grubu da gri cevherde artış olduğunu bulmuş ancak gri ve beyaz madde değişimlerinin boyut ve zamanlamasındaki farklılıklar bağımsız olduklarını gösteriyor. Bununla birlikte, Scholz'ın savunduğu gibi, her iki tarafın da nasıl güreşeceğini öğrenmek için muhtemelen gerekli.

"Tek başına daha fazla beyaz madde, daha hızlı hareket edebileceğiniz anlamına gelir, ancak elinizin doğru yerde olduğundan emin olmak için gri maddeye ihtiyacınız var" diyor.

Kullanmayın, kaybetmeyin

Grup, hokkabazlığın beyinlerini hokkabazlık yapmadan dört hafta sonra tekrar taradı. Yeni beyaz maddenin kaldığını ve gri maddenin miktarının arttığını buldular. Bu, yeni bir beceri öğrendiğimizde, ne kadar süre önce uygulandığımıza bakılmaksızın, bazı yeteneklerini koruyor olmamızın nedeni olabilir.

"Bisiklet sürmek gibi bir şey" dedi Scholz. "Ya hokkabazlık yapabilirsin ya da yapamazsın. Öğrenmek çok eğlencelidir, ancak tıkladıktan sonra bunu unutma. "

Scholz ayrıca, beyin yaralanmalarına sahip kişilere yardımcı olmak için hokkate dayalı eğitim programlarının geliştirilmesinin veya beyindeki hokkabeyin değişiklik yapmasının, bu plastisiteyi artıracak uyuşturucuların keşfedilmesine yol açabileceğini umduğunu umuyor. "İnme hastalarının beynin zarar görmüş kısımlarını rejenere etmesine yardımcı olmak için eğitim veya uyuşturucu kullanabilirsek, bu harika olur" diyor.

Journal referansı: Nature Neuroscience , DOI: 10.1038 / nn.2412

 

 

 

June 16, 2015

LEARNING TO JUGGLE

Marina R. 

 In the newsIndividual StrategiesMental Health ResourcesResearch Studies

Imagine if there was a way to reprogram the way you think.  A way to sharpen your perception and memory, increase your speed of thinking, and help you become more creative. Well there is. It is a phenomenon called neuroplasticity.

In the TV series Redesign My Brain, Australian and Canadian born Todd Sampson set out to the exact same thing. In the three-part series, not only do you watch him improve his brain, but you can also do it yourself!  In the series he set out to speed up his thinking, sharpen his attention, and improve his memory. 

WHY IS THIS IMPORTANT?

Until recently, it was a common belief that the brain developed throughout your teens and then stopped. Once you reached you mid- 20s, that was it – whatever you had, you were stuck with.  Until recently it has also been thought that cell loss and structural changes in the brain due to aging or injury were permanent and could not be reversed. We now know that is simply not true!

Every brain, including yours, is a work in progress.  From birth and throughout your life, your brain continuously revises and remodels itself. The brain is a muscle like any muscle in your body—if you don’t use it – you lose it.  You go to the gym to get yourself physically in shape, why not do the same for your brain?

Dr. Michael Merzenich is a driving force in the field of neuroplasticity claims, “that brain exercises maybe as useful as drugs to treat diseases as severe as schizophrenia;  that plasticity exists from the cradle to the grave; and that radical improvements in cognitive functioning — how we learn, think, perceive, and remember — are possible even in the elderly.”

SO WHAT? HOW IS THIS RELEVANT TO MENTAL HEALTH?

If our brain is able to remodel itself more than we previously thought—this means our brain has the capacity to bounce back from anything. Cognitive function, emotional function and behaviour is learned and can therefore through the process of neuroplasticity, we can re-learn and improve these areas.  

SO WHY LEARN TO JUGGLE?

First of all anyone can learn to juggle, it is not just for circus entertainers or clowns! A new study reports that learning to juggle alters the structure of the brain within as little as 7 days! 

Thinking quickly and focusing your attention are great advantages in everyday life, and these skills are what makes the difference between a good employee and GREAT one!

