Koç Topluluğu Spor Kulübü- Ritmik Cimnastik Takımı ile Bütünsel Yaşam Etkinlikleri www.akademiguven.com goo.gl/1mKPU5 Paylaşmak Güzeldir :)


InstagramBYJONG Bireysel & Kurumsal Bütünsel Yaşam Danışmanlık: Psikolojik, Zihinsel, Bedensel, Sosyal Yetenek ve Becer Gelişimi Terapi, Eğitim ve Etkinlikleri


BYJONG Nöroeğitsel ve Bütünsel Yaşam Eğitimleri Sayın Değerli Koç Topluluğu Sporcularımız, Velilerimiz ve İlgililer,

2003 yılından bu yana sürdürdüğümüz Spor, Sanat ve Bilim altyapılı Psikomotor, Psikososyal ve Psikoteknik kazanımları olan çalışmalarımız ile Zihinsel, Bedensel, Psikolojik ve Sosyal Yaşam alanlarımızı “Bütünsel “olarak geliştirmeyi amaç edindik, sizlere de olmaktan mutluluk duyduk.

Tüm canlıların temel taşı olan “Hücre Sistemleri” yani Nöron ağları bizlerin tüm potansiyellerimizi oluşturmaktadır. Evrimlerimiz sırasındaki farklılıklar ve ihtiyaçlardan oluşan farklı gelişim düzeyleri bitkilerde, böceklerde, hayvanlarda ve insanlarda farklı sonuçlar ortaya çıkarmıştır.

İnsanı diğer canlılardan ayıran en önemli farklar ise “Korteks” isimli beynin Beyaz Yetenek bölgesi olan “Miyelin tabakası”; bir diğeri ise Bilgelik ve Farkındalık bölgesi olan “ Neokorteks” isimli beyin en dış kabuğudur. Bu bölgelerin deneyimsel uygulamalarla geliştirilebildiği bilimsel olarak kanıtlanmıştır. Bizde aşağıdaki kazanımları sağlamak üzere “Nöroeğitsel “çalışmalar yapmaktayız.

Bir başlangıç olarak planladığımız eğitimlerimiz sırasında birçok teknik çalışma ve bilgi ile “El, Göz ve Bedene” dayalı alanlarda Denge, Dikkat, Konsantrasyon, Koordinasyon, Nesne Kontrol, Refleks Hızı ve Yaratıcılığa yönelik yeteneklerde, beceri ve gelişimler hedeflemekteyiz.

Sizlerle bu çalışmamızda özellikle iki alanda interaktif uygulamalar gerçekleştirdik: Bunlar “Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama“ uygulamalarıdır.

Çalışmalarımızın içeriğinde, Nefes Teknikleri, Vizüalizasyon (Zihinde Canlandırma) Teknikleri, Görme ve Dinleme Biçimleri, Farkındalık Teknikleri, Jonglörlük, Dur-Düşün-Yap Metodu, İç Motivasyon, Takım Olma ve daha birçok konuda teknik bilgi ve uygulamalar yer almaktadır.

BYJONG Eğitim Ekibi olarak bugüne kadar Eğitim, Sağlık, Spor, İş Dünyası ve daha birçok kurum, kuruluş ve bireylerle Kurumsal ve Kişisel Gelişim Eğitim Etkinlikleri düzenledik. Ayrıca birçok sanat, spor ve sağlık alanında Koçluk ve Danışmanlık hizmetleri vermekteyiz. Bireysel ve grup olarak verdiğimiz hizmetlerimizden bazıları şöyledir: Oyun, Sanat, Müzik, Drama, Hareket ve Uğraş Terapileri ile Otizm, Hiperaktivite, Dikkat eksikliği, Odaklanma bozuklukları, Tikler, Kekemelik, Dil veKonuşma bozuklukları, Özgüven, Kendini İfade, Farkındalık, İletişim Becerileri, Stres Yönetimi, Gitar, Piyano, Bateri, Severek ve Anlayarak Hızlı Okuma vb. gibi alanları sıralayabiliriz.

Çalışmalarımızdan neşe, eğlence ve birçok kazanımla ayrılacağınızı temenni eder, sağlıklı ve başarılı günler dileriz.
BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri nedir?

Hızlanan günlük yaşamlarımızda beynimizden 50 bin ila 100 bin düşünce ile geçer.

Çocuklarımızın çağın gereklerine uygun Zihinsel, Bedensel, Psikolojik, Sosyal "Bütünsel Yaşam Becerilerini" kazanabilmeleri için 'Eğitim Bilimciler' farklı disiplinleri bir araya getirerek yeni yöntem ve uygulamalar geliştiriyor. Beyin araştırmacıların da yaptığı araştırmalara göre Serotonin hormonu ekiple oynanan oyunlar sırasında en yüksel düzeye çıkarak dikkatli, mutlu ve verimli olmamızı sağlıyor.

