• Oyun Doktoru Serdar GÜVEN
    • Bu alana bir metin ekleyebilir ve özelliklerini ayarlayabilirsiniz.

Kazanımlarımız


Instagram

BYJONG BÜTÜNSEL YAŞAM EĞİTİM PROGRAMLARININ


 

Zihinsel: Dikkat, Konsantrasyon, Zihinde Canlandırma, Farkındalık, Yaratıcılık egzersizleri.
Bedensel: Denge, Koordinasyon,  Kuvvet,  Esneklik, Refleks ve Nefes egzersizleri
Algısal:  İşitsel,  Görsel,  Dokunsal, Tatsal,  Kokusal, Sezgisel yetenek uygulamaları
Psikojik: Özgüven,  Özsaygı,  Özdisiplin,  Özfarkındalık, Özbilgisi, Özdeğer, Özetkinlik, Özmotivasyon

Davranışsal: Beslenme, Uyku, Hijyen, İletişim, Düşünme, Değerlendirme, Özbakım vb. gibi günlük Bütünsel Yaşam Becerileri ile ilgili bilgilendirme, sahneleme, oyun ve uygulamaları yer almaktadır.

 

 

KATILIMCIYA KAZANDIRDIKLARI

 

-   Beynin sağ ve sol loblarını dengeli kullanarak; konunun hem bütününü hem de detaylarını görebilme yeteneği kazandırır.

 

-   Soyut ve somut düşünebilmesini sağlayarak; hızlı karar verme, sorun çözme, risk alma, odaklanabilme beceri ve yeteneklerini artırır.

 

ü   Beyindeki ‘beyaz madde’nin artırılmasıyla gelecekte iş gücü kalitesini ve verimini düşürebilecek rahatsızlıklardan uzak tutar. ( Demans, Alzheimer, Parkinson, Dikkat Eksikliği, Konsantrasyon Bozukluğu, Odaklanma Problemleri, vb. gibi bilişsel rahatsızlıkları engeller.)

 

-   Beynimizin Amigdala ve Hipokampüs bölgelerinde kontrolümüzü geliştirerek amaç, hedef ve görevlerimizi yerine getirebilme yeteneği kazandırır.

 

-   Üst biliş sayesinde, olaylar ve durumlara yeni bakış açıları ile yaklaşma becerisi kazandırır.

 

-   Sosyal yönü yoğun iş gruplarında iletişim, empati, hoşgörü, ortak hedefler ve bunun gibi kavramları barındırarak, ekip ve takım bilincini hissettirir ve geliştirir.

 

-   Beden ve ritim ile uygulanmasından dolayı beyindeki korteks kalınlığını artırarak stres kontrolü ve yönetimini geliştirir.

 

-   El ve göz koordinasyonunu geliştirerek zihinsel ve bedensel refleks hızını artırır.

 

ü   Uzun ve hareketsiz pozisyonların oluşturduğu postür bozukluklarını engeller.

 

ü   Dikkatin yükselmesi ile yeni durum ve deneyimlere açık olmayı sağlar.

 

-   Fikir akıcılığı ve serbest düşünme becerisi kazandırır.

  

-   Yaratıcı ve orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.

 

-   Hataları faydaya çevirebilme becerisi kazandırır.

 

-   Uzun çalışma saatlerindeki performansı artırır.

 

-   Durumları değerlendirme kapasitesini artırır.

 

-   Odaklanma ve yoğunlaşmayı sağlar.

 

-   Özgüven gelişimi sağlar.

  BYJONG BÜTÜNSEL YAŞAM EĞİTİM PROGRAMLARININ

KURUMA KAZANDIRDIKLARI

 

ü     Zamanlama ve sürdürebilirlik konusundaki uygulamalarla ‘Zaman Yönetimi’ konusunda farkındalık oluşturmak.

 

ü     Takım çalışmalarıyla çözüm odaklı olmayı ve problemlere duyarlı olmayı sağlamak.

 

ü     Çalışanlarını alışıla gelmedik bir ‘eğitim etkinliği’ne dahil ederek farklılık yaratmak.

 

ü     Çalışanlarını eğlenceli bir Jonglörlük etkinliğine dahil etmiş olmak.

 

ü     Kurumun stratejik hedefleriyle, çalışan hedeflerini bağdaştırmak.

 

ü   Çalışanlara yön vermek, yetkinliklere göre görev vermek.

 

ü   Savunmadan ve suçlamadan geri bildirim verebilmek.