If you want to try some of the training and assessments that Todd Sampson used, go to http://www.brainhq.com. You don’t even need to learn to Juggle,  learn any new skill and train your brain to keep it healthy and active! To learn to Juggle in 5 minutes check out this great youtube video.

 

For more information on Neuroplasticity, check out this book: The brain that changes itself -  By Norman Doidge.

 

What new skill will you learn today to train your brain? We’d love to hear from you! 

 

 

 

 

New research on juggling

Posted on June 5, 2014 | 2 comments

 

https://wildjuggling.wordpress.com/tag/juggling-brain-plasticity/

 

As I’m sure many of you already know, learning to juggle is associated with greater gray matter density in parts of the brain that control motion perception and hand-eye coordination. Not juggling for a long time tends to lead to the brain reverting back to “normal”(though some evidence suggests some brain changes are retained).

I’ve long wondered though if skill level when it comes to juggling is correlated with more gray matter. Earlier research has shown that even lousy jugglers have more gray matter in certain parts of the brain when compared to controls. Now more recent research shows that expert juggling is in fact correlated with higher gray matter density, compared to less skilled juggling. According to Juggling revisited – A voxel-based morphometry study with expert jugglers:

Juggling is a highly interesting tool to investigate neuroplasticity associated with motor-learning. Several brain-imaging studies have reported changes in regional brain morphology in visual association cortices in individuals learning how to juggle a three-ball cascade. However, to our knowledge there are no studies that investigated expert jugglers, looking for specific features in regional brain morphology related to this highly specialized skill. Using T1-weighted images and voxel-based morphometry we investigated in a cross-sectional study design 16 expert jugglers, able to juggle at least five balls and an age- and gender-matched group of non-jugglers. We hypothesized that expert jugglers would show higher gray matter density in regions involved in visual motion perception and eye-hand coordination. Images were pre-processed and analyzed using SPM8. Age was included in the analyses as covariate of no interest. As compared to controls jugglers displayed several clusters of higher, regional gray matter density in the occipital and parietal lobes including the secondary visual cortex, the hMT+/V5 area bilaterally and the intraparietal sulcus bilaterally. Within the jugglers group we also found a correlation between performance and regional gray matter density in the right hMT+/V5 area. Our study provides evidence that expert jugglers show increased gray matter density in brain regions involved in visual motion perception and eye-hand coordination, i.e. brain areas that have previously been shown to undergo dynamic changes in terms of gray matter increases in subjects learning a basic three-ball cascade. The extent to which transient increases in beginners and the differences in experts and non-experts are based on the same neurobiological correlates remains to be fully elucidated.

This isn’t that surprising. Similar brain changes can result from learning to play an instrument or learning to dance. Now if only they would do some research on joggling!

Advertisements

2 Comments

Posted in Juggling

Tagged brain researchexpert juggling braingray matterjuggling and the brainjuggling brainjuggling brain plasticityjuggling gray matterjuggling neurosciencejuggling research

Golf, Juggling and neural plasticity

Posted on May 13, 2013 | 1 comment

The process of learning a new skill often results in subtle changes in brain structure, roughly analogous to muscle growth in response to strength-training. This happens in response to learning how to juggle, but this also appears to happen in response to learning to play golf, and, in my opinion, also happens in response to other sports.

According to Training-induced neural plasticity in golf novices, by the University of Zurich:

Previous neuroimaging studies in the field of motor learning have shown that learning a new skill induces specific changes of neural gray and white matter in human brain areas necessary to control the practiced task. Former longitudinal studies investigating motor skill learning have used strict training protocols with little ecological validity rather than physical leisure activities, although there are several retrospective and cross-sectional studies suggesting neuroprotective effects of physical leisure activities. In the present longitudinal MRI study, we used voxel-based morphometry to investigate training-induced gray matter changes in golf novices between the age of 40 and 60 years, an age period when an active life style is assumed to counteract cognitive decline. As a main result, we demonstrate that 40 h of golf practice, performed as a leisure activity with highly individual training protocols, are associated with gray matter increases in a task-relevant cortical network encompassing sensorimotor regions and areas belonging to the dorsal stream. A new and striking result is the relationship between training intensity (time needed to complete the 40 training hours) and structural changes observed in the parieto-occipital junction. Thus, we demonstrate that a physical leisure activity induces training-dependent changes in gray matter and assume that a strict and controlled training protocol is not mandatory for training-induced adaptations of gray matter.