Oyun, Sanat, Hareket, Spor, Müzik, Dans, Bilim, Psikodrama, Terapi gibi birçok alanı içinde bulunduran " BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri " bunların en yeni ve en etkili olanlarındandır.

Niçin BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri?

Anne-Baba olarak çocuklarımızın  kendi ihtiyaçlarını karşılayıp, kendisine yetebilmesini, yeri geldiğinde kendini korumasını, başarılı olmasını ve tüm bunların gelişerek devam etmesini istediğimiz birçok konu var. Öğrenme dikkatimizin derinliği, süresi ve genişliğine bağlıdır.

Çocukların hızlı, kalıcı ve gelişmeye açık öğrenmeleri sevdikleri kişi, yer ve konuyla yakından ilgilidir.

Çocuklarımızdan denemedikleri  bir şeyi başarmalarını bekleyemeyiz.

Bilinçli (kognitif) davranış, deneyim ve başarı beynimizin duyu organları kullanıldığı oranda gelişir.

Oyun, çocukların en etkili öğrenme yöntemlerinden biridir.

BYJONG Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitimleri, çocuklarımızın “Deneyimsel Oyunlarla” özellikle beyindeki Duygu, Düşünce ve Davranışlarımızdan sorumlu Alt Beyin, Limbik Sistem, Amigdala, Korteks ve Neokorteks isimli bölgelerini bilinçli kullanmalarını geliştirerek, Beta’dan Alfa beyin frekansına geçirmesiyle:

Denge, Dikkat, Konsantrasyon, Koordinasyon, Yüksek iç Motivasyon, İletişim, Özgüven, Özsaygı, Özdisiplin, Özfarkındalık (Metakognitif, Üstbiliş)gibi Kişisel ve Sosyal yaşam becerilerini geliştirerek, istek ve hareketlerinin farkında; mutlu ve başarılı bir yaşam sürmesini hedeflemekteyiz. 


Uyguladığımız etkinliklerden bazıları aşağıdadır:

El-Göz-Beden, Sağ ve Sol Beyin bölgelerinin aktif edildiği Nöroeğitsel Jonglörlük Oyunları

Refleks, Denge, Dikkat, Konsantrasyon, Koordinasyon, Odaklanma Becerisi Oyunları,

Tanışma, iletişim ve ilişki Oyunları,

Dinleme, Görme ve Algılama Becerileri Oyunları

Okuma, Anlama ve Hatırlama Becerisi Oyunları,

Nefes, Stres, Kaygı ve Öfke Kontrolü Uygulamaları

Yaratıcılık, Yetenek ve Beceri Gelişimi Oyunları

Özgüven, Özsaygı, Özdisiplin, Özdeğer, Özetkinlik ve Özfarkındalık Oyun ve Uygulamaları yer almaktadır.

Nöroeğitsel Jonglörlük ve Yaratıcı Drama ile

Psikomotor-Psikososyal Yetenek ve Beceri Geliştirme Uzmanı

Serdar GÜVEN   www.byjong.com  Cep:0535 865 07 53     serdarguven2003@gmail.com
Çocuğunuzun en çok hangi alanlarda gelişmesini istersiniz?

1. Beyin(Zihin)Bilişsel Alan: Dikkatli, Eleştirel, Analitik, Derinlikli, Güçlü, Hızlı ve Sakin Konsantre Düşünme Bilinci, Yeteneği ve Becerisi

Eğer kafamızın içine bakabilme imkânına sahip olabilseydik, hangi beynin bir 

diğerinden daha zeki olduğunu anlayabilir ya da hangi saklı durumların kişide 

şizofrene veya disleksiye (öğrenme bozukluğu) neden olduğu keşfedilebilirdik. Yeni 

bir manyetik rezonans teknolojisi olan difüzyon tensör görüntüleme cihazı gerekli 

kanıtları bulmak için bilim insanlarına yardım etmekte ve önemli bir bilgiyi açığa 

çıkarmaktadır; zekâ ve akıl sendromlarının çeşitliliği beyaz madde içeren 

beyin bölgelerinden etkilenmektedir.


2. Vücut(Beden)Fiziksel Alan: İhtiyaç, Teknik ve Estetik Odaklı; Enerjik, Doğru Nefes ve Beslenme Bilinci, Yeteneği ve Becerisi

Bilim adamlarının, uzun süre beyindeki beyaz maddenin pasif bir alt yapı 

olduğunu sanmalarına rağmen, yeni çalışmalar bu maddenin öğrenmeyi ve akıl 

(mental) hastalıklarını aktif olarak etkilediklerini göstermektedir. 