 

ü   Çalışanların kurumu sahiplenmesini sağlamak.

 

ü   Beklenen kalite ve standartta sonuç almak.

 

ü   Hesaplanmış risk almayı teşvik etmek.

 

ü     Üretkenliği ve ekip bilincini artırmak

 

ü   Yaratıcılığı ve fikir üretimini artırmak.

 

 

YARATICI DRAMANIN YARARLARI

-Yaratıcı drama; iletişim becerilerini geliştirir, mevcut iletişim birikimine yeni iletişim kazanımlarıyla katkı sağlar.

            -Yaratıcı drama; Yaratıcılık yeteneklerini geliştirir, yaratıcı yanların farkına varılması ve ileri gitmesine olanak sağlar.

            -Yaratıcı drama; Deneyim ve yaşantıları yeniden gözden geçirtir, geçmiş deneyimlerin ışığında geleceğe güvenli adım atılmasını sağlar.

            -Yaratıcı drama; Kazanılmış kavramlara yeni anlamlar yükletir, bilinen kavramların farklı anlamlarla yorumlanmasını sağlar.

            -Yaratıcı drama; Bilgileri yeni bir bakış açısıyla değerlendirme fırsatı verir, mevcut bilgilerin farklı bir yönden değerlendirilmesini  sağlar.

            -Yaratıcı drama; Karmaşık olayları anlaşılır hale getirir, çözümlenemeyen olayların anlaşılmasını sağlar.

            -Yaratıcı drama; Birlikte çalışma alışkanlıkları kazandırır, grupla bir arada çalışarak ürün verme olanakları sağlar.

            -Yaratıcı drama; Katılımcı olma davranışını geliştirir, grup üretimleri içinde etkin olarak yer almayı sağlar.

            -Yaratıcı drama; Bağımsız olarak karar verebilme becerilerini geliştirir, ortam yaratarak bağımsız karar verme olanakları sağlar

            -Yaratıcı drama; Eğitim ve öğretimin içinde aktif rol aldırır, çocuğun derse kapsamlı olarak katılımını sağlar.

            -Yaratıcı drama; Kendine güveni geliştirir, kendine her yönüyle güvenen bireyler yetişmesini sağlar.

            -Yaratıcı drama; Kendini başkasının yerine koyabilmeyi (empati) geliştirir, bireyin olaylara başkasının  penceresinden bakmayı öğrenmesini sağlar.

            -Yaratıcı drama; Kendini ifade edebilme becerilerini geliştirir, bireyin grup içinde kendini özgürce ifade edeceği olanaklar sağlar.

            -Yaratıcı drama; Kişinin kendini tanımasını geliştirir, bireyin kendi ile ilgili farkındalıkların artmasını sağlar.

            -Yaratıcı drama; Demokratik düşünme becerilerini geliştirir, bireyin olaylar karşısında daha demokratik düşünmesini sağlar.

            -Yaratıcı drama; Sorumluluk duygusunu geliştirir, bireyin olaylar karşısında sorumluluklarını alabilmesini sağlar.

            -Yaratıcı drama; Yaşamı çok yönlü algılatır, bireyin yaşamı her yönden değerlendirmesini sağlar.

            -Yaratıcı drama; Yorumlama becerilerini geliştirir,  bireyin olayları daha iyi incelemesi ve yorumlamasını sağlar.

            -Yaratıcı drama; Zaman ya da uzaklık yönünden ulaşılamayan olayları inceletir, geçmişte veya gelecekteki olaylar hakkında düşünme olanakları sağlar.

            -Yaratıcı drama; Değişik yaşantıların tanınmasına olanak verir, birçok yaşantının incelenerek değerlendirilmesini sağlar.

            -Yaratıcı drama; Dikkat dağınıklığını önler, bireyin etkinliklere ve olaylara yoğunlaşmasını sağlar.

            -Yaratıcı drama; Konuşma becerilerini geliştirir, rol oyunları içinde bol bol konuşmasına olanak sağlar.

            -Yaratıcı drama; Dinleme becerilerini geliştirir, bireyin rol içinde ve yaşamda dinlemenin önemini kavramasını sağlar.

            -Yaratıcı drama; Anlatım becerilerini geliştirir, bireyin her tür olanağını ve organını kullanarak anlatmasına ortam sağlar.

            -Yaratıcı drama; Kalıcı öğrenmelerin yolunu açar, bireyin yaparak yaşayarak sağlıklı öğrenmeler elde etmesini sağlar.