Not earth-shattering news by any means, except for the part at the end about the relationship between training intensity and brain changes. This study simply reinforces what we already know, that playing sports and staying active can help the brain(I know, some people don’t consider golf to be a sport, but it does require skill). It would be great to compare the results of playing golf with juggling, but as far as I am concerned, no one has done this.

As for me, I never play golf since I find it boring and it is not intense enough. But that’s just me. I prefer juggling, joggling and hiking. An advantage of juggling is you can do it almost anywhere, even while running.

Whatever you do, if you want to protect your brain from aging, learn a new athletic skill. Try as many different sports or activities as possible until you find something that you love doing. The journey is as important as the destination. If you can’t find something you like, invent a new sport!

 

 

 

 

 

 

 

 

Hokkabazlık üzerine yeni araştırmalar

Yayınlanan 5 Haziran 2014 2 yorum

Eminim çoğunuz zaten biliyorsunuz, hokkabazlık öğrenmek beynin hareket algılamasını ve el-göz koordinasyonunu kontrol eden daha fazla gri madde yoğunluğuyla ilişkilidir. Uzun süre hokkabazlık yapmama, beyindeki "normal" duruma geri dönme eğiliminde (bazı kanıtlar bazı beyin değişikliklerinin korunduğunu gösteriyor).

Hokkabazlık konusunda beceri seviyesinin daha fazla gri madde ile ilişkili olup olmadığını merak ettim. Daha önce yapılan araştırmalar, berbat hokkabazların bile beyin bölgelerinde kontrollere kıyasla daha fazla gri maddeye sahip olduğunu göstermiştir. Şimdi daha yeni araştırmalar, uzman hokkabazlığının daha az yetenekli hokkabaz ile karşılaştırıldığında aslında yüksek gri madde yoğunluğuyla ilişkili olduğunu gösteriyor. Juggling revisited'a göre - Uzman hokkabazlarıyla bir voksel tabanlı morfometri çalışması :

Hokkabazlık, motor öğrenme ile ilişkili nöroplastisiteyi araştırmak için oldukça ilginç bir araçtır. Birkaç beyin görüntüleme çalışması, bireylerde görsel dernek kortekste bölgesel beyin morfolojisinde değişiklikler olduğunu ve üç küre şamandırasını nasıl kullanacağını öğrenmişlerdir. Bununla birlikte, bilgimize göre, bu uzmanlık hokkabazlarını araştıran, bölgesel beyin morfolojisinde bu son derece uzmanlaşmış beceri ile ilgili spesifik özellikler arayan hiçbir çalışma bulunmamaktadır. Kesitsel bir çalışmada, T1 ağırlıklı görüntüleri ve voksel tabanlı morfometri kullanarak, en az beş top ve yaş ve cinsiyete uygun olmayan hokkabazlar grubu ile uğraşan 16 uzman hokkabazını tasarladık. Görsel hareket algılama ve göz elle koordinasyonunda yer alan bölgelerde uzman jokrugerlerin daha yüksek gri madde yoğunluğunu göstereceğini varsaydık. Görüntüler ön işleme tabi tutuldu ve SPM8 kullanılarak analiz edildi. Yaş analizlere, ilgisiz kovaryate olarak dahil edilmiştir. Kontrollere kıyasla, hokkabazlar, ikincil görsel korteks, hMT + / V5 alanı bilateral ve bilateral olarak intraparietal sulkus da dahil olmak üzere, oksipital ve parietal loblarda yüksek, bölgesel gri cevher yoğunluğunu gösteren birkaç küme sergiledi. Hokkabazlar grubu içinde sağ hMT + / V5 bölgesindeki performans ve bölgesel gri madde yoğunluğu arasında bir korelasyon bulduk. Çalışmamız, uzman hokkabazcılarının, beyin bölgelerinde görsel hareket algılaması ve göz el koordinasyonunda yer alan artmış gri madde yoğunluğunu, yani daha önce temel bir üçlü öğrenen bireylerde gri madde artışı bakımından dinamik değişikliklere uğradığı gösterilen beyin alanlarını gösterdiğini göstermektedir -klas kaskadı.