Gri madde ise zihin hesaplamalarının yapıldığı ve hafızanın depolandığı 

yerdir. Gri maddenin bulunduğu kabuk, beynin en üst tabakasında olup sıkıca 

paketlenmiş nöron gövdelerinden meydana gelmektedir. Bu kısımlar sinir hücrelerinin 

karar verme kısımlarıdır. Alt kısım ise beyaz maddenin bulunduğu yerdir ve insan 

beyninin neredeyse yarısını doldurur. İnsandaki beyaz madde oranı diğer 

hayvanların beyninden bulunandan daha fazladır. 

Beyaz madde milyonlarca haberleşme kablosundan oluşmakta ve her biri 

akson denilen uzun ve diğerlerinden bağımsız uzun bir tel içermektedir. Miyelin 

denilen beyaz bir madde ile kaplı olan aksonlar beynin farklı bölgelerindeki nöronları 

birbirlerine bağlar. 

Yapılan araştırmalar, beyaz madde bölgelerinin profesyonel piyanistlerde 

müzisyen olmayanlara göre çok daha yüksek olduğunu göstermektedir. Bu bölgeler 

serebral korteks bölgelerini birbirlerine bağlamakta ve bu da parmakları koordineli bir 

şekilde hareket ettirmeyi sağlamaktadır. 3. Duygusal(Psikolojik)Ruhsal Alan: Motivasyon, Özgüven, Arzu, Değerler, Kendini Kabul ve İfade Bilinci, Yeteneği ve Becerisi

Merkezî sinir sisteminde miyelinin yokluğu veya eksikliği mültipl skleroz, 

serebral plasi (duruş ve hareket bozukluğu), Alexander hastalığı (merkezî sinir 

sisteminin tahribatı) gibi hastalıklara; miyelinin anormal oluşumu ise şizofreniye, 

otizme ve disleksiye neden olmaktadır. 
4. Sosyal( Toplumsal) Varoluşsal Alan: Empati, Kendini Kabul Ettirme Bilinci, Yeteneği ve Becerisi

Sağırlık, seslerin analiz edildiği serebral korteks’deki daha yüksek seviyedeki 

işlemlerdeki kusurlardan meydana gelmektedir. McGill Üniversitesi’nden bir 

araştırmacı, bu durumda beyaz maddenin sağ ön beyindeki özel bir fiber yığıntı 

kısmında azaldığını bulmuştur. Yale Üniversitesi’ndeki araştırmalarda bu yığıntı 

kısmında miyelinleşmenin yüksek seviyelere oluştuğu zamanlar olan ceninin son 

gelişim zamanları veya ergenlikte sigara dumanına maruz kalmanın da, beyaz 

maddeyi bozup dağıttığını göstermiştir.Miyelinleşmenin en büyük kısmı 0-6 yaş ve sonrasında yirmili yaşlarda oluşmaktadır. Orta yaşta 

ve yaşlılıkta beyin yeniden nasıl biçimlenebiliyor ve kendini nasıl onarabiliyor sorusu 

akla gelebilir. Örneğin 60, 70 ve 80’li yaşlarda zihinsel egzersizlerin Alzheimer’ın 

gecikmesine yardım ettiği bilinmektedir. Ayrıca bilgelik neden ileri yaşlarda artmakta 

sorusu da bu noktada akla gelen önemli sorulardan biridir. 

Deneyler, miyelinleşmenin 50’li yaşların ortalarına doğru daha gizli ve ustaca 

devam ettiğini ileri sürmektedir. Beyaz madde öğrenme çeşitleri için anahtar bir rol 

oynamakta, bunun için de uzun süren pratikler ve tekrarlar gerekmektedir. Beyinleri 

geniş bir şekilde miyelinleşen çocuklara bu nedenle ebeveynlerine kıyasla yeni yetenekler kazandırmak çok daha kolaydır. Başka bir deyişle dünya çapında büyük 

zihinsel ve fiziksel yetenekler yetiştirmek için çocuklara çok küçük yaşlardan

itibaren küçük ve büyük kas gruplarına yönelik etkinlikler ve 

yönlendirici bilgileri vermek gerektiği anlaşılmaktadır.
5. Yaratıcılık(Kreatif )Bütünsel Alan: Tüm alanların kaliteli birleşimi olan Bütünsel Alan.

Bilim adamlarının, uzun süre beyindeki beyaz maddenin pasif bir alt yapı 

olduğunu sanmalarına rağmen, yeni çalışmalar bu maddenin öğrenmeyi ve akıl 

(mental) hastalıklarını aktif olarak etkilediklerini göstermektedir. 

Gri madde ise zihin hesaplamalarının yapıldığı ve hafızanın depolandığı 

yerdir. Gri maddenin bulunduğu kabuk, beynin en üst tabakasında olup sıkıca 

paketlenmiş nöron gövdelerinden meydana gelmektedir. Bu kısımlar sinir hücrelerinin 

karar verme kısımlarıdır. Alt kısım ise beyaz maddenin bulunduğu yerdir ve insan 

beyninin neredeyse yarısını doldurur. İnsandaki beyaz madde oranı diğer 

hayvanların beyninden bulunandan daha fazladır. 