            -Yaratıcı drama; Araştırma istek ve duygusunu geliştirir, merak  uyandırarak araştırma yapmayı sağlar.

 

Kaynak: Yaratıcı Drama Liderlik Eğitmeni

              Mete AKOĞUZ 


 

 

BÜTÜNSEL YAŞAM

ETKİNLİK ve EĞİTİMLERİ

                                                                                               


 

BYJONG

BÜTÜNSEL YAŞAM EĞİTİMLERİ

 

JONGLÖRLÜK NEDİR ?

   Jonglörlük, aynı anda, birden fazla objeyi ustalıkla çevirme sanatıdır.

     Gün geçtikçe hızlanan teknoloji çağının temposuna ayak uydurabilmek için birden fazla beceriye sahip olmamız gerekir.

     Jonglörlük, katılımcının bu becerilere sahip olmasını sağlayan zihinsel, bedensel, psikolojik ve sosyal alanları bütünselleştiren bir disiplindir. 

  

 Birden fazla nesneyi çevirmek;

 

1)        Zihinsel becerileri geliştirir. Bu gelişim beyindeki beyaz ve gri maddenin artışı sayesindedir. ( Beynin alt kısmının ½’sini kapsayan beyaz madde, yeteneklerimizi belirleyen maddedir. Beynin en üst kısmını oluşturan gri madde, hesaplamanın yapıldığı ve hafızanın depolandığı yerdir. )

2)        Fiziksel becerileri geliştirir. Bu gelişim ” Sağ-sol el, kol, göz ve beden koordinasyonunu ve dengesini sağlayan “beynin ince ve kaba motor” bölgelerinin aktivasyonunu sağlar.

3)        Psikososyal becerileri geliştirerek beynin korteks bölgesinin genişlemesini sağlar. Bu gelişim “psikolojik farkındalık gerektiren, kendini ifade edebilme, özgüven, öğrenmeyi öğrenme gibi becerilerin gelişmesini sağlar.

 

 

Jonglörlük; yaşamın farklı alanlarını bütünleyen bir etklinlik, kişinin bu alanlarla ilgili becerileri kazanmasını sağlayan bir disiplindir.

BYJONG BÜTÜNSEL YAŞAM EĞİTİM PROGRAMININ ORTAK İÇERİĞİ

 

GİRİŞ: Etkinliğimiz ve eğitimimizle ilgili ön bilgi verecek ve katılımcılarla ilk diyaloğu sağlayacak, Jonglörlük üzerine ufak bir gösteri ve söyleşi.

 

 

DESTEKLEYİCİ UYGULAMALAR:

 

ü  Nefes egzersizleri

 

ü  Dikkat, Konsantrasyon, Koordinasyon ve Motivasyon egzersizleri

 

ü  Jonglörlük egzersizleri

 

ü  Gösteri

 

ü  Takım çalışmaları

 

HEDEFLER :

 

ü  Jonglörlüğün ilk hedefi olan 3 top çevirme becerisini katılımcılara kazandırmak.

 

ü  Eğitim programının katılımcı tarafından en yüksek verim ve kalıcılıkla öğrenilmesini sağlamak.

 

 

 

BYJONG BÜTÜNSEL YAŞAM EĞİTİM PROGRAMLARININ

KURUMA KAZANDIRDIKLARI

 

ü     Zamanlama ve sürdürebilirlik konusundaki uygulamalarla ‘Zaman Yönetimi’ konusunda farkındalık oluşturmak.

 

ü     Takım çalışmalarıyla çözüm odaklı olmayı ve problemlere duyarlı olmayı sağlamak.

 

ü     Çalışanlarını alışıla gelmedik bir ‘eğitim etkinliği’ne dahil ederek farklılık yaratmak.

 

ü     Çalışanlarını eğlenceli bir Jonglörlük etkinliğine dahil etmiş olmak.

 

ü     Kurumun stratejik hedefleriyle, çalışan hedeflerini bağdaştırmak.

 

ü   Çalışanlara yön vermek, yetkinliklere göre görev vermek.

 

ü   Savunmadan ve suçlamadan geri bildirim verebilmek.

 

ü   Çalışanların kurumu sahiplenmesini sağlamak.

 

ü   Beklenen kalite ve standartta sonuç almak.

 

ü   Hesaplanmış risk almayı teşvik etmek.

 

ü     Üretkenliği ve ekip bilincini artırmak

 

ü   Yaratıcılığı ve fikir üretimini artırmak.