Bu şaşırtıcı değil. Benzer beyin değişiklikleri, bir enstrüman çalmayı öğrenmekten veya dans öğrenmekten kaynaklanabilir. Şimdi sadece joggling konusunda biraz araştırma yaparlarsa!

Reklamlar

2 Yorumlar

Yayınlanan hokkabazlık

Tagged beyin araştırmaları , uzman hokkabazlık beyin , gri madde , hokkabazlık ve beyin , beyin hokkabazlık , beyin plastisite hokkabazlık , gri madde hokkabazlık , nöroloji hokkabazlık , araştırma hokkabazlık

Golf, Hokkabazlık ve sinirsel yumuşaklık

Yayınlanan 13 Mayıs 2013 1 yorum

Yeni bir beceri öğrenme süreci, genellikle, beyin yapısında, kuvvet antrenmanına tepki olarak kas büyümesine benzeyen ince değişikliklerle sonuçlanır. Bu nasıl oynanacağını öğrenmeye yanıt olarak olur, ancak bu aynı zamanda golf oynamayı öğrenmeye yanıt olarak gerçekleşir ve bence de diğer sporlara tepki olarak olur.

Göre golf acemiler Eğitim kaynaklı nöral plastisite, Zürih Üniversitesi tarafından:

Motor öğrenim alanında önceki nörogörüntüleme çalışmaları, yeni bir becerinin öğrenilmesinin, uygulanan görevi kontrol etmek için gerekli insan beyin alanlarındaki nöral gri ve beyaz maddenin spesifik değişikliklerine neden olduğunu göstermiştir. Fiziksel boş zaman aktivitelerinin nöroprotektif etkilerini düşündüren birçok retrospektif ve kesitsel çalışmalar olmasına rağmen, motor beceri öğrenmeyi araştıran eski uzunlamasına çalışmalar, fiziksel boş zaman aktiviteleri yerine ekolojik geçerliliği olan katı eğitim protokollerini kullandı. Mevcut uzunlamasına MRI çalışmasında, aktif yaşama biçiminin bilişsel geriliğe karşı koyduğu varsayıldığında, 40 ila 60 yaş arasındaki golf acemilerinde eğitime bağlı gri madde değişikliklerini araştırmak için voksel tabanlı morfometri kullandık. Temel bir sonuç olarak, 40 saatlik golf uygulamasının, çok bireysel antreman protokolleri ile boş zaman etkinliği olarak gerçekleştirilen, görev motoru ile ilişkili kortikal alandaki gri madde artışı ile ilişkili olup sensorimotor bölgeleri ve dorsal akışa ait alanları kapsamaktadır. Yeni ve çarpıcı bir sonuç, eğitim yoğunluğu (40 eğitim saatini tamamlamak için gereken zaman) ile parieto-oksipital kavşakta gözlenen yapısal değişiklikler arasındaki ilişkidir. Bu nedenle, bir fiziksel boş zaman aktivitesinin gri cevherde antremana bağlı değişikliklere neden olduğunu ve eğitimin uyardığı gri cevher uyarlamalarında sıkı ve kontrollü bir antrenman protokolünün zorunlu olmadığını varsayarız. Yeni ve çarpıcı bir sonuç, eğitim yoğunluğu (40 eğitim saatini tamamlamak için gereken zaman) ile parieto-oksipital kavşakta gözlenen yapısal değişiklikler arasındaki ilişkidir. Bu nedenle, bir fiziksel boş zaman aktivitesinin gri cevherde antremana bağlı değişikliklere neden olduğunu ve eğitimin uyardığı gri cevher uyarlamalarında sıkı ve kontrollü bir antrenman protokolünün zorunlu olmadığını varsayarız. Yeni ve çarpıcı bir sonuç, eğitim yoğunluğu (40 eğitim saatini tamamlamak için gereken zaman) ile parieto-oksipital kavşakta gözlenen yapısal değişiklikler arasındaki ilişkidir. Bu nedenle, bir fiziksel boş zaman aktivitesinin gri cevherde antremana bağlı değişikliklere neden olduğunu ve eğitimin uyardığı gri cevher uyarlamalarında sıkı ve kontrollü bir antrenman protokolünün zorunlu olmadığını varsayarız.