Beyaz madde milyonlarca haberleşme kablosundan oluşmakta ve her biri 

akson denilen uzun ve diğerlerinden bağımsız uzun bir tel içermektedir. Miyelin 

denilen beyaz bir madde ile kaplı olan aksonlar beynin farklı bölgelerindeki nöronları 

birbirlerine bağlar. 


GÜVEN Bütünsel Gelişim AKADEMİ

www.akademiguven.com

 

BYJONG Psikomotor-Psikososyal Yetenek ve Beceri Gelişimi Programları

Nöroeğitsel Jonglörlük, Yaratıcı Drama, Akıl ve Hafıza Oyunları, Sanat ve Hareket Terapileri ile

Bütünsel Beyin Modeli Tabanlı Eğitim, Danışmanlık ve Koçluk Hizmetlerimiz:

1.    Bütünsel Yaşam Koçluğu, Özel Eğitim Koçluğu (Hafif Mental Retardasyon)

2.    Nöroeğitim, Öğrenci  ve Veli Koçluğu:  Spor, Beslenme ve Uyku Koçluğu

3.    Dikkat Eksikliği, Konsantrasyon ve Odaklanma Bozukluğu

4.    Down Sendromu –Otizm-Rett ve Asperger Sendromları

5.    DEHB Dikkat Eksikliği ve Hiperaktivite Bozukluğu

6.    Dil ve Konuşma Gerilikleri - Kekemelik

7.    Öğrenme Güçlüğü - Disleksi

8.    Özgüven Yitimi ve Gelişimi

9.    Davranış Problemleri

10. Sosyal Beceri Gelişimi

11. Ders Çalışma Becerisi

12. Stres ve Öfke Yönetimi

13. Sınav Hazırlığı ve Sınav Kaygısı Problemleri

14. Amaç - Hedef - Plan - Zaman Yönetimi

15. Yetenek Alanlarını Belirleme ve Yönetimi

16. Alzheimer, Parkinson, Demans, Erken, Bunama, Hafıza Problemleri

17. Güzel Sanatlar: Resim, Fotoğraf, Video

18. Müzik Eğitimleri: Gitar, Piyano, Ritim-Bateri, Akordeon.

19. Okuma-Yazma Eğitimleri (6-8 Yaş)  

20. Severek ve Anlayarak Hızlı Okuma Eğitimi (9 ve Üzeri)

21. Kötü Alışkanlıklar, Takıntılar ve Bağımlılıklar

22. Madde ve Teknoloji Bağımlılıklarından Kurtulma

23. Akademik Ders Desteği: İngilizce, Türkçe, Matematik, Fen, Kimya ve diğer tüm dersler. 

24. Hafta içi ve Hafta sonu Eğitim Öğretim, Yıl içi Kış Okulu ve Yaz Okulu Programları

25. Yaratıcı Drama ve Jonglörlük Eğitimleri.
Koç Topluluğu Spor Kulübü- Ritmik Jimnastik Takımı & BYJONG Nöroeğitsel Bütünsel Yaşam Seminer ve Etkinlikleri - Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitim Programı... goo.gl/1mKPU5 Paylaşmak Güzeldir :)

#jimnastik #Jonglörlük #jonglör #yaratıcıdrama #creativedrama #juggling #drama #takimruhu #Denge #DİKKAT #dikkatgelistirme #koordinasyon #kondisyon #oyunterapi #yetenek #kid #cocuk #kurumsal #konsantrasyon #motivasyon #motorskills #multiple #multitasking #eğitimkoçu #koçtopluluğu #sporcukoclugu #oyun #spor #sağlık #byjong @serdarguven2003 
www.byjong.com


BYJONG Nöroeğitsel Bütünsel Yaşam Seminer ve Etkinlikleri Jonglörlük ve Yaratıcı Drama Eğitim Programı & Koç Topluluğu Spor Kulübü-Jimnastik Takımı ile... http://goo.gl/1mKPU5
‪#‎jimnastik‬ ‪#‎spor‬ ‪#‎sporcukoclugu‬ ‪#‎ritmikjimnastik‬ ‪#‎koç‬ ‪#‎koçtopluluğu‬ ‪#‎koctoplulugu‬ ‪#‎motorskills‬
‪#‎denge‬ ‪#‎dikkat‬ ‪#‎konsantrasyon‬ ‪#‎koordinasyon‬
www.byjong.com

Paylaş |                      Yorum Yaz - Arşiv      5711 kez okundu

Yorumlar

Henüz yorum yapılmamış. İlk yorumu yapmak için tıklayın