 

BYJONG BÜTÜNSEL YAŞAM EĞİTİM PROGRAMLARININ

 

KATILIMCIYA KAZANDIRDIKLARI

 

ü   Beynin sağ ve sol loblarını dengeli kullanarak; konunun hem bütününü hem de detaylarını görebilme yeteneği kazandırır.

 

ü   Soyut ve somut düşünebilmesini sağlayarak; hızlı karar verme, sorun çözme, risk alma, odaklanabilme beceri ve yeteneklerini artırır.

 

ü   Beyindeki ‘beyaz madde’nin artırılmasıyla gelecekte iş gücü kalitesini ve verimini düşürebilecek rahatsızlıklardan uzak tutar. ( Demans, Alzheimer, Parkinson, Dikkat Eksikliği, Konsantrasyon Bozukluğu, Odaklanma Problemleri, vb. gibi bilişsel rahatsızlıkları engeller.)

 

ü   Beynimizin Amigdala ve Hipokampüs bölgelerinde kontrolümüzü geliştirerek amaç, hedef ve görevlerimizi yerine getirebilme yeteneği kazandırır.

 

ü   Üst biliş sayesinde, olaylar ve durumlara yeni bakış açıları ile yaklaşma becerisi kazandırır.

 

ü   Sosyal yönü yoğun iş gruplarında iletişim, empati, hoşgörü, ortak hedefler ve bunun gibi kavramları barındırarak, ekip ve takım bilincini hissettirir ve geliştirir.

 

ü   Beden ve ritim ile uygulanmasından dolayı beyindeki korteks kalınlığını artırarak stres kontrolü ve yönetimini geliştirir.

 

ü   El ve göz koordinasyonunu geliştirerek zihinsel ve bedensel refleks hızını artırır.

 

ü   Uzun ve hareketsiz pozisyonların oluşturduğu postür bozukluklarını engeller.

 

ü   Dikkatin yükselmesi ile yeni durum ve deneyimlere açık olmayı sağlar.

 

ü   Fikir akıcılığı ve serbest düşünme becerisi kazandırır.

 

 

ü   Yaratıcı ve orijinal fikirlerin ortaya çıkmasını sağlar.

 

ü   Hataları faydaya çevirebilme becerisi kazandırır.

 

ü   Uzun çalışma saatlerindeki performansı artırır.

 

ü   Durumları değerlendirme kapasitesini artırır.

 

ü   Odaklanma ve yoğunlaşmayı sağlar.

 

ü   Özgüven gelişimi sağlar.

 

 

GÜNÜMÜZÜN VE GELECEĞİN İNOVATİF BİR EĞİTİM PROGRAMI OLARAK BYJONG BÜTÜNSEL YAŞAM EĞİTİMLERİ;

Kurum ve çalışanları için yaratıcı, trend ve modern eğitim vizyonuyla, yeni çağın öğrenme anlayışına hizmet etmektedir.

Kurumsal bir firma olan BYJONG, yaşamın her alanını Jonglörlük ve Yaratıcı Drama ile bütünselleştirmeyi misyon edinmiştir.

Eğitmenleri ve ekibiyle, farklı bir düşünce yapısına sahip olan BYJONG, tek bir insana değer vermekten başlayarak, daha değerli bir toplumda yaşamayı amaç edinmiştir.

Kurum ve çalışanlarının, bu eğitim programına dahil olmaları, günlük hayatlarına bakış açılarını genişletmelerini sağlayacaktır. Bu gelişim, hem kişinin kendi hayatının kalitesini artırır hem de bir başkasının hayatı ile ilgili değer kavramını genişletmesini sağlar. Dolayısıyla toplumumuz ‘bir bütün olarak yaşamaya’ bir adım daha yaklaşmış olur. ‘Kaliteli bir yaşam için ’ BYJONG !'