Sonunda eğitim yoğunluğu ve beyin değişiklikleri arasındaki ilişki dışında herhangi bir şekilde yeryüzünü parçalayan haberler değil. Bu çalışma, zaten bildiklerini güçlendirecek, spor yapmanın ve aktif kalmanın beyne yardımcı olabileceğini (bazı insanların golfi bir spor olarak görmüyor, ancak beceri gerektiriyor). Golf oynamanın sonuçlarını hokkabaz ile karşılaştırmak harika olurdu, ama benim için endişe duyduğumda kimse bunu yapmadı.

Bana gelince, sıkıcı bulacağımdan golf oynamıyorum ve yeterince yoğun değil. Ama bu sadece benim. Hokkabazlık, joggling ve yürüyüş tercih ediyorum. Hokkabora atmanın bir avantajı, neredeyse her yerde, hatta çalışırken bile bunu yapabilirsiniz.

Ne yaparsanız yapın, beyninizi yaşlanmaya karşı korumak isterseniz yeni bir atletik beceri öğrenin. Yapmayı sevdiğiniz bir şeyi bulana kadar mümkün olduğunca çok sayıda farklı spor veya etkinlik deneyin. Yolculuk hedef kadar önemlidir. Beğendiğiniz bir şey bulamazsan, yeni bir spor icat edin!

 Three Surprising Things I’ve Learned from Juggling

Juggling is really old.

Did you know that images of jugglers have been discovered on the walls of an ancient Egyptian tomb that is about 4,000 years old? Near the town of modern-day Minya, Egypt, you can visit the Beni Hasan tombs. In tomb number 15, you can see an unmistakable illustration of multiple women juggling balls or rocks of some sort (some to themselves and some with one another). Researcher Billy Gillen believes the juggling had some sort of religious funerary significance to it – like an offering of performance art made on behalf of the deceased (Juggler’s World, Vol. 38, No. 2). The first image is a darkening of the drawing. The second image is a still shot of a video someone took inside the actual tomb.

Other depictions of juggling throughout history have been discovered as well, like this illustration of a juggler on a tomb wall in China that is nearly 2,000 years old (Dahuting Tomb, Eastern Han Dynasty, 25-220 CE, Zhengzhou, Henan province, China):

You can actually see the newly acquired skill of juggling show up as grey matter in a brain scan!

In 2004, a group of scholars published an article in the journal Naturethat described how they found new areas of grey matter on brain scans of people who had recently learned how to juggle. Basically, they did brain scans on a group of people. They then split the group into two parts and taught one part of the group how to juggle over a three-month period. The people who learned how to juggle then showed new grey matter in a particular part of the brain while the non-jugglers showed no new grey matter. Furthermore, the new jugglers intentionally let their new skill fade away for the study. They stopped practicing for three months. A final scan was done at that point and the grey matter had faded into a smaller size of grey matter!

This means that when it comes to our brains, if we don’t use it, we literally lose it (that is, the muscle memory we had built up when originally learning something). It also shows what is called the neuro-plasticity of our brains. Our brains can grow and learn new things throughout our entire lives (and conversely lose things that we stop working on). Contrary to popular belief, you can teach an old dog new tricks.

Here is the reference for the article: Bogdan Draganski, Christian Gaser, Volker Busch, Gerhard Schuierer, Ulrich Bogdahn & Arne May. “Neuroplasticity: Changes in grey matter induced by training.” Nature 427, 311-312 (22 January 2004).

Juggling is a powerful force of art.

Pretty much all art has the power to communicate messages in remarkable ways. I have found that the art of juggling is no exception. This does not mean we should necessarily “exploit” art for the purpose of communication. Often, art stands on its own as great art with no intended message. But if I want to teach children about the solar system, character development, gravity, or about loving one’s neighbor, I have found that juggling will not only hold their attention for the message, but it also helps them visualize a point and even retain it for a long period of time.

Let me give an example: One of my first shows when I was just starting out was a Parent’s Night Out event at a church in Marion, Indiana (Hanfield United Methodist Church). I was a young college student at Taylor University just down the road. I was responsible for entertaining of room of about 30 or 40 kids on Valentine’s Day evening while their parents went out on a date. I performed my show, the kids loved it, the parents came back, and everyone went home happy.

So happy, in fact, that the event organizer invited me back the following year for the same event on Valentine’s Day. I was still young and new at performing, so this was my first repeat customer. I figured it had been an entire year since my last show, so there would be no problem performing the same routine…right?

I was wrong. I started my show that second year and noticed that many of the same kids from the previous year were in the crowd. How did I know? They started feeding me the lines of my stories and jokes before the words came out of my mouth! They had remembered my words A YEAR LATER. I was dumbfounded. What if kids could retain everything they learn in school and church the same way?

I realized two truths while performing that show: Number one, juggling is a powerful tool for teaching as it somehow causes children to remember whatever you’re saying with the show with amazing precision. Number two, I needed to work on some new material!

So I often present some sort of story or message along with my show. It might be a Biblical story for a faith-based group or a topic related to hard work and character development for a school assembly. I also perform shows that are strictly entertainment. Those are fun too, because we all know that sometimes, the best thing to do is just relax and laugh without a particular message or agenda being presented.

Which brings me to my final story: I once was asked to perform for a group of mostly Arab children in the Palestinian city of Bethlehem at one of the schools there. The year was 2000, and I was a study-abroad student that semester at Jerusalem University College. What became known as The Second Intafada flared up while I was there. It was a period of intense fighting between the Israeli army and Palestinian fighters.

My host was one of the school’s administrators and showed me around a village that had been destroyed by the fighting the night before I came. These children lived and saw war all around them. I humbly stood before them and performed my juggling show. They laughed and had a great time. So did I.

After the show, my host came up to me and said, “Thank you so much, Jesse. This is exactly what these kids needed. When they go outside for recess, they play funeral. They line up in a procession and pretend to carry a coffin and march through the playground. What you did today made them laugh and brought smiles to their faces. Thank you.”

Play funeral?! Wow. And here I am, just a silly juggler from another country doing something that I enjoy doing. I didn’t have all the answers to their troubles and I certainly don’t have all the answers to war. But the little bit that I did by doing a juggling show somehow helped, even if just in a small way. The small things we do (whether juggling or something else) can be more powerful than we ever know.

Do you juggle? If so, what are some surprising things you’ve learned about juggling in your life? If you don’t juggle, what are some surprising things you’ve learned about life from your interests, hobbies, and work?

 

Hokkabazlık dalında öğrendiğim üç şaşırtıcı şey

Hokkabazlık gerçekten yaşlı.

Yaklaşık 4.000 yaşında eski bir Mısır mezarının duvarlarında hokkabazların görüntülerinin keşfedildiğini biliyor muydunuz? Modern Minya, Mısır kasabası yakınlarında, Beni Hasan mezarlarını ziyaret edebilirsiniz. 15 numaralı türbede, çeşitli türde topları veya kayaları haşırken birden fazla kadının açıkça görülebilen bir illüstrasyonunu görebilirsiniz (kendilerine bazıları da birbirleriyle bazıları). Araştırmacı Billy Gillen, haydızlığın dini cenaze önemiolduğuna inanıyor - ölenin adına yapılmış bir performans sanatının sunusu gibi (Juggler's World, Cilt 38, No. 2). İlk görüntü, çizimin koyulaştırılmasıdır. İkinci resim, birisinin gerçek mezarın içine çektiği bir videonun çekilmiş halidir.