 

 

·         Dimes - 2008 - Mehmet Okur El Casting 

 

·          İz Tv - 2009 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         TEGV - 2010 – Gösteri Sunum Eğitim 

·          Abdi İbrahim – 2011 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         Global Turizm - 2011 – Gösteri Sunum Eğitim

·         Kaya Termal İzmir - 2011 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         CİNE5 - 2011 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         Abbott - 2011 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         Biocodex - 2011 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         8.ULUSLARARASI KOGNITIF NOROBILIM KONGRESİ - (Jonglörlük Beyin İlişki) - 2011 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         Finansbank - 2012 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         Konica Minolta - 2012 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         Rotaract - 2012 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         Sabancı Üniversitesi – 2012 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         Aydın Üniversitesi – 2012 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         İstanbul Üniversitesi - 2012 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         Özel Alev Okulları - 2012 – Gösteri Sunum Eğitim , Eğitmenlik

 

·         Neşe Erberk Anaokulları - 2012 – Gösteri Sunum Eğitim

·         YGA - 2012 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         İTÜ - 2012 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         Sanko - 2012 – Gösteri Sunum Eğitim

 

·         25. Naturel Festivali - “Bütünsel bir Yaklaşım olarak Jonglörlük”- 2012 - İnteraktif Seminer

 

·         TRT İSTANBUL RADYO1 GECENİN İÇİNDEN- EBRU ERKEKLİ'NİN KONUĞU-2011

 

·         Hürriyet Gazetesi -RÖPORTAJ-2011

 

·         Posta Gazetesi - RÖPORTAJ-2011

 

·         Sabah Gazetesi -  İŞTE İNSAN KAYNAKLARI GAZETESİ-RÖPORTAJ-2011

 

·         TRT OKUL TV ile KONTROL SENDE PROGRAMI- JONGLÖRLÜK EĞİTİMİ-İST- 2011

  

 https://twitter.com/byjong           

 

 İLETİŞİM:

 

Gsm: 0535 865 07 53

Email: serdarguven2003@gmail.com

 

Daha fazla bilgi için: www.byjong.com

 

Referanslar için: http://www.byjong.com/?&Syf=15&cat_id=16&baslik_name=UkVGRVJBTlMsIEtBVElMSU0gdmUgw4dBTEnFnk1BTEFSSU1JWg==&/REFERANS,-KATILIM-ve-%C3%87ALI%C5%9EMALARIMIZ

 

SERDAR GÜVEN HAKKINDA:

Halkla İlişkiler ve İşletme eğitimlerinden sonra Sosyal Bilimler Enstitüsü, İletişim Fakültesinde Kurumsal İletişim Yüksek Lisans Eğitimine devam etmekte olan Serdar GÜVEN, Fransız Kültür aracılığıyla Bilgi Üniversitesi’nde Fratellini Çağdaş Sanatlar Akademisi Eğitmenleri tarafından “Jonglörlük, Akrobasi ve Mim Sanatları” eğitimleri almıştır.

İlgi alanı olan konularda eğitimlerini devam ettiren Serdar GÜVEN- UDA-Uygulamalı Davranış Analizi Eğitimi ve İlköğretimde Kaynaştırma ve Drama eğitimlerini tamamlamıştır.

Özel bir Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezinde Genel Müdür yardımcılığı ve Dikkat konusunda eğitim ve Kurumsal sosyal proje yönetimi görevini yerine getiren Serdar GÜVEN, on beş yıldır “Beyin, Stres, Dikkat ve Konsantrasyon Eşiği Gelişimi” üzerinde yürüttüğü araştırmalarını ‘Drama, Sanat, Hareket, Oyun Terapisi ve Jonglörlük’ teknikleri ile birleştirmiştir. Oluşturduğu “BYJONG Eğitim Programlarını” Özel Eğitim, Psikolojik Danışmanlık ve Rehberlik Merkezlerinde Grup ve Bireysel derslerle, Kolej ve devlet okullarında ‘Çocuklarda Dikkat Eşiklerinin Artırılarak Duygu, Düşünce ve Davranışların Kontrolü Projesini’ sürdürmektedir. Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimciliğinin yanı sıra  “BYJONG Eğitim Ekibiyle” Kurum ve Kuruluşlara “Kişisel Gelişim ve Kurumsal Motivasyon Eğitimleri” vermektedir.

 

 

İŞ DÜNYASINDA JONGLÖRLÜK:

http://lead-global.com/Business-Juggling/Juggling-in-the-business.html

http://www.stargazete.com/cumartesi/taksi-soforleri-de-jonglor-olmali-haber-400241.htm http://www.isteinsan.com.tr/isteinsan_gazete/73052.html

http://www.sirkethaberleri.com/basin-bultenleri/byjong-sirket-haberleri

http://benefits-of-juggling.blogspot.com/ http://www.buildingteams.com/Teambuilding_Activity/Teambuilding_Games/group_juggling.htm

  

Özel Yalıtım Maddesi: Miyelin Kılıfı

Sinir hız kılıfı.Sinir hücrelerinde, hücrenin belirli bir bölümü tarafından meydana getirilen ve akson adı verilen uzantıların üzerini kaplayarak koruma ve sinir iletiminde hız sağlayan örtü. 