Yaklaşık 2.000 yıllık ( Dahuting Türbesi, Doğu Han Hanedanı, 25-220 CE,  Zhengzhou, Henan eyaleti, Çin ) , Çin'deki bir mezar duvarı üzerindeki bir hokkabaz sanatçısının bu illüstrasyonunda olduğu gibi, tarih boyunca hokkabazlığa ilişkin diğer tasvirler de keşfedildi. :

Aslında, yeni kazanılan hokkabazlık becerisini bir beyin taramasında gri madde olarak görüyorsunuz!

2004'te bir grup akademisyen Nature dergisinde yeni nasıl gürültüyü öğrendiğini öğrendikleri insanların beyin taramalarında yeni gri madde alanları bulduklarını anlatan bir makale yayınladılar . Temel olarak, bir grup insan üzerinde beyin taramaları yaptık. Daha sonra grubu iki kısma ayırdı ve grubun bir bölümünü üç ayda bir nasıl eğitileceğini öğretti. Nasıl eğitileceğini öğrendikleri kişiler, beynin belirli bir bölümünde yeni gri madde gösterdi; hıristiyanlar, yeni bir gri madde göstermedi. Ayrıca, yeni hokkabazlar kasıtlı olarak yeni becerilerini çalışma için kaybolmasına izin verdi. Üç ay boyunca pratik yapmayı bıraktılar. Bu noktada son bir tarama yapıldı ve gri madde daha küçük bir gri madde küçültüldü!

Bu, beynimiz söz konusu olduğunda, onu kullanmazsak, kelimenin tam anlamıyla (yani, aslında bir şeyler öğrenirken inşa ettiğimiz kas hafızası) kaybettiğimiz anlamına gelir. Aynı zamanda beynimizin nörobilitesi olarak adlandırılan şeyi de gösterir. Beynimiz büyür ve tüm hayatım boyunca yeni şeyler öğrenebilir (ve tersine biz üzerinde çalışmayı bıraktığımız şeyleri kaybedebilir). Aksine kanının, sen yapabilirsiniz eski bir köpek yeni numaralar öğretmek.

İşte makalenin referansı: Bogdan Draganski, Christian Gaser, Volker Busch, Gerhard Schuierer, Ulrich Bogdahn & Arne May. "Nöroplastisite: Eğitime bağlı gri cevherdeki değişiklikler" Nature 427, 311-312 (22 Ocak 2004).

Hokkabazlık güçlü bir sanat gücüdür.

Hemen hemen tüm sanat, mesajları dikkat çekici şekilde iletişim kurma gücüne sahiptir. Hokkabazlık sanatının bir istisna olmadığını buldum. Bu, mutlaka iletişim amacıyla sanat "yararlandı" anlamına gelmez. Çoğu zaman, sanat, kendine has bir mesaj olmadan büyük sanat olarak duruyor. Çocuklara güneş sistemi, karakter gelişimi, yerçekimi veya komşusunu sevmeyi öğretmek istersem, hokkabazlık ilgisini yalnızca ileti için değil, aynı zamanda bir noktayı görselleştirmek ve hatta onu korumaya yardımcı olur Uzun bir süre.

Bir örnek vereyim: Başlangıçta ilk gösterilerimden biri, Indiana'daki Marion'daki bir kilisede gerçekleşen bir Ebeveyn Gecesi Etkinliği (Hanfield Birleşmiş Metodist Kilisesi) idi. Taylor Üniversitesi'nde yolun aşağısında genç bir üniversite öğrencisiydim. Anne ve babaları bir randevuda çıkarken Sevgililer Günü akşamı yaklaşık 30 veya 40 çocuğun odağını eğitmekten sorumluydu. Gösterimimi yaptım, çocuklar seviyordu, ebeveynler geri döndüler ve herkes evden mutlu gitti.

Gerçekten, olay organizatörü Sevgililer Günü'nde aynı etkinlik için ertesi yıl beni davet ettiğinden çok mutlu oldum. Hâlâ genç ve performansa yeni başlamıştım, bu yüzden bu benim ilk tekrar müşteriimdi. Son gösterimden beri bir yıl geçtiğini düşündüm, bu yüzden aynı rutini yerine getirirken sorun yaşamayacak değil mi?