Miyelin tıpkı elektrik kablolarının etrafındaki iletken olmayan plastik yalıtım malzemesi gibi görev yapar. Elektrik kabloları hem dokunanların zarar görmemesi, hem de elektrik kaçağı yapıp güç kaybına sebep olmamaları için yalıtılırlar. Eğer miyelin maddesi olmasaydı ya elektrik sinyalleri çevredeki dokulara sızarak mesajı bozacak ya da vücuda zarar verecekti. Ayrıca bu yalıtım maddesi iletkenliği büyük ölçüde artırarak, sinyalin daha hızlı hareket etmesini sağlar. Miyelinle kaplı olmayan sinirler uyarıları saniyede 1-2 metre hızla iletirken, miyelinle kaplı sinirler uyarıları saniyede 100 metre hızla iletirler.

Vücudumuzdaki miyelin kılıflı sinir lifleri duyu organlarımızdan beyne, beyin ve omurilikten istemli kaslarımıza uyarılar gönderirler. İstemli hareketlerimiz o kadar hızlı ve otomatiktir ki, beyindeki bir düşünce ile adale kasılması neredeyse eş zamanlı gibidir. Algı ve hareketlerimizin hiçbir çaba harcanmadan böylesine hızlı olmasının ardındaki sebep, sinir iletiminin saatte 390 kilometreye varan hızla gerçekleşmesidir. Bacaklardaki 1 metre uzunluğundaki siyatik sinirlerinde bu hız saatte 467 km'dir.

Bazı durumlarda sinyallerin zamanlaması olağanüstü boyutlardadır. Konuşma esnasında "b" harfinin telafuzunu "p" harfinin telafuzundan ayırt edebilmeniz için, "p" harfini çıkartacak şekilde ses tellerinizi hareket ettirmenizden saniyenin otuz binde biri kadar bir süre önce dudaklarınızın açılması lazımdır. Böylece "p" harfini, eş zamanlı olarak dudaklarınızı açıp ve ses tellerinizi titretmeniz sonucunda ortaya çıkan "b" harfi ile karıştırmamış olursunuz. Yani "b" ile "p" harfleri arasındaki ayrımı saniyenin otuz binde biri kadarlık süreye borçluyuz. Bu ayrım hayatımızda iletişim açısından son derece önemlidir. "Pot" ve "bot" kelimeleri arasındaki anlam farkını sağlayan işte bu küçük zaman dilimidir. Beyin bu zamanlamayı kendi kendine yaptığı için, sizin bunun üzerinde "düşünmeniz" bile gerekmez. "P" ya da "b" harflerini seslendirme sinyali düşüncelerinizde belirdiğinde, bu olayların tümü de birbirini izleyerek gerçekleşir.

Miyelin kılıfının önemini anlamak için Multipl skleroz (MS: multiple sclerosis) hastalığını düşünebiliriz. Multipl skleroz (MS) beyinde ve omurilikte, mesajları taşıyan sinir telleri etrafındaki koruyucu kılıfın zarar gördüğü bir hastalıktır. Kılıfın hasar gördüğü yerlerde skleroz denilen sertleşmiş dokular yer almaktadır. Bu sertleşmiş dokular, sinir sistemi içinde pek çok yerde oluşabilir ve sinirler boyunca mesajların iletilmesini, beyin ve diğer organlar arasındaki iletişimi engelleyerek birtakım bozuklukların oluşmasına neden olur. Bu hastalıkta miyelin kılıf hasarlıdır ve tıpkı elektrik tellerini yalıtan bir kabloda delikler oluşması gibi miyelin kılıfta da boşluklar oluşur. Bu boşluklar sinir uyarılarının iletilmesinde kesintilere sebep olurlar.

Dizili domino taşları arasından bir tanesini çıkardığınızda, taşların birbirini iterek devirmesi bu boşluk noktasında kesintiye uğrar. Aynı şekilde hasarlı miyelin kılıfı da sinir uyarılarının iletilmesini kesintiye uğratacaktır. Bir domino taşının eksilmesinin etkisi, ciddi bir sinir veya omurilik hasarının etkilerine benzetilebilir. Bu hasar giderilene kadar sinir uyarısı yayılamaz.

Bu hastalık miyelin kılıfının vücudumuz açısından önemini gözler önüne seren önemli bir örnektir.
Yorumlar - Yorum Yaz