Ben hatalıydım. İkinci sene konserime başladım ve önceki yılın aynı çocuklarının çoğunun kalabalığın içinde olduğunu farkettim. Nasıl öğrendim Sözler ağzımdan çıkmadan önce hikayelerimin ve şakalarımın çizgilerini beslemeye başladılar! Sözlerimi bir yıl sonra hatırladılar. Şaşkına çevirdim. Çocuklar, okulda ve kilisede öğrendikleri her şeyi aynı şekilde elinde tutabilirlerse?

Bu gösteriyi yaparken iki gerçeği fark ettim: Birinci, hokkabazlık öğretmek için güçlü bir araçtır; zira çocukların gösteri ile şahane hassasiyetle söylediklerini hatırlamasına neden oluyor. İkinci numara, bazı yeni malzemeler üzerinde çalışmam gerekiyordu!

Dolayısıyla şovumla birlikte genellikle bir tür hikaye veya mesajlar sunuyorum. İnanç temelli bir grup için bir İncil hikayesi veya bir okul meclisi için zor çalışma ve karakter gelişimi ile ilgili bir konu olabilir. Ben de kesinlikle eğlencelik şovlar yapıyorum. Bunlar da eğlencelidir, çünkü hepimiz bazen biliyoruz ki, yapılacak en iyi şey, belirli bir mesaj veya gündem sunulmadan rahatlamak ve gülmektir.

Bu da beni son hikayeme götürüyor: Bir zamanlar Filistin'de Bethlehem şehrinde bulunan ve orada bulunan okullardan birinde çoğunluğu Arap çocukları olan bir grup için performans sergilemesi istendi. 2000 yılıydı ve o dönem, Kudüs Üniversitesi Kolejinde yurtdışında eğitim görüyordum. Ben orada olduğumda İkinci İntafada'nın alevlendiği bilinen duruma geldi. İsrail ordusu ile Filistin savaşçıları arasında şiddetli bir savaş dönemiydi.

Ev sahibim okulun idarecilerinden biriydi ve bana gelmeden bir gece dövüşerek yıkılan bir köyün etrafını gösterdi. Bu çocuklar yaşadı ve çevresindeki her yerde savaş gördü. Alçak gönüllülükle onlardan önce durdum ve hokkabazlık gösterimimi yaptım. Güldüler ve eğlendiler. Ben de öyle.

Gösteriden sonra ev sahibim bana geldi ve "Çok teşekkür ederim Jesse," dedi. Tam da bu çocukların ihtiyacı vardı. Oyalanmak için dışarı çıktıklarında cenaze törenleri yaparlar. Bir sıraya dizilmişler ve bir tabut taşımak ve oyun alanı boyunca yürüyüş yapmak gibi davranıyorlar. Bugün yaptıklarınız onları güldürürken yüzlerine gülümsemeler getirdi. Teşekkür ederim."

Cenaze oynamak mı ?! Vay. Ve ben buradayım, başka bir ülkeden gelen, eğlenmek hoşlandığım bir şey yapıyor sadece aptal bir hokkabaz. Sorunlarına verilen tüm cevapları bilmiyordum ve savaşa verilen tüm cevapları kesinlikle yoktu. Ancak, bir hokkabazlık gösterisi yaparak yaptığım az şey, bir şekilde olsa da, küçük bir yol olsa da yardımcı oldu. Yaptığımız küçük şeyler (hokkabazlık ya da başka şeyler) şimdiye kadar olduğundan daha güçlü olabilir.

Kuvvet mi yapıyorsun Eğer öyleyse hayatınızda hokkabazlık konusunda öğrendiğiniz şaşırtıcı şeyler nelerdir? Hokkabazlık yapmazsan, hayat hakkında ilgi, hobi ve işinizden öğrendiğin şaşırtıcı şeyler nelerdir?

 

 

  
 
Talep Formu
İsim
Sipariş Miktarı
E-Mail
Telefon
İl
Adres
Kargo Tercihi
Mesaj